Anklagemyndigheden

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Anklagemyndigheden er Danmarks anklagemyndighed, der har til opgave på samfundets vegne at behandle og føre straffesager ved domstolene efter reglerne i retsplejeloven. Anklagemyndigheden skal sikre, at skyldige bliver draget til ansvar, men også at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Derudover fører myndigheden kontrol med, at politiets arbejde udføres lovligt.

Anklagemyndigheden, som hører under Justitsministeriet, består af Rigsadvokaten (der er øverste chef for anklagemyndigheden), tre statsadvokaturer (Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) med de i alt 12 tilhørende politikredse, samt to politikredse for henholdsvis Grønland og Færøerne.

I alt beskæftiger Anklagemyndigheden 1.100 ansatte, hvoraf langt størstedelen har deres arbejdssted i politikredsene.

Anklagemyndighedens organisation:

Anklagemyndighedens ansatte[redigér | rediger kildetekst]

Politidirektøren er offentlig anklager i første instans og dermed ansvarlig for strafforfølgningen (efterforskning og tiltalerejsning, samt gennemførelse af straffesager ved domstolene). Direktøren er desuden chef for det lokale politi. Politidirektøren er normalt uddannet jurist, men der er intet lovkrav derom.

En chefanklager bistår politidirektøren med kredsens funktion som anklagemyndighed. I politikredsens anklagemyndighed, den lokale anklagemyndighed, arbejder desuden anklagerfuldmægtige, anklagere, senioranklagere, specialanklagere og advokaturchefer, som alle er uddannet jurister. Chefanklageren skal også være jurist. Den lokale anklagemyndighed er opdelt i advokaturer efter fagområder og ledes af advokaturchefer.

En chefpolitiinspektør bistår politidirektøren med hans funktion som chef for kredsens politifolk. Chefpolitiinspektøren bistås i sit arbejde af politiinspektører, vicepolitiinspektører, politikommisærer og vicepolitikommisærer. Det praktiske politiarbejde udføres af personale uddannet på Politiskolen. Det menige politipersonel består af politibetjente og politiassistenter.

Politidirektøren har desuden en stabschef som leder de administrative funktioner.

Den lokale anklagemyndighed er underlagt de regionale statsadvokater samt Rigsadvokaten.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]