A-bus

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Disambig bordered fade.svg Denne artikel omhandler Movias A-busser i København og på Sjælland, ikke at forveksle med det tilsvarende koncept i Aarhus eller den tyske låseproducent ABUS.
A-busnettet i København, april 2017.
Linje 1A på Tietgensgade ved Hovedbanegården.

A-busser er en type bybusser i København, Køge, Roskilde, Ringsted, Holbæk og Helsingør, der kører ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. De blev indført af det daværende HUR i 2002 i forbindelse med åbningen af den første etape af Københavns Metro. A-busserne drives i dag af trafikselskabet Movia. A-busserne er gule og kan kendes på deres røde hjørner.

I København findes der (siden 23. april 2017) syv A-buslinjer, mens yderligere én er blevet nedlagt, og en er blevet ændret til Cityline. I myldretiden køres uden fast køreplan men blot med angivelse af et forventet interval mellem busserne, der kan være helt ned til 3-4 minutter. I aftentimerne er der ca. 10 minutter mellem hver A-bus, mens der om natten køres hvert 20. eller 30. minut. På nogle yderstrækninger er det dog kun hver anden eller tredje bus, der kører helt igennem. I 2016 havde de da otte A-buslinjer 78 mio. passagerer tilsammen.[1]

I provinsbyerne findes der (siden 11. december 2016) i alt syv A-buslinjer, der typisk kører hvert kvarter i dagtimerne og hver halve time udenfor, idet visse yderstrækninger dog kun betjenes i timedrift. Desuden har Køge som den eneste provinsby også halvtimesdrift nat efter fredag og lørdag.

Generelt[redigér | redigér wikikode]

På linje 4A er der gjort forsøg med indstigning gennem midterdørene.

A-busser er oprindelig HUR's og nu Movias udgave af begrebet stambusser, der også findes i flere andre større byer under forskellige betegnelser, f.eks. Aalborg (metrobusser) og Stockholm (blåbusslinjer). De er tænkt som linjer af høj kvalitet med hyppig drift og direkte linjeføringer, der udgør et attraktivt grundnet. Med deres røde hjørner i højre side foran og venstre side bagpå er de let genkendelige. På stoppestedsstanderne er de markeret med røde skilte, ligesom der mange steder er automatisk nedtælling til næste bus på de linjer, der stopper der.

De københavnske A-buslinjer kører alle sammen døgnet rundt. På store dele af nettet opereres der med intervalkøreplaner det meste af driftstiden, hvor der blot angives antal minutter mellem busserne. Med kørsel hvert 10. minut eller oftere vil mange passagerer alligevel ikke have brug for mere nøjagtig information. På yderstrækningerne og om natten, hvor der er længere mellem busserne, benyttes dog normale køreplaner.

På flere københavnske A-buslinjer benyttes der 13,7 m lange busser, der giver plads til flere passagerer. På linje 3A, 8A og 9A benyttes der dog almindelige 12 m lange busser, og på linje 4A 13,2 m lange busser.[2] Med undtagelse af linje 4A gælder det sædvanlige princip hos Movia om indstigning ad fordøren og udstigning ad midter- og bagdøre. På linje 4A er der efter skiftende forsøg indført fri ind- og udstigning af alle døre i 2017.[3] På linje 3A gøres der forsøg med to eldrevne busser, der oplades ved endestationerne.[4]

En del af A-busserne i København følger samme linjeføring, som de gamle sporvogne, der forsvandt i 1972. Store dele af linje 2A, 3A, og 8A følger således de samme ruter som de gamle sporvejslinjer 2, 3 og 9, og også de andre linjer kører til dels steder, hvor der tidligere kørte sporvogne.

De fem provinsbyer med A-busser betjenes hver især af en eller to A-buslinjer, der suppleres af almindelige bybuslinjer. Som udgangspunkt køres hvert kvarter i dagtimerne mandag-fredag og hver halve time aften og weekend, idet nogle linjer dog kører oftere på forskellige tidspunkter eller har yderstrækninger med lavere frekvenser. Som den eneste af provinsbyerne har Køge desuden natdrift i weekenderne på linje 101A og 102A.[5] Busserne er typisk almindelige 12 m-busser,[2] idet linje 201A i Roskilde dog som forsøg har fået indsat en elbus med opladning i garagen.[4]

Der findes i øvrigt også A-busser i Aarhus drevet af Midttrafik, men de har dog ikke noget at gøre med de sjællandske. Den aarhusianske udgave af stambusser blev introduceret ved en fuldstændig omlægning af bybusnettet i 2011 og adskiller sig blandt andet ved, at busserne springer en del stoppesteder over. Oprindelig havde de dog de røde hjørner til fælles med de sjællandske A-busser, men det blev delvist opgivet i 2014[6] og endeligt afviklet i 2015.[7]

Historie[redigér | redigér wikikode]

Første udkast til A-busnettet fra april 2000. I praksis skete der en del lokale ændringer, især på Amager.
Efter etableringen af de første seks A-buslinjer i december 2003. Sammenlign med kortene ovenfor.

Baggrunden for konceptet med A-busserne var etableringen af metroen i København, der ville betyde en række ændringer og reduktioner af busnettet. Et net der i grove træk stadig fulgte det samme mønster som ved omstillingen fra sporvejsdrift i 1960'erne men med en række senere tilkomne små og store ændringer herunder indførelsen af S-busser op gennem 1990'erne.

I slutningen af 1990'erne begyndte HT imidlertid at tænke på alternative opbygninger af linjenettet. Et af dem gik ud på en forenkling i de centrale bydele med et net bestående af S-buslinjer suppleret med udvalgte lokale linjer. Med 10 minutters drift som grundlag skønnedes det at ville give et letforståeligt og attraktivt grundnet.[8] Samtidig arbejdede en række offentlige myndigheder i 1997-1998 på Projekt Basisnet for at skabe et basisnet for kollektiv trafik, der især ville dække områder, der ikke i forvejen var banebetjente. Det resulterede i tre forslag, et med moderne sporvogne (letbaner) suppleret af højklassede busser, et andet med en metroring i de centrale bydele og letbane på Ring 3 suppleret af højklassede busser og et tredje udelukkende med højklassede busser.[9] Særligt det sidste er interessant her, da en række af de skitserede strækninger senere blev benyttet til A-busser. Forslagene forudsatte dog også ting som en tunnel under Københavns Havn og vejforbindelser ved Tingbjerg og nord for Damhussøen, der aldrig er blevet etablerede, mens bygning af metroens Cityringen og Ring 3 Letbanen først blev sat i gang langt senere. I modsætning til ideen med S-busserne kunne et basisnet altså ikke etableres umiddelbart i de tænkte udformninger, men flere af tankerne levede videre.

Et par år senere, i 2000, blev det foreslået at etablere et net med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed. Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for passagererne.[10] Det er dette net, der blev til A-busserne, om end der frem til etableringen i 2002 skete en del lokale ændringer af linjeføringer.

Som markeringer af konceptet forestillede man sig, at de nye stambuslinjer skulle køres med dobbeltdækkere, som på det tidspunkt stod for at blive introduceret på linje 250S, og at de måske skulle have en særlig farve. Begge dele blev dog droppet i praksis. Busserne blev almindelige enetages lavgulvs 12 m- og 13,7 m-busser, der forsynedes med røde hjørner for og bag og angivelse af linjenummer og forløb i tagkanten. Det sidste havde sporvognene i øvrigt også haft i sin tid men da i form af udskiftelige skilte, hvor man denne gang valgte at skrive på selve busserne. Det var dog måske nok en mindre heldig ide, da det besværliggjorde indsats på andre linjer. Oprindeligt måtte A-busserne derfor ikke benyttes på natbuslinjer, der netop havde andre linjeføringer, men det blev hurtigt opgivet i praksis af hensyn til økonomi og logistik. Senere forsvandt linjenummer og forløb fra de fleste linjer. I 2015 dukkede der dog en ny udgave af forløbet op på nogle linjer men nu med vægten lagt på rejsemål undervejs.

