Spring til indhold

Wikipedia:WikiProjekt Arkivernes Skatte/Liste 1

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Statens Arkiver har skabt en emneopdelt liste over arkivalier, som de umiddelbart er interesserede i at lade Wikipedia benytte. Se nedenfor. I projektet indgår også en liste over artikler, hvor Wikipedia regner med at Statens Arkivers arkivalier kan bidrage - se Liste 2.

Middelalder[rediger kildetekst]

 • "Københavns dåbsattest" - en pavebulle fra 1168.
 • Slesvig-holstenske amtsregnskaber.Flensborg Amts regnskab 1594-1595. Pk. 35 (nodepergamenter fra klostrene genbrugt til regnskabsomslag)
 • Københavns Universitet, Universitetsarkivaren. Pk. 11 02 01. Stiftelsesbreve (fundats 1479)
 • Øresundstolden (fx ældste dokument – fra 1400-tallet)
 • Eksempel på middelalderlig håndfæstning (Fx kong Hans´ håndfæstning fra 1483?)

Forfatning, lovgivning[rediger kildetekst]

 • Håndfæstningen fra 1648, der blev kasseret efter indførelsen af enevælden. Ved kassationen brugte man en saks.
 • Et udvalg af grundlove
 • Indfødsretsloven fra 1776 (med seglet, der blev knust i f.m. Chr.borgs brand i 1790'erne). Kan evt. kombineres med indfødsretssager
 • Kongeloven

Kolonierne, forholdet til udlandet[rediger kildetekst]

 • Kopi af aftalen om salget af Dansk Vestinden
 • Asiatisk Kompagni, Afd. i Kbh. Pk. 234-237A. Indkomne breve fra faktoriet i Canton 1773-1777 (Danmarks kolonifortid)
 • Kommercekollegiet, Udenlandske og konsulatsekr. Diverse algeriske søpassager. Pk. 1179 (søpas anvendtes for at undgå pirater - meget aktuelt)
 • Udkast til privillegier for de hollandske bønder på Amager. Chr. 2: München samlingen. 1474-1532. H. forsk. kronologisk. 203. (pk. 30 a, læg 8)
 • Aftale om Trankebar, skrevet på guld. Traktater 1454 – 1699. Ostindien, 1620. 207.
 • Ove Geddes beretning om Trankebartoget, indb. i grønt fløjl. Danske Kancelli 232. 1616-1660. Akter vdr. Ostindisk Kompagni, B. 169.

Kriminalsager og kriminelle[rediger kildetekst]

 • Side af Højesterets votering i sagen om den sidste, danske heks
 • Dokument fra sagen imod guldhornstyven (Københavns Politiret. 2. protokol. Behandlede sager maj-juni 1803)
 • Vridsløselilles stamrulle med oplysningerne om Pio ("en noget eksalteret person, der tror på sine ideers rigtighed")
 • Kbh. Politi, Annonceprotokol, 1906-1907. (Eksempler på datidens ”massageannoncer”)
 • Københavns Politi. 2. Politiinspektorat. Protokol over personer der udvandrede med bistand fra Kbh. Politi 1864-1905 (da man eksporterede sociale problembørn)
 • Københavns Politi. 2. Politiinspektorat. Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere 1880-1880

Kendte & kongelige[rediger kildetekst]

