A-bus (Sjælland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se A-bus (flertydig). (Se også artikler, som begynder med A-bus)
Linje 801A i Helsingør.

A-busser er en type bybusser i Ringsted, Holbæk og Helsingør, der kører forholdsvis ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. A-busserne er gule og kan kendes på deres røde hjørner.

Konceptet med A-busser blev oprindeligt indført i København i 2002-2003 men blev udbredt af Movia til andre byer på Sjælland i 2009-2011. Siden 11. december 2016 har de tre ovennævnte byer hver en A-buslinjer, der kører hvert kvarter i dagtimerne og hver halve time udenfor. Desuden havde Næstved en tilsvarende linje fra 2010-2016. I alle byer blev og bliver linjerne endvidere suppleret af almindelige bybuslinjer med lavere frekvens.

Der er også to A-buslinjer i hver af Køge og Roskilde, men da de er beskrevet i særskilte artikler, er de kun kort omtalt her. Det samme gælder for A-busnettet og de enkelte A-buslinjer i København.

Generelt[redigér | redigér wikikode]

A-busser er oprindelig HUR Trafik og nu Movias udgave af begrebet stambusser, der også findes i flere andre større byer under forskellige betegnelser, f.eks. Aalborg (metrobusser) og Stockholm (blåbusslinjer). De er tænkt som linjer af høj kvalitet med hyppig drift og direkte linjeføringer, der udgør et attraktivt grundnet. Med deres røde hjørner i højre side foran og venstre side bagpå er de let genkendelige. På stoppestedsstanderne er de markeret med røde skilte, ligesom der en del steder er automatisk nedtælling til næste bus på de linjer, der stopper der.[1]

I Ringsted, Holbæk og Helsingør er der hver en A-buslinje, der suppleres af almindelige bybuslinjer. Som udgangspunkt køres hvert kvarter i dagtimerne mandag-fredag og hver halve time aften og weekend. Det er en noget lavere frekvens end de københavnske A-buslinjer, hvor timinuttersdrift er minimum på de centrale strækninger, men sammenlignet med bybussystemer i lignende provinsbyer er det højt. A-busserne i Roskilde og Køge falder lidt udenfor, da de har strækninger med enten hyppigere eller sjældnere drift end i de andre provinsbyer med A-busser.[2]

Historie[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikler: A-bus (Køge) og A-bus (Roskilde)
Linje 401A ved Ringsted Station.

Konceptet med A-busser kommer fra København, hvor de første kom på gaden 20 oktober 2002.[1] Baggrunden for indførelsen af dem var etableringen af metroen i København, der medførte en række ændringer og reduktioner af busnettet. I den forbindelse valgte man at nytænke nettet med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed. Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for passagererne.[3] Navnet A-busser blev valgt med den begrundelse, at "A står for det bedste vi har (A-klasse)"[4]

A-busserne blev indført af HUR Trafik, en del af det daværende Hovedstadens Udviklingsråd. Det blev imidlertid nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvor HUR Trafik samtidig blev fusioneret med Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab til Movia.[5] Det nye selskab valgte efterfølgende at udbrede konceptet med A-busser til en række provinsbyer rundt om på Sjælland i løbet af 2009-2011.[1]

Som den første oprettedes linje 401A i Ringsted 13. december 2009 som forbindelse mellem byens ender.[1] Linjen svarede i store træk til den hidtidige linje 401 men blev dog afkortet fra Benløse Skole til Benløseparken i nord og fra Høm til Campus i syd. Samtidig blev driften udvidet fra hver halve time i dagtimerne mandag-lørdag og timedrift i øvrigt til kvarterdrift i dagtimerne mandag-fredag og hver halve time i øvrigt.[6][7]

Ved køreplansskiftet 12. december 2010 kom A-busserne også til Næstved, da linje 601A blev etableret som en del af et nyt bybusnet. Den nye linje kom til at køre fra Holsted i den nordlige del af byen via Næstved Storcenter og Næstved st. til Dyssegårdsvej i den sydlige del af byen. Den erstattede dele af linje 1, 1A, 2 og 2A.[8] Ved samme køreplansskifte kom der desuden A-busser til Køge, da linje 101A og 102A blev etableret i forbindelse med en omlægning af busnettet i byen.[9][10]