Navnet på de nye buslinjer blev også ændret forud for premieren, så de blev kendt som A-busser, i det A "står for det bedste vi har (A-klasse)"[11] Samtidig fik de nye linjer monopol på etcifrede numre, idet de så vidt muligt kom til at svare til de linjer, de erstattede. De linjer der ikke blev erstattet af A-busser, blev erstattet af nye linjer med tocifrede numre med mere eller mindre identisk linjeføring.[12]

Etableringen af A-busnettet og de øvrige omlægninger af busnettet skete i tre omgange, i form af hvad der blev kaldt "forsinkelsesstrategien".[13] Det gjorde det muligt at foretage ændringer, efterhånden som man fik overblik over passagerudviklingen. Det medførte dog også flere kortlivede ændringer af de øvrige buslinjer.

Premieren[redigér | redigér wikikode]

Premieren fandt sted om morgenen 20. oktober 2002 med etableringen af linje 2A mellem Tingbjerg og Lufthavnen og linje 5A mellem Husum Torv og Sundbyvester Plads. Det skete i tilslutning til officielle indvielse af metroens første etape mellem Nørreport og Vestamager/Lergravsparken dagen før. Samtidig blev en række buslinjer på især Amager ændret, i det bl.a. de omkring hundrede år gamle linjer 2, 5 og 9 blev nedlagt, erstattet af ikke mindst netop linje 2A og 5A.[14]

Metroens etape 2a mellem Nørreport og Frederiksberg blev indviet 29. maj 2003, men de tilhørende ændringer af busnettet fandt dog sted allerede 25. maj. Denne gang etableredes linje 1A mellem Avedøre st. og Hellerup st. og linje 6A mellem Rødovrehallen og Emdrup Torv. De øvrige linjeændringer var denne gang koncentreret på Sjællandssiden, i det bl.a. linje 1, 6, 8 og 16 måtte lade livet, de tre første dog erstattet af nye linjer med delvis samme linjeføring og altså ikke direkte af A-busserne. De gjorde så til gengæld indhug i S-busnettet med nedlæggelse af linje 550S og omlægning af linje 650S.[15]

Metroens etape 2b mellem Frederiksberg og Vanløse indviedes 12. oktober 2003, men det påvirkede ikke umiddelbart busnettet. I stedet etableredes de foreløbigt to sidste A-buslinjer, linje 3A mellem Nordhavn st. og Valbyparken og linje 4A mellem Svanemøllen st. og Lergravsparken st., først 14. december 2003. Der var denne gang tale om tværlinjer, hvorfor kun få linjer blev berørt, i det dog bl.a. linje 3 og 100S blev nedlagt.[16]

A-buslinjerne udmærker sig dengang som nu ved mange stop og hyppig drift på centrale strækninger med helt ned til 3-4 minutter mellem busserne i myldretiden og højst 10 minutter udenfor. På nogle yderstrækninger er det dog kun hver anden eller tredje bus, der kører helt igennem, så der her i perioder kun er 20 minutters drift. Den hyppige drift medførte, at man i 2004 droppede de sædvanlige linjekøreplaner i busserne, hvorefter passagererne var henvist til internettet eller køreplanerne på stoppestederne.[17] I april 2012 tog man forsøgsvist et skridt videre med nye køreplanstavler på stoppestederne, hvor der kun blev angivet intervaller i store træk og i øvrigt henvistes til at søge aktuel information pr. sms.[18] Der blev dog efterfølgende ændret til angivelser af intervaller time for time og konkrete minuttal, når der er længere mellem busserne.

Mens A-busnettet blev etableret fremkom Trafikplan 2003 fra Hovedstadens Udviklingsråd, hvor der blev lagt op til flere forlængelser og en ny linje efter 2005. Den nye linje ville svare til linje 21 fra Hellerup st. ad Ring 2 til Rødovre st. Forlængelserne omfattede linje 6A til hhv. Glostrup st. og Buddinge st. og linje 2A via en ny busvej fra Tingbjerg til Gladsaxe Trafikplads, så de fik tilslutning til Ring 3 og på sigt den påtænkte letbane der.[19] Den manglende etablering af busvejen ved Tingbjerg havde nogle år tidligere forhindret etableringen af den planlagte linje 450S, og heller ikke ved denne lejlighed blev det til noget. Heller ikke de andre forlængelser eller den nye linje blev umiddelbart til noget, men linje 6A blev dog forlænget til Buddinge st. i oktober 2012.

I 2008 kunne man konstatere at A-busserne var en succes. I første halvår 2008 kunne man således notere 2,5 % flere passagerer på de seks A-buslinjer end i første halvår 2007 og det på et tidspunkt, hvor det samlede passagertal ellers var faldende. Movias forretningsudviklingschef Per Gellert konkluderede derfor "A-busserne imødekommer kundernes ønske om enkelthed, mange afgange og information om den faktiske afgangstid. Med den viden om bussernes popularitet, er det klart, at vi håber at kunne overføre konceptet til andre buslinjer." Hvordan det sidste skulle ske stod dog ikke umiddelbart klart. Til gengæld bemærkedes at udmeldingen mindede om successen i 1990'erne med S-busserne, der også havde været præget af mange afgange, enkle ruteføringer og mere information.[20]

Flere net og linjer[redigér | redigér wikikode]

I 2011 kørte en hybridbus forsøgsvis på linje 1A.
Normalt kan A-busserne kendes på deres røde hjørner, men det kan ske at en almindelig bus må springe ind som reserve, som her på linje 202A.

13. december 2009 fik A-buslinjerne en lille "filial" i Ringsted, idet Movia og Ringsted kommune oprettede linje 401A, der forbinder byens ender. Med kvartersdrift skiller linje 401A sig ud fra de københavnske A-buslinjer, men sammenlignet med bybussystemer i lignende provinsbyer er afgangsfrekvensen høj.

Endnu en usædvanlig A-buslinje kom til 24. oktober 2010, hvor en ny linje 11A i Københavns Indre By erstattede CityCirkel (linje 11) og Tivoli Shuttle og samtidig overtog disses små elbusser. CityCirkel var etableret i juni 2009 som en ensrettet ringlinje ad en kringlet rute gennem Middelalderbyen, men mangel på passagerer havde ført til stort underskud, hvorfor væsentlige ændringer var nødvendige, hvis elbusserne stadig skulle have en fremtid. Løsningen blev en rute mellem det nye Tivoli Hotel og Nyhavn med en bugtet linjeføring men uden den hidtidige betjening af Middelalderbyens mange smalle ensrettede gader. I forhold til de øvrige københavnske A-buslinjer var driftshyppigheden oprindelig lidt lavere og driftsstart i weekenderne først op ad formiddagen.[21] Ved skybruddet den 2. juli 2011 blev flere af elbusserne imidlertid beskadigede, hvorfor driftshyppigheden måtte reduceres betydeligt helt frem til september året efter. Linje 11A blev nedlagt igen ved udgangen af 2014.

Ved køreplansskiftet den 12. december 2010 kom A-busserne også til Køge, i det de hidtidige bybuslinjer 501 og 502 blev afløst af nye A-buslinjer 101A og 102A.[22] Som noget nyt for A-busserne fungerer sidstnævnte linje ikke kun som bybus i selve Køge og omegn men også som rutebil med ture til Præstø hver time. En anden nyskabelse var, at en del af den nye linje 101A kun betjenes i myldretiden. Endvidere fik Næstved ved samme køreplanskift linje 601A i forbindelse med etableringen af et nyt bybusnet.

