Biota (taksonomi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Oprydning
Denne artikel trænger til en oprydning for at opnå en højere standard. Du kan hjælpe Wikipedia med at forbedre den.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Biota.
  Biota ?
DNA-molekylet er det som forener alle biota undtagen en større del af ikke-cellet liv, som benytter RNA.
DNA-molekylet er det som forener alle biota
undtagen en større del af ikke-cellet liv, som benytter RNA.
Videnskabelig klassifikation
Overdomæne: Biota
Domæner
                               Ikke-cellet liv
                               Bakterier
                               Archaea
                               Eukaryota

Biota[1], Vitae[2] eller Eobionti[2] er et overdomæne, som kategoriserer alt liv inkl. organismer – og vira, selvom vira af de fleste ikke anses for at være liv.

Lidt historie[redigér | redigér wikikode]

Aristoteles (384 f.Kr.322 f.Kr.) udarbejdede Scala naturae baseret på materiale indsamlet af Alexander den Store og klassificerede liv i to grupper: planter og dyr. Dyrene blev beskrevet temmelig nuanceret for hans tid, hvilket har givet Aristoteles betegnelsen zoologiens fader.

Lige siden Carl von Linné udgav sit værk Systema naturae i 1735, har der været diskussion om, hvor mange biologiske riger liv skal indplaceres i. [3] Carl von Linné lagde grunden til livs klassifikation ved alene at kigge på livs makroskopiske ligheder. Det kaldes også fænetisk systematik.

Mikroorganismerne er jordens sande regenter[redigér | redigér wikikode]

Aristoteles, Carl von Linné og deres samtid kendte ikke til encellet og flercellet småt liv – mikroorganismer (mikrober) som f.eks. bakterier, alger, arker – og det er bl.a. dette liv, som giver biologerne flest systematikudfordringer. [4] Grunden er, at man ikke kan forlade sig på makroskopiske egenskaber, dog med undtagelse af karakterisering via en mikrobekulturs udseende i en petriskål med agar. Man er nødt til at se på deres DNA, cellestruktur og organeller for at kunne klassificere dem, og her viser det sig, at deres forskellighed er større end makroskopisk livs – f.eks. svampe, planter og dyr. Mange eukaryote mikrober kan ikke indplaceres, og de er indtil videre lagt i "rodekassen" protister. [5] [6]

Jordens sande regenter er mikroorganismerne. Oprindeligt troede man, at Livet først fandt sin plads på Jorden i perioden Kambrium, men det er gennem palæontologiske fund påvist, at liv, mikrober, allerede levede i æonen Arkæikum for 3.800 millioner år siden – et stykke inde i superæonen Prækambrium. Man har fundet spor af fotosyntetiserende mikrober fra ca. 3.700 millioner år siden, [7] og det var bl.a. fotosyntetiserende mikrober som forårsagede, at en iltholdig atmosfære dannedes for ca. 3 milliarder år siden (iltkatastrofen)[8], havvandet blev iltet og dermed var der tilendebragt en terraforming, der muliggjorde højere liv på landjorden, i luften og i vandet. Det har simpelthen været biologisk nanoteknologi, når den er bedst.

I dag har man opdaget mikrober, som lever ved at gnave sig igennem selve havbunden fra 0 til 300 meter fra havbundfladen og nedefter. [9] [10] [11] Man har også fundet mikrober under jorden, som lever af brint og andre, som lever ved at reducere sulfat. [12] [13] I dag tror man faktisk, at der vægtmæssigt findes mere liv under jorden end på den. [12] [14] Ydermere tror en del at livet opstod ved havbunden ved hydrotermiske væld. [15]

Omkring 2007 fandt man nogle svampe, der menes at kunne omdanne radioaktiv stråling til kemisk energi via molekylet melanin – ligesom klorofyl anvendes til at omdanne kemisk energi ud af sollys. [16] [17] Herudover har man fundet flere bakterier som kan leve, formere sig og trives bedre i højradioaktive miljøer. [18] [19] [20] Deinococcus radiodurans' DNA er blevet sammenlignet med andet liv på jorden og den har et højt slægtskab med nogle af disse. [21]

