Indkomstskat

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Amtsskat)
Spring til navigation Spring til søgning

Indkomstskat er beskatning af indkomst, i modsætning til eksempelvis formueskat og afgifter. Indkomstskat betales af personer såvel som selskaber (selskabsskat) og andre virksomheder i forhold til deres overskud, og af det løbende afkast i pensionsselskaber (pensionsafkastskat). Det er dog den personlige indkomstskat, der oftest menes, når der tales om indkomstskatter.

Man taler i forbindelse om indkomstskatter også om marginalbeskatning, hvilket defineres som beskatningen af en ekstra indtjening, ofte omtalt som "skatten af den sidst tjente krone".

Personlig indkomstskat i Danmark[redigér | redigér wikikode]

I Danmark består den personlige indkomstskat i øjeblikket af en række forskellige elementer. De vigtigste er:

  • Bundskat, der er på 10,08 % af personlig indkomst over personfradraget på 45.000 kr. (2017-sats).[2]
  • Topskat på 15 % af personlig indkomst over 479.600 kr. efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget (2017). Procenten reduceres, hvis "det skrå skatteloft" på 51,95 % er blevet overskredet.[2] Som følge af skattereformen 2012 hævedes bundgrænsen for topskat ekstraordinært til 467.000 kr. frem mod 2022.
  • Kommuneskat, der dækker den kommunale service. Den gennemsnitlige kommuneskat er 24,91 % (2017).[3]
  • Sundhedsbidrag, der blev indført fra og med 2007 og ophører i 2019. Sundhedsbidraget er i 2018 på 1 %.[2] Fra 2013 til 2019 sænkes sundhedsbidraget hvert år med 1 procentpoint, samtidig med at bundskatten hæves med 1 procentpoint. I 2019 er sundhedsskatten således afskaffet. Sundhedsbidraget var en delvis erstatning for den tidligere amtsskat.[4]

Tidligere fandtes også en mellemskat, men den blev afskaffet som følge af skattereformen i 2009.

Indkomstgrundlag[redigér | redigér wikikode]

De forskellige personlige indkomstskatter beregnes på forskellige grundlag.

Arbejdsmarkedsbidraget beregnes som nævnt i forhold til al arbejdsindkomst.

Bundskat og topskat beregnes af den såkaldte personlige indkomst — der grundlæggende omfatter arbejdsindkomst, indkomstoverførsler og løbende pensionsudbetalinger efter fratrækning af pensionsindbetalinger og det betalte arbejdsmarkedsbidrag — fratrukket henholdsvis et personfradrag for bundskattens vedkommende og et topskattefradrag for topskattens vedkommende. Der betales endvidere bundskat og topskat af positiv nettokapitalindkomst.

Kommuneskatten og sundhedsbidraget, såvel som den frivillige kirkeskat, beregnes på baggrund af den såkaldte skattepligtige indkomst, der er lig den personlige indkomst tillagt kapitalindkomst (som for den gennemsnitlige skatteyder er negativ og derfor består i et rentefradrag), men fratrukket ligningsmæssige fradrag. Ligningsmæssige fradrag er f.eks. kørselsfradrag og udgifter til A-kasse og fagforening m.v. samt beskæftigelsesfradraget, der i 2017 er på 8,75 % af arbejdsindkomsten (dog højst 30.000 kr.).[2] I perioden indtil 2022 hæves dette fradrag gradvis til 10,65 % og loftet til 34.100 kr. (i 2010-niveau).[5]

Skatteloft[redigér | redigér wikikode]

Endelig har man et skatteloft, der sikrer at den samlede indkomstskat til stat og kommune (dvs. kommuneskat + sundhedsbidrag + bundskat + topskat) ikke er mere end 51,95 % af den personlige indkomst (2017). For positiv nettokapitalindkomst er skatteloftet 42 %.[6] Arbejdsmarkedsbidrag (og kirkeskat) regnes ikke med under skatteloftet. Inklusive arbejdsmarkedsbidrag på 8 % er skatteloftet på 55,79 % (2017-sats).

Historie[redigér | redigér wikikode]

Indkomstskatten i Danmark er ikke så gammel som forskellige andre former for beskatning. Princippet om at beskatte personers indkomst blev indført i 1903 med statsskatteloven. Indtil dette år kom de offentlige indtægter fra afgifter og beskatning af formue og jord. Efterhånden voksede den personlige indkomstskat imidlertid til at blive den dominerende skattekilde.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]