Hermed var vokseværket dog ikke slut. 11. december 2011 fik tre nye byer A-busser i form af linje 201A og 202A i Roskilde, 501A i Holbæk og 801A i Helsingør. I alle tre tilfælde hang det sammen med etableringen af nye bybusnet.[1][11][12][13] Linje 501A i Holbæk kom til at køre fra Højvang i sydøst via Holbæk st. til Ladegårdsparken i sydvest, hvorfra der kørtes skiftevis til Stenhus og i en sløjfe ved Tveje Merløse. Linjen erstattede dele af linje 101, 102, 105, 106 og 112.[1][12] Linje 801A i Helsingør kom til at køre fra Prøvestenscentret via Helsingør st. til Nordsjællands Hospital Helsingør. Den nye linje erstattede dele af linje 803 og 805.[11][13] Linje 201A i Roskilde kom til at køre fra Svogerslev via Roskilde st. til Trekroner st., mens linje 202A kom til at køre fra Margrethehåb via Roskilde st. til Musicon.[11][13]

Planer og ændringer[redigér | redigér wikikode]

Linje 501A ved Holbæk Station.

Oprettelsen af de fire nye linjer i 2011 blev de foreløbigt sidste. Til gengæld er nogle af linjerne blevet ændret i større eller mindre grad i de følgende år. I Helsingør blev linje 801A således omtrent halveret 30. juni 2013, idet den blev afkortet fra Nordsjællands Hospital Helsingør til Helsingør st. og herefter kun kører mellem stationen og Prøvestenscentret. Afkortningen skyldtes at hospitalet var blevet nedlagt 1. februar 2013.[14]

Samme år fremlagde Movia Trafikplan 2013, hvor der blandt en række indsatsområder blev nævnt etablering af en A-buslinje mellem Slagelse og Korsør. Det fremgik dog ikke nærmere, hvordan det skulle ske.[15] I praksis blev linjen da heller ikke til noget.

Tre år senere blev der til gengæld åbnet op for, at Hillerød kunne få en A-buslinje, idet Movia foreslog at lægge de eksisterende linjer 301 og 302 sammen til en i Trafikplan 2016. Baggrunden var etableringen af et nyt supersygehus i byudviklingsområdet Favrholm, hvor en ny Favrholm Station forventes åbnet i 2022, hvilket vil medføre flere ændringer af buslinjerne i området.[16][17]

Næstved Kommune valgte imidlertid at gå den modsatte vej i forbindelse med de kommunale trafikbestillinger for 2017. Her blev der reduceret på driften af linje 601A, med det resultat at den fik frataget sin A-busstatus 11. december 2016 og kom til at fortsætte som en almindelig buslinje med nummer 601.[18][19] Køreplansskiftet påvirkede også linje 501A i Holbæk, men det skyldtes en ændring af bybusnettet. For linje 501A betød det, at den i stedet for at køre skiftevis til Stenhus og Tveje Merløse ikke længere kom til at betjene nogen af dem men i stedet fik endestation ved Ladegårdsparken.[19]

A-busnettene[redigér | redigér wikikode]

Nedenfor er A-buslinjerne i de sjællandske provinsbyer blevet oplistet. For overblikkets skyld er Køge og Roskilde også med.

Linje Oprettet Linjeføring Bemærkninger
Køge
101A 12. december 2010[1] (Køge Nord Station –) Ølby StationSjællands Universitetshospital, KøgeKøge StationBoholtecentretLerbæk TorvHastrup, Fasanvej[20] Køge Nord Station - Ølby Station kun hver anden afgang i dagtimerne mandag-lørdag.
I morgenmyldretiden er der ekstrakørsel fra Ølby Station til Campus Køge og modsat om eftermiddagen.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Nord Station og Hastrup, Fasanvej.[20]
102A 12. december 2010[1] Køge StationHerfølge SkoleHolmebækskolen (– DalbyRønnedeTappernøjePræstø OverdrevPræstø Rutebilstation)[21] Holmebækskolen - Præstø kun en gang i timen og kun om dagen.
Nat efter fredag og lørdag køres hver halve time mellem Køge Station og Holmebækskolen.[21]
Roskilde
201A 11. december 2011[1] SvogerslevKatedralskolenRoskilde StationHimmelev CenterTrekroner Station
202A 11. december 2011[1] Margrethehåb - MøllehusvejRoskilde StationMusicon, Handelsskolen I myldretiden på skoledage er der ekstrakørsel mellem Roskilde Station og Musicon.
Ringsted
401A 13. december 2009[1] Benløseparken ØstRingstedetTorvetRingsted StationSøndre RingvejCampus Ringsted
Holbæk
501A 11. december 2011[1] HøjvangBjergmarkskolenHolbæk StationLadegårdsparken
Helsingør
801A 11. december 2011[1] PrøvestenscentretHelsingør Gymnasium - Helsingør Station

Nedlagte linjer[redigér | redigér wikikode]

By Linje Oprettet Nedlagt Linjeføring Bemærkninger
Næstved 601A 12. december 2010[1] 11. december 2016[19] Holsted AlléNæstved StorcenterNæstved StationVordingborgvejDyssegårdsvej Omdannet til almindelig buslinje 601 med samme linjeføring.