Hermed var vokseværket dog ikke slut. 11. december 2011 fik tre nye købstæder A-busser i form af linje 201A og 202A i Roskilde, 501A i Holbæk og 801A i Helsingør.[23]

4. april 2011 indledtes et forsøg på linje 4A, hvor passagerer med kort eller billet også kunne stige ind ad bagdøren.[24] Dette system benyttes i forvejen i en del udenlandske byer, men i Danmark er standard indstigning foran hos chaufføren undtagen i bybusserne i Aarhus. Ved evalueringen i november 2012 kunne det konstateres, at der efter halvandet år stadig herskede lidt forvirring om det nye system blandt passagererne, men at de generelt havde taget det til sig. Det medførte kortere stop og dermed 5% kortere rejsetid, mens snydprocenten overraskende nok var uændret. Som alternativ overvejedes dog et system, hvor passagererne steg ind i midten og ud foran og bagi.[25] Det blev indført i praksis på linje 4A ved en ændring af forsøget 3. marts 2013.[26] Ved det efterfølgende udbud af linjen i 2014 bemærkede Movia, at passagererne havde taget positivt imod forsøget, og at stoppestedsopholdene var blevet kortere, men også at der var kommet flere gratister. Desuden var det et problem, at busserne oprindelig ikke var indrettet til indstigning ad midterdørene.[27] Forsøget blev ikke umiddelbart udbredt til andre linjer.

A-busser hele døgnet og andre ændringer[redigér | redigér wikikode]

Den allerførste bus på den nye linje 9A ved Operaen. Linjen oprettedes samtidig med indførelsen af døgndrift og startede derfor ved ettiden om natten.

Næste skud på stammen kom 24. marts 2013, hvor en ny linje 9A åbnedes mellem Glostrup og Operaen i København på bekostning af linje 15 samt dele af linje 13 og 14. Der var på forhånd betydelige forventninger til den nye linje, der forventedes at få 7 mio. passagerer om året, svarende til 23.000 på en hverdag. Til sammenligning havde linje 1A 9,8 mio. passagerer i 2012 og linje 3A 5,7 mio.[28] Oprettelsen af den nye linje blev i øvrigt markeret i forvejen med en borgmesterstafet med borgmestrene fra Glostrup, Brøndby, Frederiksberg og Københavns Kommune, der videregav stafetten, når bussen passerede kommunegrænserne.[29]

Samtidig med oprettelsen af linje 9A blev der også indført natdrift på både denne og linjerne 1A-6A, idet de med virkning fra natten mellem 23. og 24. marts kører i døgndrift med 20-minutters drift nat efter fredag-lørdag og 30-minuttersdrift øvrige nætter, idet visse yderstrækninger dog må nøjes med timedrift. Samtidig nedlagdes de københavnske natlinjer 80N og 82N-85N.[30][31][32][33] I Køge tog man dog forskud på herlighederne allerede 9. december 2012, idet linje 102A fra da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen.[34] Fra 11. august 2013 fik den selskab af makkeren linje 101A, der fra da også kører nat efter fredag og lørdag mellem Ølby st. og Hastrup.[35]

Baggrunden for døgndriften var at gøre det lettere for passagererne, der ikke ville behøve at skulle tage hensyn til natbusser med andre linjeføringer men i stedet kunne tage de samme linjer både dag og nat. Det betød ganske vist, at nogle gader ikke længere blev betjent om natten, fordi de hidtidige natlinjer blev nedlagt, men til gengæld fik andre gader uden natbusdrift hidtil så betjening i stedet. Man forventede at tiltaget ville øge passagertallet med 20 %,[36] men i december 2014 kunne man konstatere, at passagertallet for A-busserne om natten i stedet var steget med 60 % i forhold til de hidtidige natbusser.[37]

1. januar 2015 blev der for første gang nedlagt en A-buslinje. Det var linje 11A, der aldrig kom til at leve op til forventningerne men tværtimod havde så lave passagertal, at det offentlige tilskud pr. passager var på over 32 kr. mod kun 30 øre for den mest effektive linje, 5A. På den baggrund ønskede Københavns Kommune ikke længere at betale for linje 11A, hvis kontrakt ellers oprindeligt løb til slutningen af 2015, men som kom til at køre for sidste gang nytårsaften 2014. Store dele af strækningen betjentes i øvrigt allerede af andre linjer, så for passagerne var tabet begrænset. Nørregade mistede dog sin busbetjening, ligesom Nationalmuseet og Tivoli Hotel heller ikke længere har bus til døren.[38][39]

29. marts 2015 oprettedes en ny A-buslinje, idet den hidtidige almindelige linje 18 opgraderedes til den nye A-buslinje 8A mellem Nordhavn st. og Friheden st. Før ændringen fortsatte linje 18 til den vestlige del af Avedøre Holme i myldretiden, men denne kørsel overgik til linje 200S, der omlagdes.[40][41][42]

Ledbusser og Cityline[redigér | redigér wikikode]

En af de ledbusser der forsøgsvis kørte på linje 5A i 2013.

Som nævnt ovenfor blev det oprindelig ikke til noget med dobbeltdækkerbusser på A-buslinjerne. Til gengæld indsattes der som forsøg fem ledbusser på linje 5A mellem Husum Torv og Sundbyvester Plads på hverdage i perioden 19. august-18. oktober 2013. Selvom linjen i forvejen blev betjent af op til 45 13,7 m-busser i myldretiden, var der jævnligt kapacitetsproblemer. Det problem kunne måske imidlertid løses med ledbusser med deres væsentlig større kapacitet. Samtidig ville driftsudgifterne også kunne reduceres. Der havde i øvrigt tidligere kørt ledbusser i perioden 1980-2008 på bl.a. linje 11 (ikke at forveksle med den senere 11A), 150S, 173E, 250S og 300S, men Københavns Kommune har i en årrække ikke ønsket ledbusser i gaderne.[43][44][45]

Resultatet blev imidlertid ikke bare ledbusser men en omdannelse af linje 5A med +Way-konceptet, Movias udgave af bus rapid transit med højklassede busser, busbaner og stoppesteder. En første sådan med navnet Den kvikke vej og med busbaner og stoppesteder i gademidten mellem Fredensbro og Lyngbyvej indviedes 19. september 2014 og benyttes af linje 6A mellem Fredensbro og Frederik Bajers Plads. I forbindelsen med udbuddet af linje 5A i udbud A13, der trådte i kraft 15. december 2015, planlagde man imidlertid en fuldstændig gennemførelse af konceptet for hele linjen. Det første års tid kom man dog til at fortsætte som hidtil, for etableringen varede til 23. april 2017. Her blev linje 5A relanceret som linje 5C, hvor C står for Cityline, der er det nye produktnavn for +Way udadtil.[46]. Som sådan bliver linjen betjent af 37 ledbusser med ind- og udstigning af alle døre. For at markere at det er højklassede busser, er de desuden turkisfarvede med gule hjørner for og bag.[47][48] Samtidig blev linjen forlænget fra Husum Torv ad Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej til Herlev Hospital, hvor den på sigt vil få tilslutning til kommende letbane ad Ring 3.[49]

Samtidig med omdannelse af linje 5A til 5C blev der også indført fri ind- og udstigning af alle døre på linje 4A i stedet for de hidtidige forsøg. Ved omdannelsen af busnettet i 2019 som beskrevet nedenfor er det desuden planen at udbrede det til de øvrige københavnske A-buslinjer. Forventningen er at det kan reducere rejsetiden og dermed det nødvendige antal busser i drift. Til gengæld vil det føre til flere gratister med deraf forøget behov for billetkontrol. Derudover vil de laventrébusser der bruges nu skulle udskiftes med lavgulvsbusser med lavt gulve hele vejen igennem.[3]

Køge kan i øvrigt også få en +Way. I 2013 kom der således ideer frem om at omdanne og forlænge den nordlige del af linje 101A, så den vil køre som +Way mellem Køge Station og den kommende Køge Nord Station på København-Ringsted-banen, der forventes at åbne i 2019. Den forlængede linje vil betjene et nyt boligområde ved den nye station og undervejs passere Køge Sygehus og Campus Køge, der begge har vokseværk. Hvis projektet gennemføres, forventes anlægsudgifterne at løbe op i ca. 40 mio. kr., hvilket forventes opvejet af øgede passagertal.[50][51]

