Æterlegemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Æterlegemet er i forskellige esoteristiske eller spirituelle kredse anset som værende en del af et felt af farvede energier, som omgiver mennesket og andre levende væsener, også benævnt auraen. Det æteriske legeme er den første eller laveste felt af "energier". Æterlegement følger menneskets krop og rækker ca. 5 cm ud fra kroppen. Æterlegements funktion angives således at modtage energi fra solen og æterisk energi fra fødevarer, og herefter fordele disse energier til resten af legemet og andre lag i auraen.


Æterlegemet - i Rudolf Steiners/Antroposofisk forstand. ÆterLegemet - således betegner Rudolf Steiner de Kræfter, der danner det Fysiske Legemes Form og derfor også kaldes FormkraftLegemet eller LivsLegemet. Menneskets Fysiske Legeme - altså de Mineralske Stoffer og deres iboende Kræfter - består af nøjagtig de samme stoffer og kræfter, som findes i hele den omgivende verden. Disse stoffer og kræfter kan ikke ud fra sig selv danne legemets form, dets vækst eller formering. Tværtimod. Når legemet alene er overladt til disse mineralske naturkræfter går legemet i opløsning. Det sker ved dødens indtræden/livets udtræden. Så længe Livet varer overvindes disse opløsende kræfter - logisk nok ikke af disse kræfter men af ÆterLegemets kræfter. Rudolf Steiner sammenligner ofte Menneskets Fysiske Legeme med et hus, hvor husets Fysiske/Mineralske Legeme er murstene - altså mineralsk stof/materie/materiale taget fra den omgivende verden. Disse mursten kan ikke selv danne eller sidenhen reparere huset. Det gør Mureren. Mureren lægger murstenene og giver dermed huset dets Form. Han udfører arbejdet - og er at sammenligne med ÆterLegemet. Hertil kommer endvidere at Mureren dog ikke selv bestemmer husets Form. Husets Form - den plan mureren arbejder efter - får Mureren af Arkitekten. Arkitekten kalder Rudolf Steiner: AstralLegemet eller BevidsthedsLegemet. Arkitekten er ikke murstene/det mineralske, Arkitekten kan ikke bygge huset - det gør Mureren - men Arkitekten får inspirationen til at designe/tegne husets Form. Det Menneskelige ÆterLegeme opbygger og differentierer det Fysiske Legeme (de forskellige indre og ydre organer, der tilsammen danner det Menneskelige Legemes Helhed) af de Mineralsk/Fysiske Stoffer og Kræfter og bevirker vedvarende, at vi kan fordøje den omgivende verdens stoffer og kræfter (vores ernæring/fødevarer) og at vi vokser og kan formere os. Dette ÆterLegemes Livskræfter kender enhver. Når vi om aftenen bliver trætte og falder i søvn skyldes dette at vores Livskræfter i løbet af dagen opbruges. Og vi må - for at forny disse LivsKræfter - falde i søvn. Når vi falder i søvn mister vi bevidstheden. Først er vi en drømmefase dernæst i den dybe søvn. Ved opvågningen næste morgen går vi atter gennem drømmefasen før vi vågner op til den klare dagsbevidsthed - og nu med fornyede kræfter. Noget tilsvarende sker med planteverdenen, der om natten "ånder ind" og saftspændingen opstår - mens de om dagen "ånder ud" og efterhånden slappes. Menneskets ÆterLegemes kræfter opbruges i løbet af dagen på grund af vores vågne Bevidsthed, der hverken skyldes det Fysiske Legeme eller Æterlegemet/LivsLegemet - i Biblen kaldet: Livets Træ - men skyldes menneskets BevidsthedsLegeme også kaldet AstralLegemet - i Biblen kaldet: Erkendelsens Træ - af hvilket Menneskene (Adam betyder: Menneske) blev lokket til at spise og derved blev Gud lig (blev ligesom Gud) - altså erkendte verden og sig selv - og derfor blev Adam og Eva drevet ud af Paradiset (og det evige Liv) og ind i Jordtilværelsen, hvor Døden råder - i Biblen kaldet: Syndefaldet. Syndefaldet i Bibelsk Forstand er altså ikke et personligt menneskeligt anliggende men Menneskehedens fællesanliggende. At vi som mennesker derved blev bevidste og samtidig selvbevidste - altså bevidste om Vort Selv - det indebar Døden. Det Fysiske Legeme - i Biblen kaldet: Jordklæderne - måtte altså dø. Det vil sige, at mens ÆterLegemet/LivsLegemet ud af den døde mineralske verden opbygger vores Legeme - så opnår vi omvendt bevidsthed ved at vores BevidsthedsLegeme /AstralLegeme - der i løbet af dagen, hvor vores bevidsthed er rettet ud mod den synlige/sanselige verden - nedbryder vores legeme fortærer LivsKræfterne og vi bliver trætte og må sove. Ønsker man nærmere at lære og forstå denne antroposofiske orienterede verdensanskuelse Antroposofien - Visdommen om Mennesket- så findes hele Rudolf Steiners værk fuldt offentligt tilgængeligt. Mange misforstår helt og aldeles Rudolf Steiners betegnelse : Okkult - altså Skjult. Betegnelsen okkult benytter Rudolf Steiner helt i J.W.Goethe's ånd. Det betyder kun skjult/hemmeligt i den forstand, at mennesket må ville lære disse ting at kende for at indse og forstå dem. Dette gøres alene gennem en klar vågen, bevidst og fordomsfri Tænkning. Nøjagtig på samme måde som når en analfabet ikke kan læse, så forbliver bøgernes verden skjult/okkult for vedkommende - indtil den dag han/hun lærer sig at læse. Forståelse/Erkendelse af verden er ikke noget verden giver os. Hvis det var tilfældet, ville vi hvert øjeblik forstå alt, hvad vi iagttog. Dette er absolut ikke tilfældet. Vi iagttager verden, undrer os over det vi ser og spørger: hvad er dog dette? Vores Tænkning vågner. - Her begynder al Videnskab og ErkendelsesStræben.


PseudovidenskabStub
Denne artikel om pseudovidenskab er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.