 • Berømte personers underskrifter: Frederik 3. Christian X, Stauning, Peter von Scholten, A.P: Bernsdorff, Christian 7, Struensee, Hans Nansen. Christian 4, Frederik 7, Hans Tausen, Griffenfeld og Tordenskiold.
 • Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling. Topografisk henlagte sager. Rusland pk. 73-20 – 73-21, læg: brev fra zaren 12/9-1641 (brev på kyriliske bogstaver og med bladguld)
 • Kirkebog for Hof og Slotsmenigheden (fx Frd 6 eller anden konges dåb)
 • Kirkebog: Odense Sct. Knuds kirke Kontraministerialbog 1817 – 22, (H.C. Andersens fødsel)
 • Eske Brok. Privatarkiv nr. 05212. Dagbøger 1604-1622 (ham med korsene for hvor stor rusen havde været)
 • Regnskaber 1559-1660.Begravelses-, bryllups- og udstyrsregnskaber. Pk. 408-09. Prins Christians Bilager 1634
 • Chr. 4's stilebog. kongehuset 202. Chr, 4. 1583 – 1591.
 • Optegnelser og breve vdr. de russsiske herskaber i Horsens, etc. Kongehuset, Frd,. 5 og Dronning Juliane Marie, 1752 – 1794. (pk. 13 Tegninger og silhuetter)
 • Frd. 3´s kasserede håndfæstning. Kongehuset. Arvesuccesion og suveræniteten 1648-1660. (46 7)
 • Koncept til uforskammet brev fra Chr. 4 til svenskekongen. Tyske kancelli, udenrigske afdeling, 1534-1771. Sverige: breve fra medlemmer af de svenske kongehus, Kong Sigismund Vasa, 1592-1596 m.m. 78-6. 14/8 1611
 • Brev fra Martin Luther. Tyske kancelli, udenrigske afdeling 301, 1530 – 1690. Breve fra udenlandske universiteter og lærde mænd. 3- 057.
 • Brev fra Tycho Brahe Kbh. Universitet, Konsistorium 1479-1641. (sager henl. efter arkivreg. af 1633) 21/6 1591. 3-3-47
 • Hædersgaveansøgning fra manden, der stod model til ”Den Tapre Landsoldat”. Finansmin. 3. dept.
 • Ansøgninger om hædersgaver til veteraner fra Treårskrigen, Præstø amt, Tybjerglille 1902-1920 (Christian Christensen *8. juni 1825)

Andre flotte og interessante dokumenter[rediger kildetekst]

 • Helsingør Byfoged. Skifteprotokol 1571-1582 (meget smukt bundet ind)
 • Rentekammeret, Landmålingsarkivet. 1688-matriklen. Markbog (ENB-arkivalie)
 • Overvejinspektøren. Vejkort 1764-1830
 • Det Kgl. Klædeoplag. Approberede indstillinger om køb af klædevarer og priser. Pk. 3603A. 1796-97 (stofprøver fra 1796)
 • Københavns Politi. 3. Politinspektorat. Register over udvandrere
 • Drejøbogen (bondedagbog) Odense
 • Danmarks ældste kirkebog - Hjordkær sogn, påbegyndt 1574 (Åbenrå)
 • Tykke Maren (Meget stor protokol som rummer skibsregistreringer. Interessant ved sin størrelse og omfang)
 • Folketælling, Amalienborg, 1885 (Chr. 9´s ”erhverv” er angivet som ”Konge af Danmark”)
 • Det kgl. Landkadetakademi. Kadettegninger 1746-1861 (meget smukke)
 • Referatet for det første møde i Hedeselskabet 1866 underskrevet af Dalgas (Erhvervsarkivet)
 • Dokumenter i f.m. Carsten Niebuhrs arabiske rejse 1761-67.
 • Tegning af Grand Place (henrettelse) i Bruxelles. Tyske kancelli, udenrigske afdeling 1508-1693. Spanske nederlande: Breve fra regenter og statholdere 1568-1621. 77-2.
 • Tegning af forslag til horedrille. Danske kancelli 232. 1699-1771. Henlagte sager 1728. DII3-19.
 • Gymnastikredskaber og gymnastiscerende drenge (akvarel). Danske kancelli, 1. dept 1800-1848. Registrantsager 1826. 501-580. (nr. 560) H8- 133.
 • Eksempel på ”franske postkort” Bryllupsnatten- DC - 014 Kbh. Krim. og Pol. ret. Justitskontoret, pådømte sager 1904 maj-juni
 • Danmarks ældste ”nummerplader” (?) Kbh. politi, 1771, Protokol over nummererede arbejdsvogne
 • Stofprøver fra 1800-tallet. Præstø Toldkammer, stemplingsbøger for manufakturvarer (div. år)