Spring til indhold

Temperaturenhed

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Temperaturenheder eller temperaturskalaer for angivelse af temperatur er:

Celsius-skalaen er den mest anvendte i alment brug, idet fahrenheit dog stadig anvendes i blandt andet Nordamerika.

Der kan omregnes mellem celsius og fahrenheit efter følgende formler:

F = C*9/5 + 32
C = (F-32)*5/9

Således svarer en temperatur på 20 °C til 68 °F

Kelvin-skalaen anvender samme inddeling som celsius-skalaen men har nulpunkt ved det absolutte nulpunkt svarende til -273,15 °C.

Rankine-skalaen anvender samme inddeling som fahrenheit-skalaen men har nulpunkt ved det absolutte nulpunkt.


Sammenligning af temperaturskalaer
Begivenhed Kelvin Celsius Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Absolutte nulpunkt 0 -273,15 -459,67 0 559,725 -90,14 -218,52 -135,90
Fahrenheits blanding af is og salt 255,37 -17,78 0 459.67 176.67 -5,87 -14,22 -1,83
Vands smeltepunkt 273,15 0 32 491,67 150 0 0 7,5
Menneskets almindelige legemstemperatur 310,0 36,8 98,2 557,9 94,5 12,21 29,6 26,925
Vands kogepunkt 373,15 100 212 671,67 0 33 80 60
Titanium smelter 1941 1668 3034 3494 -2352 550 1334 883