I 2010 blev det offentliggjort, at man havde fundet det første korsetdyr (Loricifera-medlem), som ikke krævede ilt, men derimod hydrogen for at leve og formere sig. [22] [23]

Professor Minik Rosing [24] har sammen med amerikanske og franske kolleger fremsat en teori om at kontinenternes primære basismateriale granit, er dannet af gensmeltet forvitret basalt og fotosyntetiserende mikrobers affaldsstof ilt. [25]

Systematik[redigér | redigér wikikode]

Fylogenetisk opstilling af alle levende organismer.

Selv omkring år 2000 var der ikke enighed om, hvor mange biologiske riger, liv skal indplaceres i. [4] [26] [27] [28] Grunden er, at man selv i dag opdager nye arter og nye egenskaber i arter. [29] [30] [31] [32] [33] Siden opdagelsen af DNA og brugen af kladogrammer, har man anvendt denne nye måde til at kunne sammenligne udvalgte dele af livs DNA (kladistisk systematik) og ren DNA systematik, der kaldes fylogenetisk systematik. Men pga. af DNA`s store informationsmængde er man nødt til at plukke udvalgte dele af DNA ud og benytte det til systematiseringen og sammenholde det med den gamle fænetiske systematik. Denne systematikblanding kaldes evolutionær systematik. Hvilke dele af DNA, der skal anvendes, overlades til den enkelte forskers eller forskergruppes vurdering, og da forskellige forskere kan have hver deres syn på, hvad der skal vælges, er det en kilde til debat og diskussion. [34]

Og som det ikke er nok, viser det sig, at især småt liv forholdsvis tit udveksler gener (nogle DNA-stumper f.eks. i form af plasmider), hvilket gør klassificeringen endnu sværere og mere interessant. [35] [36] [37] [38] Indtil for få årtier siden blev livs "spontane" genoverførsel anset for stort set umuligt. [38]

Nyere systematikjusteringer[redigér | redigér wikikode]

Nogle af de større justeringer af systematik for makroskopisk liv har f.eks. været at påvise, at fuglene med stor sikkerhed nedstammer fra en taksonomisk linje i dinosaurerne (man har fundet dinosaurer med fjer på); søkøer og elefanter er ret tæt beslægtede; planternes og dyrenes gruppering er internt blevet ændret noget. Blandt andet på grund af disse ændringer har mange livsgrupperinger fået flere latinske navne, som er afhængig af den givne grupperings placering. Andre latinske grupperinger er nydannede, og andre igen er blevet kasserede som f.eks. prokaryot. Herudover er der blevet opdaget nye dyr, lige fra de mindre bjørnedyr og Mantophasmatodea til de større; Kæmpeblæksprutte, Kolosblæksprutte, Kæmpemund. Nogle livsformer er tidligere blevet anset for at være svindelnumre, uddøde eller har været svære at indplacere som f.eks. næbdyr (ligner en krydsning mellem en and og en bæver), weta (kæmpeinsekt der ligner en krydsning mellem en kakerlak og en fårekylling), Wollemia nobilis og Den blå fisk – og herudover kødædende planter (f.eks. Venus fluefanger).

Ovenstående bør man have i tankerne, når følgende systematikker granskes:

Tidligere forskning inddelte biota i følgende:[39]

Ifølge nyere forskning kan Biota, indtil videre (år 2003), inddeles i følgende gruppehierarki. [40][41] Prokaryot blev tidligere anvendt som en fællesbetegnelse om Eubacteria og Archaea. Det bliver de ikke mere, da de er for forskellige:

