Arnold Johan Messenius

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Arnold Johan Messenius, (8. april 1608 i Danzig - 22. december 1651 i Stockholm), var en svensk rikshistoriograf.

foreg.’s Søn (1608-51), hentedes fra Faderens Fængsel paa Kajaneborg, hvortil Familien havde faaet Lov at følge med, 1621 til Sthlm for adskilt fra Forældrene at modtage en rent luthersk Opdragelse, men flygtede 1623 til Danzig. Flg. Aar vendte han tilbage til Sverige, nu som polsk Spion, men blev anholdt og sad siden i Fængsel to Aar i Sthlm og 1626-40 paa Keksholm. Paa Forbøn af Finlands Generalguvernør Grev Per Brahe fik han 1640 Tilladelse til at opholde sig i Åbo. Derfra kaldtes han s. A. til Sthlm og fik det Hverv i Polen at søge at generhverve for Fædrelandet Faderens haandskrevne historiske Værk Scondia illustrata. Efter at dette var lykkedes, ved hvilken Lejlighed M. tillige hjembragte fra Polen fl. vigtige sv. Dokumenter, tildeltes der ham Underhold af Kronen og Rigsadmiral Gyllenhielm med Paalæg om at skrive Sigismund’s og Karl IX’s Historie. 1646 udnævntes han til Rigshistoriograf og blev 1648 adlet. M. vakte megen Uvilje vedt sin Haardhed mod sine nærmeste og sine undergivne. Harmen over en tabt Proces mod hans Søster, som Regeringen afgjorde til Gunst for denne, i Forbindelse med M.’s fra Faderen nedarvede urolige Sind drev ham til at slutte sig til det Parti, der paa Rigsdagene 1649 og 1650 stod i Spidsen for den hemmelige, men voksende Misfornøjelse med Regeringen. Han indvikledes temmelig uretfærdigt i sin Søn Arnold’s (se ndf.) Højforræderiproces og mistede Livet ved Halshugning.

Kilder[redigér | redigér wikikode]