Springlag

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Springlag er en lagdeling af en vandsøjle i to eller flere lag, med individuelle fysiske og kemiske karakteristika f.eks. betinget af temperaturændringer. Lagdelingen vil typisk forekomme i søer og indelukkede havområder. Den øvre vandmasse vil altid have en lavere massefylde end det nederste, og strømretningerne for de to lag kan være forskellige. Indholdet af bl.a. næringssalte kan også være forskelligt, da udvekslingen af vand mellem de to lag er nedsat pga. af lagdelingen.

Springlaget opstår som følge af forskelle i to forskellige parametre, nemlig saliniteten og temperaturen. Er det temperaturen, der forårsager springlagsdannelsen, betegnes det en termoklin. Er saliniteten den betydende faktor, betegnes det en haloklin. Er både termoklinen og haloklinen i samme dybde, bliver springlaget særlig stærkt og betegnes da pyknoklinen og henviser til en forskel i densitet.

I de indre danske farvande (se limnologi) dannes springlaget ofte i forårsmånederne, når vinden generelt aftager. Jo kraftigere temperatur- og salinitetsgradienten er, jo mere energi kræves der, for at springlaget nedbrydes. Dette sker normalt først hen på efteråret, når de kraftige storme begynder.

Springlag har betydning for økologien i havområder. I efteråret skal der f.eks. nedbrydes store mængder fytoplankton i vandet. Denne proces foregår ved bunden og kræver store mængder ilt. Hvis springlaget er stabilt, vil ilt kun vanskeligt kunne gennemtrænge det, og der vil være mulighed for, at iltsvind vil kunne opstå. Iltsvindet vil først forsvinde, når efterårsstormene sætter ind og nedbryder springlaget.

Bølger[redigér | rediger kildetekst]

Der kan formidles bølger via springlag i væsker - f.eks. i ferskvand (søer), brakvand og saltvand (havvand). Nogle springlagbølger i verdenshavet er målt til 170 meters højde, men kun med en vandret hastighed på nogle få centimeter per sekund[1][2].

Kilder/referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Massachusetts Institute of Technology (2014, January 8). Ocean's hidden waves show their power: Origins of giant underwater waves explained. ScienceDaily Citat: "...Seen in cross-section, these waves resemble surface waves in shape. The only difference between an underwater wave and the water around it is its density, due to temperature or salinity differences that cause ocean water to become stratified...These solitary waves have been observed to reach heights of 170 meters (more than 550 feet) and can travel at a leisurely pace of a few centimeters per second. "They are the lumbering giants of the ocean," Peacock says...These waves are potentially "the key mechanism for transferring heat from the upper ocean to the depths," Peacock says..."
  2. ^ University of Texas at Austin (2008, July 1). Invisible Waves Shape Continental Slope. ScienceDaily. Retrieved December 9, 2008 Citat: "...How exactly this will contribute to ocean circulation, I really don't know," said Zhang..."

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]