Wikipedia:Landsbybrønden/The visual editor newsletter for February 2016

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

VisualEditor nyhedsbrev, februar 2016 (Oversat fra engelsk)[redigér wikikode]

Læs nyhedsbrevet på et andet sprogAbbonementliste for det flersprogede nyhedsbrev

VisualEditor-logo.svg
Vidste du?
Blandt erfarne brugere er VisualEditors tabelværktøj et af de mest populære funktioner.
Screenshot showing a pop-up menu for column operations in a table
Hvis du vælger toppen af en kolonne eller enden af en række, kan du hurtigt indsætte og fjerne ekstra kolonner og rækker.

Nu kan du også flytte rundt på kolonner og rækker. Klik på "Move before" eller "Move after" for at bytte om på kolonnen/rækken og dens nabo.

Du kan læse og hjælpe med at oversætte brugerguiden som har mere information om hvordan man bruger VisualEditor.

Siden det sidste nyhedsbrev har VisualEditor-teamet repareret mange fejl. Du kan se deres arbejdsliste i Phabricator-værktøjet. Det de prioriterer lige nu er at understøtte VisualEditor på japansk, koreansk, arabisk, indisk og kinesisk, samt at forbedre enkeltfanesystemet hvor at der kun er en redigeringsfane i artikler i stedet for to.

Seneste ændringer[redigér wikikode]

Det er nu muligt at skifte fra wikikode-værktøjet til VisualEditor efter at du er begyndt at redigere. Denne funktion er tilgængelig for næsten alle brugere på de fleste wikier undtagen Wikitionary og Wikisource.

Mange af VisualEditors lokale feedback-sider er blevet omdirigeret til mw:VisualEditor/Feedback.

Du kan du flytte rundt på kolonner og rækker i tabeller, du kan også kopiere rækker, kolonner eller en gruppe af celler og sætte den ind et nyt sted.

Formular-værktøjet har nu to tilstande: du kan vælge "Quick edit" for blot at se og ændre LaTeX-koden, eller "Rediger" for at bruge alle funktioner i værktøjet. I det komplette værktøj kan du bruge forhåndsvisning og se en omfattende liste med matematiske symboler.

Fremtidige ændringer[redigér wikikode]

Enkeltfanesystemet vil kombinere "Redigér" og "Redigér wikikode"-fanerne til en enkelt "Redigér"-fane. Dette system er lig det der allerede bliver brugt på mobilversionen af Wikipedia. (T102398) Til at starte med vil Redigér-fanen åbne det redigeringsværktøj som du brugte sidste gang du redigerede Wikipedia. Det sidste redigeringsværktøj du brugte vil blive lagret i kontoindstillingerne for oprettede brugere, og i en browser-cookie for anonyme brugere. Oprettede brugere vil kunne ændre disse indstillinger i Redigering-fanen under Speciel:Indstillinger:

  • Brug det redigeringsværktøj jeg brugte sidst.
  • Brug altid VisualEditor hvis det er muligt.
  • Brug altid wikikode-værktøjet
  • Vis mig altid begge faner (Sådan som det er nu)

VisualEditor bruger den samme søgemaskine som Speciel:Søgning til at finde links og filer. Søgemaskinen vil snart blive bedre til at opdage tastefejl og stavefejl.

VisualEditor vil blive tilbudt til alle brugere på de fleste "Fase 6" Wikipediaer i løbet af de næste par måneder. Udviklerne vil gerne vide hvordan VisualEditor fungerer på dit sprog. De vil især gerne vide om det føles naturligt at skrive på dit sprog i VisualEditor. Skriv venligst kommentarer og hvilke(t) sprog du har testet i responstråden på mediawiki.org. Dette vil påvirke de følgende sprog:Japansk, Koreansk, Urdu, Persisk, Arabisk, Tamil, Marathi, Malayalam, Hindi, Bengalsk, Assamesisk, Thai, Aramæisk samt andre.

Lad os arbejde sammen[redigér wikikode]

Hvis du gerne vil læse nyhedsbrevet på netop dit sprog, så hjælp med at oversætte! Abonner på oversætternes nyhedsbrev eller kontakt os direkte så vi kan kontakte dig når næste udgave er klar til oversættelse! --Elitre (WMF) (diskussion) 26. feb 2016, 20:35 (CET), oversat af InsaneHacker (🗪) 1. mar 2016, 10:10 (CET)

Originaltekst på engelsk
: Delivered here per community request, please let me know who is willing to translate this before delivery next time!

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor-logo.svg
Did you know?
Among experienced editors, the visual editor's table editing is one of the most popular features.
Screenshot showing a pop-up menu for column operations in a table
If you select the top of a column or the end of a row, you can quickly insert and remove columns and rows.

Now, you can also rearrange columns and rows. Click "Move before" or "Move after" to swap the column or row with its neighbor.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has fixed many bugs. Their workboard is available in Phabricator. Their current priorities are improving support for Japanese, Korean, Arabic, Indic, and Han scripts, and improving the single edit tab interface.

Recent changes[redigér wikikode]

You can switch from the wikitext editor to the visual editor after you start editing. This function is available to nearly all editors at most wikis except the Wiktionaries and Wikisources.

Many local feedback pages for the visual editor have been redirected to mw:VisualEditor/Feedback.

You can now re-arrange columns and rows in tables, as well as copying a row, column or any other selection of cells and pasting it in a new location.

The formula editor has two options: you can choose "Quick edit" to see and change only the LaTeX code, or "Edit" to use the full tool. The full tool offers immediate preview and an extensive list of symbols.

Future changes[redigér wikikode]

The single edit tab project will combine the "Redigér" and "Redigér wikikode" tabs into a single "Redigér" tab. This is similar to the system already used on the mobile website. (T102398) Initially, the "Redigér" tab will open whichever editing environment you used last time. Your last editing choice will be stored as an account preference for logged-in editors, and as a cookie for logged-out users. Logged-in editors will have these options in the Redigering tab of Special:Preferences:

  • Remember my last editor,
  • Always give me the visual editor if possible,
  • Always give me the source editor, and
  • Vis mig begge redigeringsfaneblade.  (This is the state for people using the visual editor now.)

The visual editor uses the same search engine as Special:Search to find links and files. This search will get better at detecting typos and spelling mistakes soon. These improvements to search will appear in the visual editor as well.

The visual editor will be offered to all editors at most "Phase 6" Wikipedias during the next few months. The developers would like to know how well the visual editor works in your language. They particularly want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect the following languages: Japanese, Korean, Urdu, Persian, Arabic, Tamil, Marathi, Malayalam, Hindi, Bengali, Assamese, Thai, Aramaic and others.

Let's work together[redigér wikikode]

If you aren't reading this in your favorite language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. Thanks! --Elitre (WMF) (diskussion) 26. feb 2016, 20:35 (CET)