Passagertal[redigér | redigér wikikode]

Nedenfor er passagertallene for A-buslinjerne i de sjællandske provinsbyer gengivet for årene 2017-2020. Linje 101A og 202A i Køge og linje 201A og 202A i Roskilde er taget med for sammenligningens skyld. I 2020 faldt passagertallene på alle linjer som følge af coronaviruspandemien.[22]

Passagerne tælles stikprøvevis ved hjælp af såkaldte tællebusser, der er udvalgte busser med indbygget computer, der blandt andet tæller antallet af passagerer, der står på og af. Konceptet med tællebusser er ikke specielt for A-busserne men blev indført generelt efter forsøg med det i begyndelsen af 1980'erne. I 2008 var der 92 tællebusser i hele Hovedstadsområdet, der var indsat, så alle ture blev talt mindst en hverdag om måneden og tilsvarende for lørdag og søndag hvert kvartal.[23][24] Ved den efterfølgende opregning af tallene tilføjes desuden ekstrakørsel og et tillæg for 0-2-årige børn, der ikke tælles automatisk.[22]

Linje 2017 2018 2019 2020
101A 2.058.089 2.031.530 1.855.115 1.123.723
102A 0716.556 0742.674 0743.024 0591.341
201A 1.218.727 1.240.073 1.250.498 0871.274
202A 1.017.927 0956.645 1.063.416 0658.464
401A 0696.075 0635.198 0635.277 0481.996
501A 0661.896 0766.177 0747.324 0561.170
801A 0631.910 0626.767 0570.819 0431.303
I alt 7.001.181 6.999.064 6.865.472 4.719.271

Historisk oversigt over A-buslinjerne[redigér | redigér wikikode]

Nedenfor er gjort rede for både permanente og længerevarende midlertidige ændringer på A-buslinjerne i Ringsted, Holbæk, Næstved og Helsingør. Ved de midlertidige ændringer hersker der dog til tider en vis usikkerhed om de konkrete datoer, hvorfor angivelserne må tages med forbehold. Der er set bort fra omlægninger af få dages varighed og i forbindelse med forskellige arrangementer. Desuden er der set bort fra oprettelser og nedlæggelser af stoppesteder.

Ved datoangivelserne er generelt gået ud fra driftsdøgnet, der går fra ca. kl. 5 om morgenen den pågældende dag til ca. kl. 5 næste dags morgen. Permanente ændringer vil typisk være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet. Midlertidige ændringer kan være trådt i kraft ved begyndelsen af driftsdøgnet, men det kan også være sket i løbet af det. Tilsvarende kan midlertidige ændringer være afsluttet i løbet af driftsdøgnet, men de kan også have fortsat til slutningen af det, dvs. til om morgenen dagen efter den angivne dato.

Ringsted[redigér | redigér wikikode]

Linje 401A[redigér | redigér wikikode]

Linje 401 ved Ringsted st.
 • Overordnet linjevariant
  • Benløseparken Øst – Campus
 • Vigtige knudepunkter
  • Ringsted station, Torvet, Ringstedet.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
13-12-2009 Arriva Skandinavien A/S, Ringsted (midlertidig kontrakt)[1]
01-04-2010 Arriva Skandinavien A/S, Ringsted[1]


Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
13-12-2009 Linje 401A oprettes ad følgende rute:
Benløseparken – Fredensvej – Roskildevej – Nordre Ringvej – Nørregade (- Bøllingsvej – Sankt Knudsgade) – Torvet – Søgade – Sjællandsgade – Vestervej – Ringsted st. – Jernbanevej – Næstvedvej – Søndervang – Søndre Parkvej – Ahorn Allé – Bengerds Allé
Linjen erstatter linje 401.[1][7]
29-03-2016 - 30-12-2016 Omlægges ad Vestergade – Sorøvej – Sct. Bendtsgade – Nørregade. Omlægningen skyldes at Søgade er spærret på grund af gravearbejde.[25]