Nedlæggelse og oprettelse[redigér | redigér wikikode]

I forbindelse med de kommunale trafikbestillinger for 2017 valgte Næstved Kommune at reducere på driften af linje 601A, hvilket betød at den fik frataget sin A-busstatus 11. december 2016 og blev ændret til en almindelig buslinje med nummer 601.[52][53]

Til gengæld kan Hillerød få en A-buslinje, idet Movia foreslår at lægge de nuværende linjer 301 og 302 sammen til en i Trafikplan 2016. Baggrunden er etableringen af Nordsjællands Hospital og byudviklingsområdet Favrholm, hvor en ny Favrholm Station forventes åbnet i 2020, hvilket vil medføre flere ændringer af buslinjerne i området.[54]

Forslag til nyt net[redigér | redigér wikikode]

I juli 2019 forventes metrostrækningen Cityringen at åbne i København, der kommer til at følge linje 1A's nuværende rute mellem de kommende Enghave Plads og Poul Henningsens Plads Stationer og svinge ind og ud omkring linje 8A's rute på resten. Undervejs vil den desuden støde på alle andre A-buslinjer, ligesom en række andre buslinjer også vil blive berørt i større eller mindre grad. I Trafikplan 2016 lagde Movia derfor op til omfattende ændringer af busnettet.[55][56] Med præsentationen af Nyt Bynet i januar 2018 blev planerne mere konkrete, idet der dog stadig kan nå at ske yderligere ændringer.[57][58]

Planerne betyder blandt andet, at de strækninger der kommer til at ligge parallelt med Cityringen mister deres A-busser, mens de øvrige strækninger bliver bundet sammen på nye måder. Ved samme lejlighed bliver der desuden indført A-busser på flere strækninger, der ikke har det i dag, men hvor der vurderes at være et stort kundepotentiale, for eksempel Gladsaxevej ved Høje Gladsaxe og Vasbygade langs Sydhavnen. Til gengæld forsvinder A-busserne fra de yderstrækninger, der ikke har den frekvens, der ellers kræves af A-buslinjer, hvilket primært dækker over linje 2A og 4A på Amager og linje 1A til Klampenborg st. Derudover kommer der til at ske nogle justeringer i byudviklingsområder, for eksempel ved Ny Ellebjerg Station og Irmabyen i Rødovre. Fælles for de fleste af de strækninger der ikke længere vil blive betjent af A-busser gælder dog, at de fortsat vil blive betjent af andre buslinjer. På visse af disse strækninger må passagerne dog være indstillet på, at der vil være betydeligt længere mellem busserne. Det gælder ikke mindst linje 1A's strækning gennem Indre By, hvor Cityringen vil dække en stor del af behovet.[55][56][57][58]

Rent praktisk lægges der op til, at A-busnettet fremover skal bestå af linje 1A, 2A, 4A, 6A og 9A samt en ny linje 7A, hvortil kommer ovennævnte linje 5C. Linje 3A og 8A udgår derimod som linjenumre.

 • Linje 1A: Hellerup st. - Strandvejen - Blegdamsvej - H.C. Ørsteds Vej - Toftegårds Plads - Folehaven - Hvidovre Hospital - Avedøre st.
 • Linje 2A: Tingbjerg - Brønshøj Torv - Godthåbsvej - Hovedbanegården - Knippelsbro - Refshaleøen
 • Linje 4A: Friheden st. - Gammel Køge Landevej - Søndre Fasanvej - Nørrebro st. - Emdrup Torv - Gladsaxevej - Buddinge st.
 • Linje 5C: Herlev Hospital - Husum Torv - Nørrebro st. - Hovedbanegården - Langebro - Sundbyvester Plads - Lufthavnen
 • Linje 6A: Buddinge st. - Søborg Hovedgade - Emdrup Torv - Tagensvej - Nørreport st.
 • Linje 7A: Rødovrehallen - Roskildevej - Frederiksberg Allé st. - Hovedbanegården - Vasbygade - Teglholmen - Ny Ellebjerg st.
 • Linje 9A: Glostrup st. - Rødovre Parkvej - Flintholm st. - Peter Bangs Vej - Frederiksberg Allé st. - Carlsberg st. - Valbyparken

De mange ændringer kommer også til at berøre de forskellige entreprenørkontrakter, der for de flestes vedkommende går udover det tidspunkt, hvor Cityringen åbner. Det vil derfor medføre lidt af et puslespil til den tid med at flytte rundt på linjer og kontrakter for at sikre, at entreprenørerne fortsat får den kørsel, de har krav på. De første forberedelser er dog allerede gjort, idet de aktuelle entreprenørkontrakter for linje 1A, 2A, 3A, 4A og 6A rummer mulighed for reduktioner i driften i varierende omfang, når Cityringen åbner.[59] Desuden blev linje 8A udbudt med et kontrakt på 1½ år fra december 2017 til juli 2019 svarende til tidspunktet for Cityringens åbning.[60]

A-busnettene[redigér | redigér wikikode]

De københavnske linjer 1A-4A, 6A og 8A-9A betjenes hele døgnet hele ugen. I provinsbyerne køres fra tidlig morgen til omkring midnat idet linje 101A og 102A i Køge dog også kører nætterne efter fredag og lørdag.

København[redigér | redigér wikikode]

Linje Oprettet Linjeføring Bemærkninger
1A 25. maj 2003[15] (Klampenborg Station - Charlottenlund Fort -/) Hellerup StationSvanemøllen StationTrianglenØsterport StationKongens NytorvChristiansborg SlotspladsHovedbanegårdenCarlsberg Station - Toftegårds PladsHvidovre Hospital (- Avedøre Station) Hvidovre Hospital - Avedøre Station kun hver tredje afgang i dagtimerne og hveranden afgang om aftenen.
Klampenborg Station - Hellerup kun hver halve time i dag- og aftentimerne.
Klampenborg Station - Hellerup og Hvidovre Hospital - Avedøre Station kun en gang i timen om natten.
2A 20. oktober 2002[14] Tingbjerg, Gavlhusvej – Brønshøj TorvGrøndal StationForum StationRådhuspladsenHovedbanegårdenChristiansborg SlotspladsChristianshavn StationAmagerbro StationLergravsparken Station (- Amager HospitalKastrup Station) Lergravsparken Station - Kastrup Station kun hveranden afgang i dag- og aftentimerne og kun en gang i timen om natten.
3A 14. december 2003[16] Nordhavn StationTrianglenRigshospitaletNørrebrogadeGammel KongevejVesterbrogadeEnghave PladsSydhavn StationMozarts PladsKongens Enghave, Valbyparken
4A 14. december 2003[16] Svanemøllen StationLyngbyvejNørrebro StationFasanvej StationValby StationToftegårds PladsSjælør StationMozarts PladsBella Center Station enten til Ørestad Station eller Sundbyvester PladsLergravsparken Station. I dagtimerne køres skiftevis til Ørestad Station og Lergravsparken Station. I de tidlige morgentimer og om aftenen kører alle afgange til Lergravsparken Station.
Om natten betjenes Bella Center Station - Lergravsparken Station kun en gang i timen.
6A 25. maj 2003[15] (Buddinge Station -) Emdrup TorvBispebjerg StationRigshospitaletNørreport StationHovedbanegårdenRådhuspladsenVesterbros TorvZoologisk HaveÅlholm PladsDamhustorvetRødovre CentrumRødovrehallen Buddinge Station - Emdrup Torv kun hveranden afgang i dag- og aftentimerne. Nørreport Station - Rødovrehallen kun hveranden afgang i dagtimerne mandag-fredag.
Om natten betjenes Buddinge Station - Emdrup Torv kun en gang i timen.
8A 29. marts 2015[42] Nordhavn Station - Poul Henningsens Plads - Vibenshus Runddel - Nørrebros Runddel - Frederiksberg Station - Frederiksberg Rådhus - Valby Station - Ny Ellebjerg Station - Åmarken Station - Friheden Station
9A 24. marts 2013[31] Glostrup Station - Rødovre Centrum - Jyllingevej Station - Vanløse Station - Peter Bangs Vej Station - Vesterport Station - Hovedbanegården - Christiansborg Slotsplads - Christianshavn Station - Operaen I aftentimerne Glostrup Station - Rødovre Centrum kun hveranden afgang.
Om natten betjenes Glostrup Station - Jyllingevej/Ålekistevej kun en gang i timen.

