Wikipedia:WikiProjekt Danmarks topografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

WikiProjekt Danmarks topografi er et forsøg på at få udarbejdet faste retningslinjer for artikler inden for emnet samt systematisk at gennemarbejde de artikler, der findes, og få oprettet dem, der ikke findes.

Danmarks topografiartikler
FA FA 1
GA GA 2
Lovende artikel LA 10
B 19
Start 55
Stub 136
Liste 0
Ikke-vurderede 0
Total 223
Rediger
 • {{WPDanmarks topografi}} benyttes til at registrere artikler som relaterer til WikiProjekt Danmarks topografi og placeres på artiklens diskussionsside - {{WPDanmarks topografi}} fremkalder:
Danmarks topografi Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Danmarks topografi, et forsøg på at koordinere oprettelsen af Danmarks topografisrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.

Underprojekter[rediger kildetekst]

Stikord til beskrivelser af tidligere købstæder[rediger kildetekst]

Beskrivelser af tidligere købstæder bør indeholde:

 • Etymologi (om stednavne)
 • Historie
 • oprindelse
 • middelalder
 • beliggenhed og udviklingsbetingelser
 • institutioner
 • klostre og kirker
 • fæstninger
 • begivenheder
 • privilegier
 • brande
 • oversvømmelser
 • epidemier
 • krige
 • andet
 • renæssancen
 • institutioner
 • begivenheder
 • under enevælden
 • privilegier, læbælter, markeder
 • fabriksinitiativer
 • havne, hjemmehørende skibe, omsætning, forbindelser
 • offentlige tjenester: retsvæsen, politi, teatre mm
 • fiskeri
 • landdistrikt, købstadens landbrug
 • befolkningsudvikling: 1672, 1769, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845
 • begivenheder
 • den ældre industrialisering
 • offentlige tjenester
 • havne, skibsfart
 • vejnet
 • jernbaneforbindelser
 • institutioner, uddannelse
 • industrier mm 1855, 1870, 1900, 1920
 • oplandsforhold, markeder, aviser, handlende
 • befolkningsudvikling 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916
 • befolkningens erhvervsfordeling 1890, 1906, 1911
 • mellemkrigstiden
 • oplandsforhold, jernbaner, rutebilruter, aviser
 • industrier mm 1925 og 1935 (erhvervstællinger)
 • befolkningens erhvervsfordeling 1930 (1940)
 • befolkningsudvikling 1921, 1925, 1930, 1935, 1940
 • forstæder og satellitbyer
 • 1945-1970
 • industrier mm 1948 og 1958 (erhvervstællinger)
 • befolkningens erhvervsfordeling 1950, 1965
 • oplande ca 1960
 • egnsudvikling, byplanlægning
 • pendling
 • befolkningsudvikling 1945, 1950, 1955, 1960, 1965
 • storkommuner (1970-2006)
 • kommuneplanlægning, byudvikling
 • befolkningsudvikling
 • Geografi
 • natur
 • klima
 • demografi
 • bydele
 • transport og infrastruktur
 • havn og skibsforbindelser
 • kollektiv trafik
 • bilisme
 • lufthavn
 • forsyningsvæsen
 • rensningsanlæg
 • varmeforsyning
 • sygehus
 • politi, brandvæsen
 • økonomi og erhverv
 • butikscentre
 • servicevirksomhed
 • fremstillingsvirksomhed
 • turisme
 • uddannelse
 • kultur
 • museer
 • sport og idræt
 • musik, teater, biograf mm
 • faste begivenheder
 • parker, mindesmærker og offentlig kunst
 • historiske bygninger og miljøer

(eksempel: Nykøbing Falster)

Stikord til beskrivelser af tidligere landsbyer[rediger kildetekst]

 • Etymologi (om stednavne)
 • Historie
 • oprindelse
 • landsbyfællesskabet
 • antal gårde og huse, dyrket areal og skyldsætning, dyrkningsform
 • landboreformerne: udskiftningsår, udskiftningsform, antal udflyttede gårde
 • efter landboreformerne: udstykninger, nyoprettede brug, brugssammenlægninger
 • landbrugsstatistik: det dyrkede lands anvendelse, antal husdyr
 • bymæssige funktioner fx skole, smed, andre håndværk, mejeri, købmænd og handlende mm
 • indbyggertal (hvis de foreligger)
 • busforbindelser, pendling (hvis oplysninger foreligger)
 • mindesmærker
 • fredninger