Holbæk[redigér | redigér wikikode]

Linje 501A[redigér | redigér wikikode]

Linje 501A på Kastanievej i Holbæk.
 • Overordnede linjevarianter
  • Højvang - Holbæk st. - Ladegårdsparken
 • Vigtige knudepunkter
  • Holbæk st.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
11-12-2011 DitoBus Linjetrafik A/S, Holbæk[1][26]


Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 501A oprettes ad følgende rute:
Højvang, Skagerakvej > Skagerakvej > Roskildevej > Mellemvang >(/< Højvang <) – Mellemvang – Holbæk Have – Kattegatvej – Anders Larsensvej – Carl Reffsvej – Tidemandsvej – Rosen – Smedelundsgade – Kastanievej – Dampmøllevej – Holbæk Station – Jernbaneplads – Valdemar Sejrsvej – Absalonsvej – Riffelhavevej – Peder Billesvej – Gl. Ringstedvej – herfra enten ad > Ladegårdsparken Øst > Ladegårdsparken Vest > Vandtårnsvej >(/< Skagerakvej <) -Skagerakvej - Stenhus eller ad > Ladegårdsparken Øst > Ladegårdsparken Vest > Vandtårnsvej > Skagerakvej > Valdemar Sejrsvej (/< Gl. Ringstedvej <) - Tveje Merløse.
Linjen erstatter dele af linje 101, 102, 105, 106 og 112, der alle nedlægges.[1][12]
27-08-2012 Mandag-fredag i dagtimerne vender hver anden afgang ved Ladegårdsparken med sløjfekørsel ad Ladegårdsparken Øst - Ladegårdsparken Vest - Vandtårnsvej - Skagerakvej - Gl. Ringstedvej. Stenhus og Tveje Merløse betjenes fremover kun en gang timen hver.[27]
11-12-2016 Linjen afkortes i forbindelse med indførelsen af et nyt bybusnet i Holbæk. Linjen betjener fremover ikke længere Stenhus og Tveje Merløse men får i stedet endestation ved Ladegårdsparken, Vandtårnsstien med sløjfekørsel ad Ladegårdsparken Øst - Ladegårdsparken Vest - Vandtårnsvej - Skagerakvej - Gl. Ringstedvej.[19]
05-08-2019 - 30-09-2019 Omlægges ad Borgmester N. E. Hansensvej - Labæk - Smedelundsgade i stedet for ad Tidemandsvej - Markedspladsen - Rosen. Omlægningen skyldes etablering af en ny rundkørsel.[28]

Næstved[redigér | redigér wikikode]

Linje 601A[redigér | redigér wikikode]

 • Overordnet linjevariant
  • Holsted Allé – Dyssegårdsvej
 • Vigtige knudepunkter
  • Næstved st., Næstved Storcenter.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
12-12-2010 Nobina Danmark A/S, Næstved[1]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
12-12-2010 Linje 601A oprettes ad følgende rute:
Holsted Allé – Næstved Storcenter – Østre Ringvej – Erantisvej – Hvedevænget – Farimagsvej – Næstved st. – Jernbanegade – Teatergade – Indre Vordingborgvej – Vordingborgvej – Parkvej – Svendborgvej – Parkvej – Dyssegårdsvej
Linjen erstattet dele af linje 1, 1A, 2 og 2A, der alle nedlægges.[1][8]
12-12-2012 - 01-04-2013 Omlægges ad Farimagsvej i retning mod Dyssegårdsvej. Omlægningen skyldes vejarbejde og ensretning af Jernbanegade.
11-12-2016 Linje 601A ændres til almindelig linje 601 med færre afgange men samme linjeføring.[19]

Helsingør[redigér | redigér wikikode]

Linje 801A[redigér | redigér wikikode]

Linje 801A ved Helsingør st.
 • Overordnet linjevariant
  • Helsingør st. - Prøvestenscentret
 • Vigtige knudepunkter
  • Helsingør st., Prøvestenscentret
 • Materiel
  • 4 12 m-busser af typen VDL Citea LLE 120 garageret hos Umove, Kvistgård.[29]
Entreprenør
Fra Operatører
11. december 2011 De Hvide Busser, Kvistgård[13]
1. november 2015 Umove, Kvistgård[30]
Rutehistorik (permanente og længerevarende midlertidige større ændringer)
Dato/periode Ændring
11-12-2011 Linje 801A oprettes ad følgende rute:
Nordsjællands Hospital Helsingør – Esrumvej – Møllebakken – Nygade – Allégade – Havnegade – Helsingør st. – Jernbanevej – Kongevejen – Rønnebær Allé – > Helsingør Gymnasium > – Vapnagård – Prøvestensvej – Prøvestenscentret.
Linjen erstatter dele af linje 805 og 806 der nedlægges og dele af linje 390R og 803 der omlægges.[11][13]
30-06-2013 Afkortes så der kun køres mellem Helsingør st. og Prøvestenscentret. Afkortningen skyldes at Nordsjællands Hospital Helsingør lukkede 1. februar 2013.[14]

