Spring til indhold

Børne- og ungeydelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

Børne- og ungeydelse, tidligere kaldt børnefamilieydelse, i daglig tale børnechecken, er en ydelse, der gives til børns forældre indtil barnets fyldte 18. år.[1] Børnefamilieydelse er en ydelse, som staten betaler til alle børnefamilier i Danmark som en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Ydelsen, der er skattefri, udbetales for alle børn under 18 år, når visse betingelser er opfyldt.[2]

Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 700.000 kr. (2010-niveau). Aftrapnings­græn­sen udgør 765.800 kr. i 2017. Aftrapningsindkomsten svarer til beskat­nings­grund­laget for topskat.

For ikke-gifte personer (herunder samboende par, der ikke er gift) udgøres aftrapnings­grund­laget af den del af topskattegrundlaget hos modtageren af ydelsen (typisk moderen), der overstiger 765.800 kr. For par, der er gift, opgøres aftrap­nings­grund­laget som summen af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger 765.800 kr.

Beløbet udbetales automatisk med halvdelen til hver forælder på check eller ved bankoverførsel, hvis ikke andre værgemæssige forhold gør sig gældende. Pengene udbetales d. 20. i månederne januar, april, juli og oktober.

For at have ret til børnefamilieydelse skal disse betingelser være opfyldt:

- Den, der har forældremyndigheden, skal være fuldt skattepligtig. Ved fælles forældremyndighed behøver kun den ene af forældrene at være fuldt skattepligtig. Man er fuldt skattepligtig, bl.a. hvis man bor i Danmark.

- Barnet skal normalt bo i Danmark og være ugift.

- Barnet må ikke være anbragt uden for hjemmet eller være forsørget af det offentlige. Ophold på efterskole eller ungdomsskole betragtes normalt ikke som offentlig forsørgelse.

Der skal ikke betales skat af beløbet, og det tæller ikke med ved beregning af sociale ydelser[3] eller uddannelsesstøtte. Pengene udbetales oven i et evt. børnetilskud.

Flerbørnstilskud gives til forældre med tvillinger eller trillinger og er på 6.840 kr. pr. år, men kun til barn nummer to, tre osv.

Historisk[redigér | rediger kildetekst]

Børnechecken blev indført ved det såkaldte Rio Bravo-forlig i 1983, hvor Poul Schlüters firkløverregering indgik en politisk aftale med Fremskridtspartiet. Rio Bravo-forliget gav Fremskridtspartiets opbakning til Finansloven for 1984. Checken afløste et hidtidigt skattefradrag, hvor der havde været mulighed for at opnå et skattefradrag baseret på antallet af hjemmeboende børn. Med finansloven for 1984 forsvandt skattefradraget, og der blev i stedet udbetalt et fast beløb til forældre, alene afhængigt af barnets alder.[4]

Den første børnecheck var på kr. 800,- pr. år, der blev udbetalt for indkomståret 1984.

Fra 1987 er der til alle børn og unge under 18 år med hjemsted i Danmark blevet udbetalt en skattefri indkomstuafhængig børnefamilieydelse for at kompensere for omkostningerne ved at have børn[2].

Børnefamilieydelsen har siden 1990 været differentieret efter børnenes alder. Siden 1995 har ydelsen været af forskellig størrelse for følgende tre aldersgrupper:

  • Babyydelse til 0–2-årige
  • Småbørnsydelse til 3–6-årige
  • Børnefamilieydelse til 7–17-årige

Ca. 660.000 familier får udbetalt baby-, småbørns- og børnefamilieydelse til ca. 1,2 mill. børn/unge.

Ydelsen udbetales til moderen; ved skilsmisse udbetales ydelsen til den forælder, hvor barnet har adresse. Hvis barnet har adresse hos sin far, skal denne gøre "Udbetaling Danmark" opmærksom på, at han har ret til ydelsen, ellers vil der fortsat blive udbetalt til moren.

EU-borgeres ret til børnecheck, hvis forsørgeren betaler skat i Danmark, er i den offentlige debat blevet betegnet som velfærdsturisme.

Satser per år[redigér | rediger kildetekst]

År Babyydelse 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børnefamilieydelse 7-17 år Samlet statsudgift
2004 kr. 13.204 kr. 11.932 kr. 9.388 kr. 12.579 mio.
2005 kr. 13.480 kr. 12.184 kr. 9.584 kr. 12.896 mio.
2006 kr. 13.640 kr. 12.324 kr. 9.696 kr. 13.059 mio.
2007 kr. 13.892 kr. 12.552 kr. 9.876 kr. 13.400 mio.
2008 kr. 14.156 kr. 12.792 kr. 10.064 kr. 14.050 mio.
2017 2018
Årlig ydelse,

kr.

Ydelse pr. kvartal,

kr.

Årlig ydelse,

kr.

Ydelse pr. kvartal,

kr.

0-2 årige 17.964 4.491 18.024 4.506
3-6 årige 14.220 3.555 14.268 3.567
7-14 årige 11.184 2.796 11.232 2.808
Årlig ydelse,

kr.

Ydelse pr. måned,

kr.

Årlig ydelse,

kr.

Ydelse pr. måned,

kr.

15-17 årige 11.184 932 11.232 936

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Børnefamilieydelsesloven – Bekendtgørelse af lov om en børnefamilieydelse – retsinformation.dk
  2. ^ a b "SKAT: Børnefamilieydelse". Arkiveret fra originalen 30. oktober 2007. Hentet 17. november 2009.
  3. ^ "Børne- og Ungeydelse – www.herning.dk". Arkiveret fra originalen 4. august 2009. Hentet 17. november 2009.
  4. ^ "SKATs redegørelse for udviklingen i skattesystemet" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 13. april 2014. Hentet 12. april 2014.