Bartholin

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Gnome globe current event.svgDenne artikel eller dette afsnit er forældet
Se artiklens diskussionsside eller historik.
Kopieret tekst fra gammelt opslagsværk, og det er rimeligt at formode at der findes nyere viden om emnet. Hvis teksten er opdateret, kan denne skabelon fjernes.
Clockimportant.svg

Bartholin er en berømt dansk slægt, hvoraf to grene blev adlet. Begge tilhører brev- og lavadelen, og den ene af disse lever endnu. Slægten er kendt som en af Danmarks lærde slægter.

Våben[redigér | redigér wikikode]

  1. von Bartlin, adlet 1674: Skjoldet firdelt af gult, hvori en sort ørn med rødt næb og røde kløer, og rødt, hvori tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.
  2. Bartholin, adlet 1731: Skjoldet tværdelt, i 1. felt en sort ørn i sølv, i 2. felt tolv seksoddede guld-stjerner i tre rader, omfattede af en liggende guld-måne, i blåt, på den kronede hjelm stjernerne og månen mellem et af sølv og sort og et af blåt og guld delt vesselhorn.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Slægtens stamfader, bonde i Bigum i Jylland, Jesper Pallesen havde sønnen, præst ved Helligåndskirken, senere i Malmø, Bertel Jespersen (død circa 1613), fader til lægen og teologen Caspar Bartholin den ældre (1585-1629), der igen blev fader til professor eloqventiæ Bertel Bartholin (1614-1690), lægen Thomas Bartholin den ældre (1616-1680), dr. jur. Caspar Bartholin til Kornerupgård (1618-1670), rektor i Frederiksborg, professor designatus Albert Bartholin (1620-1663), der er kendt som Thomas Kingos lærer, professor designatus ved Sorø Jacob Bartholin (1623-1653) og Højesteretsassessor Rasmus Bartholin (1625-1698).

Af disse seks brødre blev Caspar "for sin beviste Tjeneste under Københavns Belejring" 1. maj 1674, fire år efter sin død, optaget i den danske adelstand med navnet von Bartlin, hans mandlige afkom uddøde imidlertid allerede 1730 med hans søn, major Caspar von Bartlin til Bøstrupgård. Året efter – 6. april 1731 – blev afkommet efter den næstældste af brødrene, Thomas Bartholin, optaget i adelstanden med ovennævnte våben.

Sidstnævnte var fader til lægen og juristen Caspar Bartholin den yngre (1655-1738), hvis datter, Else Magdalene, var Ole Rømers anden hustru, landsdommer, professor math. designatus, etatsråd Christopher Bartholin til Kaas (1657-1714), historikeren Thomas Bartholin den yngre (1659-1690), den lærde og ortodokse teolog, professor Hans Bartholin (1665-1739) og til borgmester i København Albert Bartholin (1668-1703). Thomas Bartholin den yngres søn var professor phil., senere justitiarius i Højesteret, Thomas Bartholin den yngste, der ægtede sin ovennævnte kusine, Ole Rømers enke.

Christopher Bartholin til Kaas havde sønnen, konstitueret justitiarius i Højesteret, konferensråd Caspar Christopher Bartholin (1700-1765), som solgte Kaas, og som anden gang blev gift med Elisabeth Hedevig Eichel (1729-1755), en sønnedatter af etatsråd Just Valentin Eichel, der oprettede Aastrup til et stamhus for hende og hendes afkom. Efter hendes død tiltrådte sønnen, højesteretsassessor Johan Eichel Bartholin (1748-1799) stamhuset, som hans søn Johan Eichel Bartholin (1780-1819) 1803 fik tilladelse til at sælge mod at substituere det med en fideikommiskapital. Fideikommisbesidderne har kaldt sig Bartholin Eichel.

Den ovennævnte højesteretsassessor Rasmus Bartholin havde datteren Anne Maria Bartholin, Ole Rømers første hustru, og sønnen professor Johan Frederik Bartholin den ældre (1665-1708), hvis søn, auktionsdirektør i Christiania, Rasmus Bartholin (1697-1762) blev fader til assessor i overhofretten, senere auktionsdirektør i Christiania Johan Frederik Bartholin den yngre (1722-1784), som var en stor elsker af musik, og som stod i spidsen for Christiania musikalske Selskab, han skænkede det nyoprettede Deichmannske Bibliotek 1300 bind. Medlemmer af slægten har stiftet en række legater.

Kilder[redigér | redigér wikikode]