Kilder[redigér | redigér wikikode]

 • Køreplaner, trafikkort og løbende meddelelser om omlægninger fra HUR Trafik og Movia.
 • Løbende oversigter over linjeændringer i Busfronten, medlemsblad for foreningen Busfronten.
 • A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u A-busserne fylder 10 år af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 245/2012, s. 3-14.
 2. ^ Køreplaner for bus Arkiveret 22. marts 2017 hos Wayback Machine, Din Offentlige transport. Sidst kontrolleret 26. februar 2019.
 3. ^ Nyt stambusnet i København, Myldretid, 13. maj 2000, opdateret 23. januar 2001.
 4. ^ HURs A-busnet: Kontraktomlægninger og design, Myldretid, 23. april 2002.
 5. ^ Trafikselskabet på Sjælland er døbt Arkiveret 29. marts 2019 hos Wayback Machine af Thomas de Laine. Myldretid, 24. november 2006.
 6. ^ Samlet køreplan for Vestsjælland 2009, gyldig fra 12. august 2009, Movia.
 7. ^ a b Samlet køreplan for Vestsjælland 2009, gyldig fra 13. december 2009, Movia.
 8. ^ a b Samlet køreplan for Movia S 2011, gyldig fra 13. december 2010, Movia.
 9. ^ Mere om Movias udbud A8, Myldretid, opdateret 20. oktober 2010.
 10. ^ Samlet køreplan for Movia H 2011, gyldig fra 13. december 2010, Movia.
 11. ^ a b c d "Ændringer i Hovedstadsområdet, Movia.". Arkiveret fra originalen den 17. december 2011. Hentet 19. april 2019. 
 12. ^ a b c Samlet køreplan for Movia V 2011, gyldig fra 11. december 2011.
 13. ^ a b c d e Linjeændringer 11.12.2011 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 12, 21.
 14. ^ a b Linjeændringer 30.6.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 251/2013, s. 7.
 15. ^ Trafikplan 2013, Movia, 2013. S. 14. ISBN 978-87-994138-8-1
 16. ^ Trafikplan 2016, s. 20-21. Movia, januar 2017. ISBN 978-87-999369-0-8
 17. ^ Ny station ved Favrholm, Banedanmark. Besøgt 12. maj 2021.
 18. ^ Store variationer i kommunernes trafikbestilling, pressemeddelelse fra Movia, 30. juni 2016.
 19. ^ a b c d e "Køreplanskift 11. december, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 13. december 2016. Hentet 19. april 2019. 
 20. ^ a b Linje 101A Arkiveret 19. april 2019 hos Wayback Machine på Din Offentlige Transport. Besøgt 14. december 2020.
 21. ^ a b Linje 102A Arkiveret 19. april 2019 hos Wayback Machine på Din Offentlige Transport. Besøgt 14. december 2020.
 22. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 25. februar 2021.
 23. ^ Busdivisionen 1984-1995, s. 10-11, af Kai W. Mosgaard. Sporvejshistorisk Selskab, 1996. ISBN 87-87589-85-0
 24. ^ WebGIS i Trafikselskabet Movia, s. 2, af Mette Haugsted Johansen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008. ISSN 1603-9696
 25. ^ Linje 401A Arkiveret 29. marts 2019 hos Wayback Machine, Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 10. juni 2016.
 26. ^ Movias 15. udbud afgjort Arkiveret 15. marts 2017 hos Wayback Machine af Thomas de Laine. Myldretid, 13. marts 2017.
 27. ^ Samlet køreplan for Movia V 2012, gyldig fra 27. august 2012.
 28. ^ "501A på Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen den 9. august 2019. Hentet 9. august 2019. 
 29. ^ Fakta om Kvistgård garage Arkiveret 30. september 2017 hos Wayback Machine, Myldretid, 8. september 2019.
 30. ^ Umove-selskaberne skifter navn af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 22. september 2015.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]