Wilhelm Friedrich von Platen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Wilhelm Friedrich von Platen (166727. april 1732 i Sønderborg) var en dansk bygmester og gehejmeråd af tysk herkomst.

Baggrund[redigér | redigér wikikode]

Han var født 1667 som søn af brandenborgsk gehejmeråd Claus Ernst von Platen, der 1658-1660 fungerede som generalkrigskommissær ved kurfyrstens hjælpekorps i Danmark. Moderen, Anna Ehrentraut von Klitzing, var som enke fra 1685 til sin død 1694 hofmesterinde hos prinsesserne Sophie Hedevig og Christiane. 1687 ansattes også sønnen som kammerjunker hos prinsesserne, i hvilken stilling han forblev til 1698, da han tiltrådte en længere rejse til Frankrig og Italien, nærmest vel med det mål at studere disse landes kunstskatte.

Karriere[redigér | redigér wikikode]

Hans interesse for bygningsfaget synes tidlig at være blevet vakt, og fra begyndelsen af 1699 nævnes han i stillingen som overbygningsinspektør. 1702 blev han etatsråd og udnævntes 1705 til overbygningsdirektør eller generalbygmester, under hvilken charge på samme tid blev samlet tilsynet med alle gamle og nye bygninger i Danmark, Hertugdømmerne og Oldenborg. I denne egenskab forestod Platen opførelsen af Operahuset (Rigsdagsbygningen), Staldmestergården bag Christiansborg Slot, bygninger, som kunstkenderen Ramdohr betegnede som de smukkeste i København og endefløjene af Frederiksberg Slot samt vistnok også Garnisons Kirke.

Platen, der var meget yndet af kongen, udnævntes 1706 til hofmarskal, blev 1712 direktør i Generalpostamtet, 1714 gehejmeråd og i april 1716 overlanddrost i Pommern og på Rygen. Han har dog næppe tiltrådt denne stilling, der allerede i efteråret beklædtes af Friedrich Emanuel von Kötschau. I oktober samme år udnævntes Platen til amtmand i Sønderborg og afgik ved døden i dette embede den 27. april 1732 i Sønderborg, vistnok ugift.

1708 var han blevet Hvid Ridder.

Kilder[redigér | redigér wikikode]


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således, at den er på nutidssprog og er wikificeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.