Kilder/referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. Systema Naturae 2000 "Biota"
 2. 2,0 2,1 Biolib.cz "Vitae"
 3. Lars Skipper: Dyreriget og de andre riger (fra Internet Archive) Citat: "...Jordens livsformer er i de sidste par tusinde år blevet inddelt i et antal riger, fra den oprindelige traditionelle inddeling i planter og dyr, til en inddeling, der varierer fra 5-8 efter systematisk opfattelse. Diskussionen er langt fra færdig..."
 4. 4,0 4,1 Saint Anselm College: Survey of representatives of the major Kingdoms Citat: "...Number of kingdoms has not been resolved...Bacteria present a problem with their diversity...Protista present a problem with their diversity...", Interactive Syllabus for General Biology – BI 04, Saint Anselm College, Summer 2003
 5. Webarchive backup: Intro to Organismal and Population Biology: Diversity and Systematics – Chap. 22 Citat: "...Protista, supposedly the single celled Eukarya (but not really)...Therefore, the protists are the single celled eukaryotes plus all the multicellular eukaryotes that don't fit anywhere else. The protists are a real mess..."
 6. Nearctica, Protista, General Introduction Citat: "...If you are confused, so are we. Much remains to be resolved..."
 7. 17 December, 2003, BBCNews: Oldest evidence of photosynthesis Citat: "...Scientists claim to have found the oldest evidence of photosynthesis – the most important chemical reaction on Earth – in 3.7-billion-year-old rocks....If their findings are correct, life was very sophisticated, very early on in Earth history," said Buick...But life may be older and more robust than we thought..."
 8. 26. sep 2013, ing.dk: Ilt og udbredt liv på Jorden 700 millioner år tidligere end hidtil antaget Citat: "...En analyse af jordbunden placerer ilt i atmosfæren allerede for tre milliarder år siden, hvilket viser, at det vrimlede med liv på Jorden...Livet på Jorden opstod for omkring 3,8 milliarder år siden. Her eksisterede bakterier, som kunne omdanne sol og vand til kulstof og ilt..."
 9. BBC News, 28 September, 2001: The microbes that 'rule the world' Citat: "...The Earth's climate may be dependent upon microbes that eat rock beneath the sea floor, according to new research....The number of the worm-like tracks in the rocks diminishes with depth; at 300 metres (985 feet) below the sea floor, they become much rarer..."
 10. Oregon State University (2004, January 1). Bacteria Discoveries Could Resemble Mars, Other Planets. ScienceDaily Citat: "...A team of scientists has discovered bacteria in a hole drilled more than 4,000 feet deep in volcanic rock on the island of Hawaii...Finally, they removed DNA from a crushed sample of the rock and found that it had come from novel types of microorganisms..."
 11. May 23, 2008, nationalgeographic.com: Hot Life-Forms Found a Mile Under Seafloor Citat: "...All told, Parkes said, these prokaryotes could amount to 10 to 30 percent of the world's total living matter..."
 12. 12,0 12,1 Ingeniøren: 14.04.2002 Brint-spisende bakterier i jorden Citat: "...Nye undersøgelser viser, at der findes enorme mængder bakterier under jorden, der lever af brint...Deres samlede masse er ifølge en NASA-forsker større end alt levende på Jordens overflade tilsammen..."
 13. BBCNews: 16 January, 2002, Tough bugs point to life on Mars Citat: "...This research demonstrates that certain microbes can thrive in the absence of sunlight by using hydrogen gas..."
 14. 25. maj 2008, Ing.dk: Oldtidens liv stortrives i enorme mængder dybt under havbunden Citat: "...John Parkes og hans kolleger har fundet enorme mængder af aktive prokaryoter på mellem 860 meter og 1.626 meters dybde under havet ud for New Foundland. I den dybde er der 100 grader varmt. Der er så meget liv, at han vurderer mængden af det til at være på størrelse med mængden af planteliv på Jordens overflade, svarende til en tiendedel af al kulstofbaseret liv..."
 15. BBCNews, 4 December, 2002, Life 'began on the ocean floor'
 16. May 23, 2007, Science Daily: 'Radiation-eating' Fungi Finding Could Trigger Recalculation Of Earth's Energy Balance And Help Feed Astronauts Citat: "..."Just as the pigment chlorophyll converts sunlight into chemical energy that allows green plants to live and grow, our research suggests that melanin can use a different portion of the electromagnetic spectrum--ionizing radiation--to benefit the fungi containing it," says Dr. Dadachova..."