Sjælland[redigér | redigér wikikode]

Linje Oprettet Linjeføring Bemærkninger
Køge
101A 12. december 2010 (Campus Køge -) Ølby StationKøge Sygehus - Køge StationBoholtecentretLerbæk TorvHastrup, Fasanvej Campus Køge - Ølby Station betjenes kun i skoletiden af en særskilt shuttlebus.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Ølby Station og Hastrup.
102A 12. december 2010 Køge StationHerfølge SkoleHolmebækskolen (– DalbyRønnedeTappernøjePræstø OverdrevPræstø Rutebilstation) Holmebækskolen - Præstø kun en gang i timen og kun i dagtimerne.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Station og Holmebækskolen.
Roskilde
201A 11. december 2011[23] SvogerslevKatedralskolenRoskilde StationHimmelev CenterTrekroner Station
202A 11. december 2011[23] Margrethehåb - MøllehusvejRoskilde StationMusicon, Handelsskolen I myldretiden på skoledage er der ekstrakørsel mellem Roskilde Station og Musicon.
Ringsted
401A 13. december 2009 Benløseparken ØstRingstedetTorvetRingsted StationSøndre RingvejCampus
Holbæk
501A 11. december 2011[23] HøjvangBjergmarkskolenHolbæk StationLadegårdsparken
Helsingør
801A 11. december 2011[23] PrøvestenscentretHelsingør Gymnasium - Helsingør Station

Nedlagte linjer[redigér | redigér wikikode]

Linje Oprettet Nedlagt Linjeføring Bemærkninger
5A 20. oktober 2002[14] 23. april 2017[46] Husum TorvBrønshøj TorvBellahøjNørrebro StationElmegadeNørreport StationRådhuspladsenHovedbanegårdenAmagerbro StationSundbyvester Plads (- KorsvejenLufthavnen, Udenrigsterminalen) Omdannet til Cityline, linje 5C.
Sundbyvester Plads - Lufthavnen kun hver tredje afgang mandag-lørdag, søn- og helligdage kun hver fjerde afgang i dagtimerne og kun hver anden om aftenen.
Om natten betjentes Sundbyvester Plads - Lufthavnen kun en gang i timen.
11A 24. oktober 2010[21] 1. januar 2015[39] Tivoli HotelHovedbanegårdenNytorvNørreport StationKongens Nytorv StationNyhavn, Havnebusserne Betjent af små elbusser.[21]
601A 12. december 2010 11. december 2016 Holsted AlléNæstved StorcenterNæstved StationVordingborgvejDyssegårdsvej Ændret til almindelig buslinje 601.

Historisk oversigt over A-buslinjerne[redigér | redigér wikikode]

Linje 2A og 1A ved Christiansborg Slotsplads i 2015.

De enkelte A-buslinjer følger i store træk stadig de samme ruter, som da de blev oprettet, men navnlig i København er der dog sket forskellige ændringer i tidens løb. Nedenfor er gjort rede for både permanente og længerevarende midlertidige ændringer, i det der dog ved de midlertidige til tider hersker en vis usikkerhed om de konkrete datoer, hvorfor angivelserne må tages med forbehold. Der er set bort fra omlægninger af få dages varighed og de til tider temmelig omfattende omlægninger i forbindelse med optog, demonstrationer, statsbesøg, sportsbegivenheder og lignende. Desuden er der set bort fra oprettelser og nedlæggelser af stoppesteder.

Ved datoangivelserne er generelt gået ud fra driftsdøgnet, der går fra ca. kl. 5 om morgenen den pågældende dag til ca. kl. 5 næste dags morgen. Permanente ændringer vil typisk være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet. Midlertidige ændringer kan være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet, men det kan også være sket i løbet af det. Tilsvarende kan midlertidige ændringer være afsluttet i løbet af driftsdøgnet, men de kan også have fortsat til slutningen af det, dvs. til om morgenen dagen efter den angivne dato.

For en del linjer er der oversigter over entreprenører, garageanlæg og varighed af kontrakter. Disse oversigter er imidlertid kun delvist ført ajour.

Ved etableringen af linje 11A i 2010 sprang man numrene 7A-10A over. 8A og 9A kom i brug senere, mens 10 hele tiden har været en almindelig linje. Springet i valg af linjenummer skal formentlig ses i lyset af, at linje 11A afløste den såkaldte CityCirkel, der officielt havde linjenummer 11.

København, Frederiksberg og omegn[redigér | redigér wikikode]

Københavns A-busnet var det første og er med syv linjer tillige det største. Nettet består af de fem af seks oprindelige linjer 1A-4A og 6A, der oprettedes i 2002-2003, hvortil kommer de senere oprettede linjer 8A og 9A. Fra 2002 til 2017 fandtes desuden en linje 5A og fra 2010 til 2014 en linje 11A.

 • Linje 1A kører fra Avedøre st. via Hvidovre Hospital, Hovedbanegården og Trianglen til Hellerup st. og Klampenborg st. Linjen blev oprettet 25. maj 2003[15] og havde 9,8 mio. passagerer i 2012.[28] Linjen er udliciteret til Arriva, der driver den fra sit garageanlæg Ryvang.[2]
 • Linje 2A kører fra Tingbjerg via Godthåbsvej og Hovedbanegården til Lergravsparken st., hvorfra hver anden bus fortsætter videre til Kastrup st. Linjen blev oprettet 20. oktober 2002[14] og havde ca. 10 mio. passagerer i 2012.[61] Linjen er udliciteret til Arriva, der driver den fra sit garageanlæg i Gladsaxe.[2]
 • Linje 3A kører fra Nordhavn st. ad Blegdamsvej, H.C. Ørsteds Vej og Enghavevej til Valbyparken. Linjen blev oprettet 14. december 2003[16] og havde 5,7 mio. passagerer i 2012.[28] Linjen er udliciteret til Umove, der driver den fra sit garageanlæg i Glostrup.[2]
 • Linje 4A kører fra Svanemøllen st. via Nørrebro st., Valby st. og Bella Center st. til Lergravsparken st. hhv. Ørestad st., idet sidstnævnte dog kun betjenes i dagtimerne. Linjen blev oprettet 14. december 2003[16] og havde ca. 9 mio. passagerer i 2012.[61] Linjen er udliciteret til Anchersen, der driver den fra sit garageanlæg ved Jernholmen.[2] Siden 4. april 2011 er der gjort skiftende forsøg med ændret ind- og udstigning på linjen,[24][26] hvilket er endt med indførelse af fri ind- og udstigning af alle døre fra 23. april 2017.[3]
 • Linje 5A kørte fra Husum Torv via Nørrebrogade, Hovedbanegården og Sundbyvester Plads til Lufthavnen, idet det dog kun var nogle busser, der kørte mellem Sundbyvester Plads og Lufthavnen. Med over 20. mio. passagerer om året var linje 5A ikke alene den mest benyttede A-buslinje men også den mest benyttede buslinje i hele Norden.[62] Linjen blev oprettet 20. oktober 2002.[14] Den blev omdannet til det nye koncept Cityline 23. april 2017, hvor den samtidig blev til linje 5C.[46] I den sidste tid som A-bus var driften udliciteret til Arriva, der drev linjen fra sit garageanlæg i Gladsaxe.[2]
 • Linje 6A kører fra Buddinge st. via Tagensvej, Nørreport st. og Roskildevej til Rødovrehallen, idet det dog kun er nogle busser, der kører mellem Buddinge st. og Emdrup Torv og mellem Nørreport st. og Rødovrehallen. Linjen blev oprettet 25. maj 2003[15] og havde ca. 12 mio. passagerer i 2012.[61] Driften er udliciteret til Arriva, der driver linjen fra sit garageanlæg i Gladsaxe.[2]
 • Linje 8A kører fra Nordhavn St., ad Jagtvej, Falkoner Allé og Gammel Køge Landevej til Friheden st. Linjen blev oprettet 29. marts 2015[42] som den hidtil seneste A-buslinje. Driften er udliciteret til Arriva, der driver linjen fra sit garageanlæg Ryvang.[2]
 • Linje 9A kører fra Glostrup st. via Rødovre Centrum, Vanløse st. og Hovedbanegården til Operaen. Linjen blev oprettet 24. marts 2013.[31] Driften er udliciteret til Umove, der driver linjen fra sit garageanlæg i Glostrup.[2]
 • Linje 11A kørte fra Tivoli Hotel via Hovedbanegården, Gammeltorv og Nørreport st. til Nyhavn. Med sin kringlede linjeføring koncentreret i og omkring Middelalderbyen skilte den sig en del ud fra de andre A-buslinjer. Desuden betjentes den af små elbusser arvet fra den ensrettede ringlinje CityCirkel som linje 11A erstattede ved sin oprettelse 24. oktober 2010.[21] Som den første A-buslinje blev den nedlagt 1. januar 2015 som følge af for lave passagertal.[38][39] I hele sin levetid var linjen udliciteret til Arriva, der drev den fra sit garageanlæg Ryvang.

