Bruger:Petermoller/Sandkassen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Velkommen[redigér | redigér wikikode]

Velkommen til min sandkasse på Wikipedia

Jeg hedder Peter Møller og vil gerne være medvirkende med nogle artikler her på Wikipedia.

Det mig til venste på billedet.Petermoller.jpg

Anonyme Alkoholikere[redigér | redigér wikikode]

Anonyme Alkoholikere (eller blot AA) er et verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder, hvis formål er at holde sig ædru og hjælpe andre til ædruelighed. AA modtager ikke nogen form for udefrakommende økonomisk støtte, men er selvforsynende gennem medlemmernes egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning og har ikke nogen politisk tilknytning. Den eneste betingelse for medlemskab af AA er et ønske om at holde op med at drikke.

AA (Alcoholics Anonymous) er startet i USA i 1935 af to alkoholikere ved navn Bill Wilson, som var børsmægler i New York, og Dr. Bob Smith, som var læge i Akron, Ohio.

AA tilbyder et program til genvindelse af helbredet efter misbrug af alkohol. Dette program er kendt under navnet Tolvtrinsprogrammet eller De Tolv Trin. Programmet benyttes i dag af mange andre fællesskaber, såsom Anonyme Narkomaner, Al-Anon, Anonyme Hashafhængige, Gamblers Anonymous, Sex and Love Addicts Anonymous, Overeaters Anonymous m.fl.

En medvirkende årsag til den store udbredelse AA har fået, er efter manges mening den grundlæggende idé i AA om at bringe AA´s budskab videre fra den ene alkoholiker til den næste. Der er ikke noget krav i AA om, at det enkelte medlem skal bringe budskabet videre til andre alkoholikere, men mange alkoholikere har opdaget, at de selv får nemmere ved at holde sig ædru ved at fortælle om deres egen livshistorie til andre alkoholikere.

De fleste i AA betragter alkoholisme som en fremadskridende sygdom, der kun kan standses ved total afholdenhed fra alkohol. Mange medlemmer i AA er af den opfattelse, at alkoholisme kan anses som en fysisk overfølsomhed, der resulterer i en psykisk besættelse. Denne opfattelse af alkoholisme benævnes i AA ofte som sygdomsbegrebet. Udover sygdomsbegrebet har AA ikke nogen klar definition af alkoholisme, men lader det være op til hvert enkelt medlem at afgøre, hvor vidt han eller hun er alkoholiker.

Hver AA gruppe er selvstyrende i egne anliggender. Indenfor den enkelte gruppe vil forskellige betroede hverv såsom mødeleder, kasserer, litteraturansvarlig ol. oftest gå på skift blandt gruppens medlemmer. Mange AA grupper afholder jævnlige gruppesamvittighedsmøder eller forretningsmøder, hvor gruppens interne anliggender diskuteres og eventuelle beslutninger afgøres af gruppen.

Såvel på regionalt, nationalt og internationalt plan kan AA nedsætte udvalg, hvis formål er at varetage forskellige opgaver for AA fællesskabet. Der er i AA således et udpræget samarbejde på tværs af de enkelte grupper, regioner og lande.

Den konventionelle AA gruppe er kendetegnet ved, at interesserede mødes på en nærmere fastsat adresse på et bestemt tidspunkt – ofte en gang ugentligt. Med fremkomsten af Internettet er der i de seneste år opstået en del AA grupper, der afholder møder gennem email eller chat.

I AA stilles der ikke noget krav til det enkelte medlem om at antage en bestemt livsform eller livsanskuelse, men mange AA´ere vil med udgangspunkt i egne positive erfaringer anbefale nye medlemer at arbejde med AA´s tolvtrinsprogram.

En del AA´ere har haft gode erfaringer med at få en såkaldt sponsor, som ofte er en AA´er med længere tids ædruelighed, der kan vejlede omkring AA og AA´s program.

Anonymitet er en vigtig grundpille i AA fællesskabet. Det er således op til hver enkelt medlem selv at afgøre, hvorvidt han eller hun ønsker at delagtiggøre udeforstående omkring sit engagement i AA. Der er tradition for i Anonyme Alkoholikere, at AA´s medlemmer ikke fremtræder offentligt i egenskab af AA, når det gælder presse, radio og TV.

Anonyme Alkoholikere er udover at være navnet på AA fællesskabet også navnet på bogen med titlen Anonyme Alkoholikere (ISBN 87-89517-22-9) - også kendt under det uofficielle tilnavn Store Bog. Værket er baseret på erfaringer, som de knapt første hundrede medlemmer af fællesskabet havde gjort sig, og som de i 1939 valgte at nedskrive i bogen Alcoholics Anonymous (ISBN: 1893007162). Udover at bogen er den første officielle bogudgivelse i AA´s historie, regnes den blandt en meget stor del af AA-medlemmerne for at være den grundlæggende tekst for såvel det enkelte medlem, som for AA som helhed.

AA links[redigér | redigér wikikode]

Andre tolvtrins programmer[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]