 17. May 23, 2007, Radiation-hungry fungi could clean up waste
 18. asimovs.com: Reflections: Plutonium for Breakfast – by Robert Silverberg Citat: "...Deinococcus wasn’t simply untroubled by the radiation that was bombarding it; it seemed to thrive on it, as Popeye the Sailor does on spinach...An even more awesome extrem-ophile is Kineococcus radiotolerans...noticed a slimy substance growing on the end of a rod in one of the tanks of nuclear waste, extracted it using robot arms, and discovered it to be a clump of bacteria capable of withstanding a dose of radiation fifteen times as strong as one that would be fatal to humans..."
 19. February 3, 2003, Science Daily: Gene Vital To Radiation Resistance In Bacteria Citat: "...With a name that literally means "strange berry that can withstand radiation," D. radiodurans is the world's most radiation resistant organism, able to survive up to 1.5 million rads, over 1000 times more radiation than practically any other organism..."
 20. de:Chroococcidiopsis Citat: "...Chroococcidiopsis toleriert hohe Strahlung, extreme Temperaturen, Austrocknung, osmotischen Stress und extreme pH-Werte. Zum Überleben sind lediglich Licht, Kohlendioxid, ein Minimum an Wasser und Spurenelemente notwendig..."
 21. en:Deinococcus radiodurans Citat: "...Deinococcus is genetically and biochemically quite similar to other terrestrial life forms, arguing against an extraterrestrial origin..."
 22. BioMed Central (2010, April 7). First animals to live without oxygen discovered. ScienceDaily. Retrieved April 18, 2010 Citat: "...Deep under the Mediterranean Sea, small animals have been discovered that live their entire lives without oxygen and surrounded by 'poisonous' sulphides...the open access journal BMC Biology report the existence of multicellular organisms (new members of the group Loricifera), showing that they are alive, metabolically active, and apparently reproducing in spite of a complete absence of oxygen...."The finding by Danovaro et al. offers the tantalizing promise of metazoan life in other anoxic settings, for example in the subsurface ocean beneath hydrothermal vents or subduction zones or in other anoxic basins."..."
 23. 10. maj 2010, ing.dk: Sensationelt fund: Flercellede væsner lever af brint Citat: "...I prøverne var der tre ukendte arter af de såkaldte korsetdyr, som lever rundt om verden i havbundsaflejringer – bl.a. i dybhavsmudder...Men disse korsetdyr er udstyret på en helt anden måde. De benytter sig af hydrogenosomer..."
 24. Minik Thorleif Rosing, Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museum
 25. 26. maj 2006, Ing.dk: Energien til at danne Jordens kontinenter kom fra fotosyntetisk liv Citat: "...Rosing nøjes ikke med at stille spørgsmål. Sammen med amerikanske og franske kolleger har han i tidsskriftet Paleo fremsat en ny teori, som besvarer dem alle: Det var fremkomsten og udbredelsen af fotosyntetisk liv, som via evnen til at høste sollyset skaffede energien til at danne den granit, som de jordiske kontinenter er bygget af...»Og da granitklipper er lettere [lavere massefylde] end basalt, stiger de op til overfladen, hvor de kan danne stabile kontinenter.«..."
 26. Brands, S.J. (comp.) 1989-2002. Systema Naturae 2000. Amsterdam, The Netherlands. Citat: "...The classification of life is changing rapidly. As new techniques reveal more about the phylogenetic relationships between taxa, the tree changes shape almost every day....", Google søgning i domænet: "taxonomy.nl".
 27. III. Molecular Phylogenetic Trees as Alternative Hypotheses
 28. ScienceDaily, 2003-09-19, Bacterial Relationships Revealed Citat: "...constructing a bacterial family tree is indeed possible..."
 29. BBCNews, 19 June, 2003, Ancient organism challenges cell evolution Citat: "..."It appears that this organelle has been conserved in evolution from prokaryotes to eukaryotes, since it is present in both,"...Agrobacterium tumefaciens..."
 30. SpaceRef.com, July 29, 1997: Scientists Discover Methane Ice Worms On Gulf Of Mexico Sea Floor
