Statistik over forsvarsudgifter i Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Hovedartikel: Forsvaret.

Dette er en statistik over forsvarsudgifter i Danmark. Både opgjort efter dansk standard og opgjort efter NATO standard. De forskellige opgørelser over forsvarsudgifterne i Danmark skyldes forskellige regnskabsmetoder.

Danske forsvarsudgifter som %-del af BNP. NATOs 2%-mål er indsat med sort. Udgifter efter 1991 er markeret med rød, da Danmark har været under 2%-målet siden da.

Der har eksisteret danske forsvarsudgifter lige siden at Danmark blev etableret som stat i den yngre romerske jernalder og vikingetiden. Dannevirke, vikinkgeborgene og vikingeskibene kostede formuer at fremstille og det samme gjaldt for senere tiders borge og fæstningsværker. Også deltagelse i krige med ofte både hvervede og værnepligtige soldater var kostbare. Efter enevældens ophør i 1848 blev Generalkommissariat afløst af Krigsministeriet. Danmarks udgifter til forsvaret 1876-1901 er opgjort i Kristian Hvidt: Venstre og forsvarssagen 1870-1901. Skrifter udg. af Jysk selskab for historie, 1971 s. [217]. Forsvarsudgifterne i Danmark 1924-1940 er registreret i årbøgerne: League of Nations: The Armaments Year-book: General and statistical information. Forsvarsudgifterne 1960-1980 er registreret i: Nikolaj Petersen: Forsvaret i den politiske beslutningsproces. FOV, 1980. Forsvarsudgifternes størrelse siger noget om, hvordan et flertal af politikerne prioriterer statens udgifter.

År Procentdel af BNP[1] Samlede udgifter
(Forsvarsministeriet)
i millioner kroner[1]
Samlede udgifter (NATO-standard)
(Forsvarsministeriet)
i mia. kr.
Procentdel af BNP (NATO-standard)
1949/50 Data mangler 360
1950/51 1,7 % 359
1951/52 2,1 % 475
1952/53 2,7 % 676
1953/54 3,4 % 889
1954/55 3,2 % 885
1955/56 3,2 % 920
1956/57 3,0 % 936
1957/58 3,1 % 1.012
1958/59 2,9 % 988
1959/60 2,6 % 986
1960/61 2,7 % 1066
1961 1,6 % 1.180
1962 3,0 % 1.551
1963 3,0 % 1.651
1964 2,8 % 1.764
1965 2,8 % 1.974
1966 2,6 % 2.080
1967 2,6 % 2.249
1968 2,7 % 2.591
1969 2,4 % 2.640
1970 2,4 % 2.967
1971 2,4 % 3.195
1972 2,2 % 3.386
1973 2,0 % 3.520
1974 2,2 % 4.462
1975 2,4 % 5.355
1976 2,2 % 5.714
1977 2,2% 6.382
1978 2,3 % 7.294
1979 2,3 % 8.045
1980 2,4 % 9.117
1981 2,4 % 10.301
1982 2,4 % 11.669
1983 2,4 % 12.574
1984 2,2 % 13.045
1985 2,1 % 13.344
1986 1,9 % 13.333
1987 2,0 % 14.647
1988 2,1 % 15.620
1989 2,0 % 15.963
1990 2,0 % 16.399
1991 2,0 % 17.091
1992 1,9 % 17.129
1993 1,9 % 17.390
1994 1,8 % 17.293
1995 1,7 % 17.468
1996 1,7 % 17.896
1997 1,6 % 18.521
1998 1,6 % 19.071
1999 1,6 % 19.428
2000 1,5 % 19.339
2001 1,6 % 21.017
2002 1,5 % 21.269
2003 1,5 % 21.075
2004 1,5 % 21.441
2005 1,3 % 20.800
2006 1,4 % 23.173
2007 1,3 % 22.731
2008 1,4 % 24.410
2009 1,4 % 23.252
2010 1,4 % 25.328
2011 1,4 % 24.259
2012 1,4 % 25.617
2013 1,3 % 23.724
2014 1,3 % 25.022
2015 1,05 % 20.892 Forlig
2016 N/A 21.404 Forlig
2017 1,2 % 21.187 Forlig
2018 N/A 20.603 Forlig
2019 N/A
2020[2] N/A 1,38
2021[2] 25,3 33,2 1,32
2022[3] 27,1 38,7 1,38

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b milex.sipri.org forsvarsudgifter pr. land. Hentet 2023-04-13
  2. ^ a b avisendanmark.dk 2022 %-del af bnp. Hentet 2023-03-21.
  3. ^ Forsvarsministeriet: Forsvarsministeriets samlede bevillinger på finansloven for 2022

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

  • Danmark skød 38 milliarder i forsvar i 2022 og rykker mod Nato-mål. / : Ritzau, 21. marts 2023.
  • Ekstra penge i statskassen er øremærket til krudt og kugler: Kort inden regeringen fremlægger udspillet til et nyt forsvarsforlig, har økonomiministeren formået at berede vejen med en sjældent optimistisk prognose: Den økonomiske krise er slut – så politikerne kan bruge flere penge, primært på forsvaret. / : Lars Trier Mogensen. Informaton, 19. maj 2023.
  • Milliardskandale i Forsvaret minder om sammenbrud i Skat : Militæret står med et gigantisk efterslæb efter årtiers underfinansiering, og nu erkender forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at han selv og forgængerne har ansvaret for miseren ved blindt at følge anbefalinger fra eksterne sparekonsulenter. / : Lars Trier Mogensen. Information, 6. maj 2023.
  • NATO: Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2022)
  • Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger : Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023 Januar 2023 — 10/2022. "Set i lyset af at forsvarsområdet fremadrettet står over for store bevillingsløft, indskærper Statsrevisorerne, at Forsvarsministeriet snarest muligt bør styrke økonomistyringen. Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i en årrække har rejst kritik af økonomistyringen på forsvarsområdet, ligesom forligskredsen i flere forlig har anført, at ministeriets økonomistyring skulle styrkes."