Galleri[redigér | redigér wikikode]

Køge[redigér | redigér wikikode]

Linje 101A[redigér | redigér wikikode]

Linje 101A i busterminalen ved Ølby Station.
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge
11. december 2011 Lokalbus A/S
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 101A oprettes ad følgende rute:
Køge Handelsskole, EUC Køge-Lyngvej – Stensbjergvej – Ølby st. – Stensbjergvej – Lykkebækvej – Køge Sygehus – Stensbjergvej – Nørre Boulevard – Niels Juels Gade – Ivar Huitfeldts Vej – Køge st. – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Blegdammen – Ringstedvej – Parkvej – Marksvinget – Søsvinget – Klemenstorp – Langelandsvej – Hastrup, Langelandsvej/Jyllandsvej
Køge Handelsskole (nu Campus Køge) - Ølby st. betjenes kun i myldretiden. Linjen erstatter hele eller dele af linje 210, 243, 501, 525 og 856 der alle nedlægges.
??-05-2012 Forlænges i Hastrup ad Langelandsvej til ny vendeplads ved Vordingborgvej.[63]
12-11-2012 Omlægges fra Ølby st. ad ny vej til krydset Stensbjergvej/Lykkebækvej.[64][65]
24-09-2012 – 26-10-2012 Omlægges ad Ringvejen > Søndre Viaduktvej > Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.
09-12-2012 Endestationen i Hastrup ved Fasanvej der har været i brug siden august 2012 gøres permanent.
11-08-2013 Udvides med natdrift, så der køres hele døgnet i weekenden (fra fredag morgen til søndag aften) mellem Hastrup og Ølby st.[35]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[66]
12-02-2016 Lyngvej spærres ved Campus Køge som følge af anlægget af København-Ringsted banen, og linjen omlægges derfor ad Nordhøj - ny Lyngvej.[67] Ændringen medfører at linjen ikke kan overholde køreplanen, hvorfor den normale kørsel mellem Ølby st. og Campus Køge erstattes af en shuttlebus 12.-21. februar og 29. februar - 20. marts 2016.[68]
29-05-2016 Omlægges ad Lykkebækvej - Stensbjergvej fordi busvej ved Køge Sygehus lukkes.[69]
30-01-2017 Kørslen mellem Ølby st. og Campus Køge udskilles som en særlig shuttlebus der kører mandag-fredag i dagtimerne. Ændringen skyldes arbejder på Campus Køge og med København-Ringsted banen.[70][71]
Ca. april 2018 Omlægges ad Karlemosevej i stedet for ad Stensbjergvej - Lyngvej som følge af vejændring.[72]

Linje 102A[redigér | redigér wikikode]

Linje 102A på Bag Haverne.
 • Overordnede linjevarianter
  • Køge Station – Holmebækskolen
  • Køge Station – Præstø Rutebilstation
 • Vigtige knudepunkter
  • Køge Station, Præstø Rutebilterminal og skolerne i Herfølge
Entreprenør
Fra Operatører
12. december 2010 Arriva Skandinavien A/S, Køge
11. december 2011 Lokalbus A/S
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 102A oprettes ad følgende rute:
Køge st. – Ivar Huitfeldts Vej – Bag Haverne – Fændediget – Brogade – Søndre Allé – Søndre Viaduktvej – Vordingborgvej – Billesborgvej – Herfølge-Tessebøllevej – > Holmebækvej >(/< Møllebækvej < Hestehavevej <) -Holmebækskolen – Holmebækvej – Vordingborgvej – Dalby – Rønnede – Karlshøj – Hovedvejen – Tappernøje – Smidstrupvej – Nørre Smidstrup – Bredeshave – Strandvejen – Præstø Overdrev – Faksevej – Rødeledsvej – Jernbanevej – Præste Rutebilstation
Holmebækskolen - Præstø Rutebilstation betjenes kun en gang i timen. Linjen erstatter bl.a. linje 257, 502 og 526 der nedlægges.
24-09-2012 – 15-02-2013 Omlægges ad Blegdammen > Ringvejen i stedet for Søndre Allé. Omlægningen skyldes etablering af rundkørsel i krydset Blegdammen/Søndre Allé/Strandvejen/Køge Bro.[65]
09-12-2012 Køreplanen ændres så der også køres nat efter fredag og lørdag mellem Køge st. og Holmebækskolen. Derved erstattes linje 97N på denne delstrækning.[34]
05-07-2015 Ivar Huitfeldts Vej omlægges øst om Teaterbygningen og forlænges til Fændediget. Herefter køres ad den nye vej i stedet for ad Bag Haverne.[66]

Roskilde[redigér | redigér wikikode]

Linje 201A[redigér | redigér wikikode]

Linje 201A på Stændertorvet.
 • Overordnede linjevarianter
  • Trekroner st. – Svogerslev, Søbredden
 • Vigtige knudepunkter
  • Svogerslev, Katedralskolen, Roskilde st., Stændertorvet, Himmelev Center, Trekroner st.
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 201A oprettes ad følgende rute:
Trekroner st.- > Trekroner Centervej > Trekronerparken > Trekroner Allé >(/< Trekroner Stationsvej <) – Nordens Parkvej – Herregårdsvej – Himmelev Sognevej – Haraldsborgvej – Kongebakken – Kong Valdemars Vej – Klosterengen – Dronning Margrethes Vej – > Skt. Ols Stræde >(/ <Skt. Peders Stræde <) – Skt. Ols Gade – Palæstræde – Stændertorvet – Allehelgensgade – Jernbanegade – Roskilde st. – Jernbanegade – Ringstedgade – Holbækvej – Svogerslev Hovedgade – Kongemarksvejen – Svogerslev, Søbredden.
Linjen erstatter linje 602, 603, 604, 852 og 855 der nedlægges og linje 216 der omlægges.[73]
14-01-2013 - 27-02-2013 Omlægges ad Ollerupvej - Fynsvej - Himmerlev Bygade i retning mod Trekroner st. Omlægningen skyldes vejarbejde.
17-03-2014 - 06-04-2014 Omlægges ad Jernbanegade - Hestetorvet - Kong Valdemars Vej i stedet for Allehelgensgade - Dronning Margrethes Vej. Omlægningen skyldes forskønnelse af Stændertorvet.
23-04-2015 - 13-09-2015 Omlægges ad Jernbanegade - Algade - Kong Valdemars Vej. Omlægningen skyldes vejarbejde.