 31. The Eberly College of Science: Methane Ice Worms discovered on Gulf of Mexico Sea Floor download Publication quality photos
 32. SpaceRef.com, May 04, 2001: Redefining "Life as We Know it" Hesiocaeca methanicola In 1997, Charles Fisher, professor of biology at Penn State, discovered this remarkable creature living on mounds of methane ice under half a mile of ocean on the floor of the Gulf of Mexico.
 33. BBCNews, 18 December, 2002, 'Space bugs' grown in lab Citat: "...Bacillus simplex and Staphylococcus pasteuri...Engyodontium album...The strains cultured by Dr Wainwright seemed to be resistant to the effects of UV – one quality required for survival in space...."
 34. University of Calgary (2009, March 19). Is The Hippopotamus The Closest Living Relative To The Whale?. ScienceDaily. Retrieved March 20, 2009 Citat: "..."And the reason their tree is so different is simple: by excluding all the DNA information they left out all the data that shows a strong relationship between whales and hippos."..."
 35. University of Gothenburg (2011, April 13). Antibiotic resistance spreads rapidly between bacteria. ScienceDaily
 36. European Molecular Biology Laboratory (2005, July 5). Trees, Vines And Nets -- Microbial Evolution Changes Its Face. ScienceDaily Citat: "...EBI researchers have changed our view of 4 billion years of microbial evolution...In all, more than 600,000 vertical transfers are observed, coupled with 90,000 gene loss events and approximately 40,000 horizontal gene transfers...A few species, including beneficial nitrogen-fixing soil bacteria, appear to be 'champions'of horizontal gene transfer; "it's entirely possible that apparently harmless organisms are quietly spreading antibiotic resistance under our feet," concludes Christos Ouzounis..."
 37. 2003-08-08, ScienceDaily: Cross-species Mating May Be Evolutionarily Important And Lead To Rapid Change, Say Indiana University Researchers Citat: "...the sudden mixing of closely related species may occasionally provide the energy to impel rapid evolutionary change..."
 38. 38,0 38,1 University of Queensland (2005, November 11). Lateral Thinking Produces First Map Of Gene Transmission. ScienceDaily Citat: "...Their results clearly show genetic modification of organisms by lateral transfer is a widespread natural phenomenon, and it can occur even between distantly related organisms... it was assumed that transfer of genes could only be vertical, i.e. from parents to offspring..."
 39. Whittaker: Five Kingdom System (1978) Plant Classification
 40. Tree of Life web project: Eukaryotes (Eukaryota), Tree of Life web project: Life on Earth
 41. Lars Skipper: Dyreriget og de andre riger
 42. Berkeley University: Introduction to the Alveolates
 43. Berkeley University: Introduction to the Rhodophyta. The red "algae"

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne hevisninger[redigér | redigér wikikode]

 • Google: Taxonomy
 • NCBI Taxonomy entry: root (omfattende)
 • NCBI Taxonomy resources (omfattende)
 • Harry Foundalis: Index of Species (Mange billeder). Citat: "...All of our pictures are copyrighted by the curator. Any use for commercial purposes without the consent of the copyright-holder is prohibited. Feel free to use our pictures for educational purposes...."
 • Species 2000 Indexing the world's known species. Species 2000 has the objective of enumerating all known species of plants, animals, fungi and microbes on Earth as the baseline dataset for studies of global biodiversity. It will also provide a simple access point enabling users to link from here to other data systems for all groups of organisms, using direct species-links.
 • The Tree of Life. Its basic goals are:
 • to provide a uniform and linked framework in which to publish electronically information about the evolutionary history and characteristics of all groups of organisms
 • to present a modern scientific view of the evolutionary tree that units all organisms on Earth
 • to aid education about and appreciation of biological diversity
 • to provide (eventually) a life-wide data base and searching system about characteristics of organisms
 • to provide a means to find taxon-specific information on the Internet, both taxonomic and otherwise