(eksempel: Veddum)

Stikord til beskrivelser af bymæssige bebyggelser[rediger kildetekst]

 • Etymologi (om stednavne)
 • Historie
 • oprindelse og udvikling i ældre tid (fx som landsby, jf. stikordslisten herom)
 • årsager til bymæssig udvikling (vejnet, jernbane, havn)
 • befolkningsudvikling
 • befolkningens erhvervsfordeling 1911, 1930, 1950, 1965
 • udvikling i forekomsten af virksomheder samt offentlige og private tjenesteydelser (herunder hjemsted for sogneråd eller byråd)
 • oplandsforhold (handelsopland, pendlingsopland)
 • Geografi
 • beliggenhed
 • inddeling i bydele
 • klima
 • natur
 • Uddannelse
 • folkeskoler, gymnasium, handelsskole, teknisk skole etc.
 • Infrastruktur
 • tekniske anlæg (fjernvarme, vandforsyning, spildevandsrensning etc.)
 • trafikforbindelser (busforbindelser, togforbindelser, skibsforbindelser)
 • Erhverv
 • Kultur
 • sport og idræt, foreningsliv
 • museer
 • parker og friarealer, mindesten mm
 • fredninger (bygningsfredning, naturfredning)
 • Byplanlægning
 • kendte personer

(eksempel: Hadsund)

Stikord til beskrivelse af samlede bebyggelser (bykvarterer)[rediger kildetekst]

 1. baggrund (fx befolkningsvækst, tilflytning eller lignende)
 2. byplanlægning (Dispositionsplan/Partiel Byplanvedtægt eller Kommuneplan/Lokalplan).
 3. arkitekt(er)
 4. byggeteknik og arkitektonisk stilart
 5. antal indbyggere og deres sammensætning
 6. placering i bymæssig helhed og samspil med omgivelserne
 7. beskrivelse af selve bebyggelsens indretning (legepladser, parkområder, trafik- og parkeringsforhold, institutioner, forretninger).

Stikord til beskrivelser af veje[rediger kildetekst]

I infoboks:

 1. Vejnummer (hvis det findes)
 2. Vejens længde, start- og slutsted
 3. Vejens beliggenhed
 4. Vejklasse
 5. Vejens årsdøgntrafik
 6. Vejkort
 7. Billede(r) af vejen.

I løbende tekst:

 1. Vejbeskrivelse fx forløb, vejprofil, herunder antal kørebaner, om der er cykel- og gangstier, rundkørsler, "bump", lysreguleringer, buslommer, parkeringslommer og lignende (eventuelt kan beskrivelsen være underinddelt i strækninger), sideveje, desuden beplantning langs vejen
 2. tilknytning eller forbindelse til parker og anlæg, pladser eller torve, bymidten, hovedveje,
 3. Vejens historie, herunder beskrivelse af ældre tilstande, ombygninger, færdselsudviklingen.
 4. Vigtige bygninger og lignende langs vejen (herunder alle fredede huse samt offentlige bygninger), oplysninger om handlende, industri m.m.
 5. Trafikmængdens sammensætning (personbiler, lastbiler, busser og lignende), eventuelt uddybet med oplysninger om døgn- eller andre svingninger og om dette fx skaber kødannelser, støj- eller forureningsgener
 6. Trafikuheld, deres fordeling (i fagsproget: "sorte pletter"), egenart (venstresving, påkørsler af cyklister af lastbiler i højresving, sammenstød på grund af overhalinger osv) og indgreb til forebyggelse heraf
 7. Vejplanlægning (lokalplanlægning, by- og kommuneplanlægning, eventuelt regionplanlægning).
 8. Andet, fx om der er født og/eller har boet kendte personer ved vejen.

(eksempel:Østergade (Hadsund))