Linje 202A[redigér | redigér wikikode]

Linje 202A ved Roskilde Station.
 • Overordnede linjevarianter
  • Margrethehåb – Musicon
  • Låddenhøj - Musicon
  • Roskilde st. - Musicon
 • Vigtige knudepunkter
  • Margrethehåb, Roskilde st., Musicon
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 202A oprettes ad følgende rute:
Margrethehåb, Margethehåbsvej/Troldehøj – Margrethehåbsvej – Låddenhøj – Møllehusvej – Helligkorsvej – Støden – Ringstedgade – > Bredgade >(/< Schmeltz Pl. < Borchsgade <) – Allehelgensgade – Jernbanegade – Roskilde st. – Jernbanegade – Køgevej – Søndre Ringvej – > Rabalderstræde > Pulsen >(/< Maglegårdsvej <) – Musicon.
Linjen erstatter linje 229, 601, 604, 605, 607, 853 og 855 der nedlægges og linje 561E der omnummereres til 208E.[73]
15-04-2012 Endestationen i Musicon ændres fra Roskilde Handelsskole til Erhvervsskolerne.[74]
??-??-2012 Omlægges mod Musicon så sløjfekørsel i stedet for Rabalderstræde bliver ad Køgevej > Stenkrogen > busvej > Pulsen. Omlægningen skete i løbet af sommeren.[64]
22-08-2012 – ??-??-2012 Omlægges midlertidigt ad Jernbanegade – Algade – Københavnsvej – Ny Østergade. Omlægningen skyldes renovering og spærring af Køgevej-viadukten under jernbanen.[64] Roskilde.dk oplyser at det vil vare til 09-11-2012, men Movia til 28-12-2012.
09-12-2012 Linjen gaffeldeles i dagtimerne på hverdage, så der skiftevis køres til Margrethehåb og ligeud ad Låddenhøj til vendepladsen ved Peblingevej med tilbagekørsel via Hyrdehøj. Om aftenen og i weekenderne køres kun til Margrethehåb.[34]
24-03-2013 Endestationen i Margrethehåb ændres til Margrethehåbsvej/Troldehøj.[75]
10-08-2014 Udvidet kørsel i myldretiden mellem Roskilde st. (Sygehuset) og Musicon til erstatning for linje 208E der nedlægges.[76]
23-04-2015 - 13-09-2015 Omlægges i retning mod Margrethehåb ad Jernbanegade - Ringstedgaden - Støden. Omlægningen skyldes vejarbejde.
11-01-2015 - 01-02-2016 Omlægges ad Køgevej - Darupvej - Maglegårdsvej i stedet for ad Pulsen - Maglegårdsvej - Søndre Ringvej. Omlægningen skyldes vejarbejde.
11-12-2016 Afgange der hidtil har kørt til Låddenhøj ved Peblingevej føres i stedet til Margrethehåb.[53][77]
10-12-2017 Sløjfekørslen ved Musicon omlægges så der køres den modsatte vej rundt ad Søndre Ringvej - Maglegårdsvej - Pulsen - Køgevej. På den måde kommer busserne til at stoppe på samme side af vejen som de fleste boliger og uddannelsesinstitutioner i området.[78][79]

Ringsted[redigér | redigér wikikode]

Linje 401A[redigér | redigér wikikode]

Linje 401 ved Ringsted st.
 • Overordnet linjevariant
  • Benløseparken Øst – Campus
 • Vigtige knudepunkter
  • Ringsted station, Torvet.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
13-12-2009 Arriva Skandinavien A/S, Ringsted (midlertidig kontrakt)
01-04-2010 Arriva Skandinavien A/S, Ringsted
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
13-12-2009 Linje 401A oprettes ad følgende rute:
Benløseparken – Fredensvej – Roskildevej – Nordre Ringvej – Nørregade (- Bøllingsvej – Sankt Knudsgade) – Torvet – Søgade – Sjællandsgade – Vestervej – Ringsted st. – Jernbanevej – Næstvedvej – Søndervang – Søndre Parkvej – Ahorn Allé – Bengerds Allé
29-03-2016 - 30-12-2016 Omlægges ad Vestergade – Sorøvej – Sct. Bendtsgade – Nørregade. Omlægningen skyldes at Søgade er spærret på grund af gravearbejde.[80]

Holbæk[redigér | redigér wikikode]

Linje 501A[redigér | redigér wikikode]

Linje 501A på Kastanievej i Holbæk.
 • Overordnede linjevarianter
  • Højvang - Holbæk st. - Vandtårnsstien - Tveje Merløse
  • Højvang - Holbæk st. - Vandtårnsstien - Stenhus
  • Højvang - Holbæk st. - Vandtårnsstien - Ladegårdsparken øst
 • Vigtige knudepunkter
  • Holbæk st.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
11-12-2011 DitoBus Linjetrafik A/S, Holbæk
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 501A oprettes ad følgende rute:
Skagerakvej – Bjergmarkskolen – Holbæk Station – Claus Norbysvej – Stenhus /- Tveje Merløse.[23]
11-12-2016 Linjen omlægges i forbindelse med indførelsen af et nyt bybusnet i Holbæk. Linjen betjener fremover ikke længere Stenhus og Tveje Merløse men får i stedet endestation ved Ladegårdsparken, Vandtårnsstien.[53]


Næstved[redigér | redigér wikikode]

Linje 601A[redigér | redigér wikikode]

 • Overordnet linjevariant
  • Holsted Allé – Dyssegårdsvej
 • Vigtige knudepunkter
  • Næstved st., Næstved Storcenter.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
12-12-2010 Nobina Danmark A/S, Næstved
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 601A oprettes ad følgende rute:
Holsted Allé – Næstved Storcenter – Østre Ringvej – Erantisvej – Hvedevænget – Farimagsvej – Næstved st. – Jernbanegade – Teatergade – Indre Vordingborgvej – Vordingborgvej – Parkvej – Svendborgvej – Parkvej – Dyssegårdsvej
12-12-2012 - 01-04-2013 Omlægges ad Farimagsvej i retning mod Dyssegårdsvej. Omlægningen skyldes vejarbejde og ensretning af Jernbanegade.
20-07-2015 - 14-08-2015 Omlægges ad Farimagsvej i stedet for Jernbanegade. Omlægningen skyldes vejarbejde.
11-12-2016 Linje 601A ændres til almindelig linje 601 med færre afgange men samme linjeføring.[53]

Helsingør[redigér | redigér wikikode]

Linje 801A[redigér | redigér wikikode]

Linje 801A ved Helsingør st.
 • Overordnet linjevariant
  • Helsingør st. - Prøvestenscentret
 • Vigtige knudepunkter
  • Helsingør st.
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 801A oprettes ad følgende rute:
Nordsjællands Hospital Helsingør – Esrumvej – Møllebakken – Nygade – Allégade – Havnegade – Helsingør st. – Jernbanevej – Kongevejen – Rønnebær Allé – > Helsingør Gymnasium > – Vapnagård – Prøvestensvej – Prøvestenscentret.
Linjen erstatter linje 805 og 806 der nedlægges og linje 390R og 803 der omlægges.[73]
30-06-2013 Afkortes så der kun køres mellem Helsingør st. og Prøvestenscentret.[81]

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 22. marts 2017.
 2. ^ a b c d e f g h i j Garagefakta - alle entreprenører og garager i Hovedstadsområdet, Myldretid.dk, 21. oktober 2016.
 3. ^ a b c A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré af Thomas de Laine. Busfronten 279/2017, s. 3-5.
 4. ^ a b Nye og evaluerede elbusser i Hovedstadsområdet af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 5. september 2016.
 5. ^ Køreplaner for bus, Din Offentlige transport. Sidst kontrolleret 21. oktober 2016.
 6. ^ Ændringer i buskørslen af Poul Gunder Nielsen. Notits under Bagperronen i BYtrafik 4/2014, s. 185.
 7. ^ Busselskabet Århus Sporveje af Peter Berggren Brandsen i Busfronten 264/2015, s. 6.
 8. ^ Kollektiv Trafikplan 1998 for hovedstadsområdet, s. 93. Udgivet af HT, DSB og Banestyrelsen, 1998. ISBN 87-90269-04-7
 9. ^ Projekt Basisnet i Kollektiv Trafikplan 1998 for hovedstadsområdet, s. 90-91. Udgivet af HT, DSB og Banestyrelsen, 1998. ISBN 87-90269-04-7
 10. ^ Nyt stambusnet i København, Myldretid.dk, 13. maj 2000, opdateret 23. januar 2001.
 11. ^ HURs A-busnet: Kontraktomlægninger og design, Myldretid.dk, 23. april 2002.
 12. ^ 100 år med linienumre af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 166/2002, s. 3.
 13. ^ A-busserne - metro på gadeplan af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 161/2002, s. 11-14.
 14. ^ a b c d e Køreplansændringer ved metroens indvielse, Myldretid.dk, 6. oktober 2002, opdateret 17. oktober 2002.
 15. ^ a b c d e Alle ændringer i HUR-området d. 25. og 29. maj, Myldretid.dk, 22. maj 2003, opdateret 27. juli 2003.
 16. ^ a b c d e Metro til Vanløse allerede 12. oktober, Myldretid.dk, 21. august 2003.
 17. ^ Øvrige HUR Trafik linje- og entreprenørændringer, Busfronten 180/2004, s. 6-8.
 18. ^ "Hvor er køreplanstavlen henne?" af Jesper Kiby Denborg og Peter Berggrén Brandsen. Busfronten 242/2012, s. 11.
 19. ^ Trafikplan 2003 – Forslag, s. 52-53. Hovedstadens Udviklingsråd. ISBN 87-7971-090-5
 20. ^ A-busser tiltrækker passagerer af Thomas de Laine. Busfronten 213/2008, s. 5.
 21. ^ a b c d København får endnu en A-buslinje, Myldretid.dk, 20. oktober 2010.
 22. ^ Mere om Movias udbud A8, Myldretid.dk, opdateret 20. oktober 2010.
 23. ^ a b c d e f Køreplanskift 11. december 2011, Movia. fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 29. november 2011)
 24. ^ a b Linjeændringer i Hovedstadsområdet af Lars Carlsen, Jønne Bonne m.fl. Busfronten 232/2011, s. 4-5.
 25. ^ Ind bagerst: Forsøg på københavnsk buslinje giver kortere rejsetid, Politiken.dk, 24. november 2012.
 26. ^ a b 4A tester om busturen kan blive lidt hurtigere, moviatrafik.dk fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 3. marts 2013)
 27. ^ Mere om Movias 12. udbud af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 7. oktober 2014.
 28. ^ a b c Ny A-bus på gaden, pressemeddelelse fra Movia, 20. marts 2013.
 29. ^ Årsberetning 2013, s. 12, Movia.
 30. ^ København: A-busserne skal køre om natten, Myldretid.dk, 19. juni 2012.
 31. ^ a b c Køreplanskift 24. marts 2013, moviatrafik.dk fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 13. marts 2013)
 32. ^ Første bus på linje 9A ved Hovedbanegården, København af Thomas de Laine. Myldretid, 25. marts 2013.
 33. ^ Farvel til flere natbuslinier - goddag til A-busser hele døgnet af Thomas de Laine + Red. Busfronten 249/2013, s. 5.
 34. ^ a b c Linjeændringer 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 4-8.
 35. ^ a b Linje/driftsændringer 11.8.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 253/2013, s. 4-6.
 36. ^ A-busser kører hele døgnet, pressemeddelelse fra Movia, 19. marts 2013.
 37. ^ Passagererne strømmer ind i A-busserne om natten, pressemeddelelse fra Movia, 8. december 2014.
 38. ^ a b Første A-buslinje bliver nedlagt af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 26. august 2014.
 39. ^ a b c Linje/driftsændringer efter 14.12.2014 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 263/2015, s. 10.
 40. ^ Linjeændringer 29.3.2015 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 267/2015, s. 4.
 41. ^ Københavns linje 18 bliver A-bus myldretid.dk, 20. september 2014
 42. ^ a b c Køreplanskift 29. marts 2015, Moviatrafik.dk.
 43. ^ Længere busser afprøves på 5A, pressemeddelelse fra Movia, 21. august 2013. fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 23. september 2013)
 44. ^ Forsøg med ledbusser på linje 5A af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. juni 2013.
 45. ^ Nettbuss - Stamholmen af Peter Berggrén Brandsen og Jeppe Steensgaard. Busfronten 252/2013, s. 7-10.
 46. ^ a b c 5A bliver til 5C, pressemeddelelse fra Movia, 27. april 2016.
 47. ^ Movias 12. og 13. udbud i gang af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 18. september 2014.
 48. ^ Movias 13. udbud: Linje 5A som +Way af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 29. oktober 2014.
 49. ^ 5A skal køre til Herlev, pressemeddelelse fra Movia, 2. september 2015.
 50. ^ Årsberetning 2013, s. 20-21, Movia.
 51. ^ Forslag til Trafikplan 2016, s. 19-20, 71. Movia, september 2016.
 52. ^ Store variationer i kommunernes trafikbestilling, pressemeddelelse fra Movia, 30. juni 2016.
 53. ^ a b c d Køreplanskift 11. december, Din Offentlige Transport. sidst kontrolleret 27. november 2016.
 54. ^ Trafikplan 2016, s. 20-21. Movia, januar 2017.
 55. ^ a b Trafikplan 2016, s. 21-27, 91. Movia, januar 2017.
 56. ^ a b Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Københavns Kommune, Movia, 19. september 2016.
 57. ^ a b Nyt Bynet, Movia. Besøgt 10. januar 2017.
 58. ^ a b Fuldt forslag til Bynet 2019 af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 8. januar 2018.
 59. ^ Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 20. oktober 2016.
 60. ^ Movias 15. udbud afgjort af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 13. marts 2017.
 61. ^ a b c Nøgletal, Movia. Sidst kontrolleret 6. oktober 2015.
 62. ^ Movia stopper ikke salget af kontantbilletter i 5A, pressemeddelelse fra Movia, 23. februar 2015.
 63. ^ Linjeændringer 15.4-12.8.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 4-6.
 64. ^ a b c Linjeændringer i perioden 12.8-21.10.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 7-8.
 65. ^ a b Linjeændringer før 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 3-4.
 66. ^ a b Linjeændringer i perioden 29.3.-10.8.2015 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 267/2015, s. 4-7.
 67. ^ Linjeændringer i perioden 13.12.2015-27.3.2016 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 10-11.
 68. ^ Linjeændringer før 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 3-4.
 69. ^ Linieændringer i perioden 27.3-7.8.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 5-8.
 70. ^ Køreplanskift 30. januar, Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 17. januar 2017.
 71. ^ Linje/driftsændringer 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine. Busfronten 277/2017, s. 13-18.
 72. ^ Linjeændringer i perioden 25.3-12.8.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 6-8.
 73. ^ a b c Linjeændringer 11.12.2011 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 9-22.
 74. ^ Linjeændringer før 15.4.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 3.
 75. ^ Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 9-13.
 76. ^ Linjeændringer 10.8.2014 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 260/2014, s. 5-6.
 77. ^ Linje/driftsændringer 11.12.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 12.
 78. ^ Køreplanskift 10. december 2017, Din Offentlige Transport. Besøgt 10. december 2017.
 79. ^ Linjeændringer 10.12.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 10.
 80. ^ Linje 401A, Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 10. juni 2016.
 81. ^ Linjeændringer 30.6.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 251/2013, s. 7.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]