Diskussion:Anden etnisk baggrund end dansk

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Nedenstående indlæg vedrørende artiklen Anden etnisk baggrund end dansk indsat af Bruger:Casper på min diskussionsside den 26. oktober 2013 er kopieret/flyttet hértil, efterfulgt af mit svar (se nedenfor), eftersom diskussionen vedrører indholdet af denne artikel og derfor også hurtigt og nemt bør kunne ses af andre:

--WikibrugerDu kan skrive til mig her... 29. okt 2013, 17:21 (CET)


Hej Wikibruger. Jeg undrer mig over din udvidelse af artiklen Anden etnisk baggrund end dansk (aktuel version: [1]. Du har sat et billede ind med teksten: "Unge muhamedanske somalinegerkvinder af anden etnisk herkomst end dansk." Mener du at "muhammedansk" og "somalineger" er gangbare udtryk på dansk i dag? Billedet stammer desuden fra Somalia, så er ikke særlig relevant. Du har også udvidet artiklen med overvejelser, som argumenterer for at Danmarks Statistik har en forkert eller manipulerende definition af begrebet "efterkommer". Det er muligt, men dels handler artiklen ikke om den officielle betegnelse indvandrere eller efterkommere (der mangler en artikel om dette); dels er det ikke encyklopædisk nok (Wikipedia:No original research) og ret politiserende. Det kunne måske hjælpe med nogle kilder til en debat om det. --Casper (diskussion) 26. okt 2013, 05:42 (CEST)


Hej Casper! :-)
Tak for din besked og dine bemærkninger vedrørende artiklen "Anden etnisk baggrund end dansk". Jeg har følgende kommentarer til dig:
  1. Jeg kan ikke se, hvorfor "muhamedansk" (på dansk stavet med enkelt-m) og "somalinegerkvinde" ikke skulle være »gangbare udtryk på dansk i dag«. Det er almindelige danske ord i en dansk billedtekst, der trofast, detaljeret og så nøjagtigt som muligt beskriver personerne på billedet, nemlig unge muhamedanske negerkvinder fra Somalia af anden etnisk herkomst end dansk – så jeg forstår ikke din »undren« og din bemærkning, og jeg mener da så absolut, at det er fuldt »gangbare udtryk på dansk«. At billedet stammer fra Somalia, gør det da ingenlunde irrelevant: Negerkvinderne på billedet er jo netop "af anden etnisk baggrund end dansk", og dermed udgør billedet et glimrende supplement til artiklens tekst – så jeg må indrømme, at jeg ej heller hér forstår jeg din bemærkning.
  2. Hvad anbelanger din bemærkning om, at jeg har »udvidet artiklen med overvejelser, som argumenterer for at Danmarks Statistik har en forkert eller manipulerende definition af begrebet "efterkommer"« (de fire ord er fremhævet af mig), stiller jeg mig helt uforstående. Jeg må nødvendigvis antage, at du tilsyneladende enten fuldstændig har misforstået den af mig skrevne tekst i den omtalte note, eller også har du ikke nærlæst den. Der er på ingen måde tale om mine personlige eller subjektive »overvejelser«, men derimod om en 100 % faktuel og objektiv forklaring og uddybning af Danmarks Statistiks egen begrebsforklaring af ordet "efterkommere" (som der i øvrigt henvises til i noten ved hjælp at et eksternt link til Danmarks Statistiks hjemmeside) – hvilket skinner tydeligt igennem, hvis man sammenholder notens tekst med Danmarks Statistiks begrebsforklaring af ordet "efterkommere".
  3. Derudover stiller jeg mig meget uforstående over for – og føler mig på det kraftigste nødsaget til at tage afstand fra – din påstand om, at jeg med denne noteforklaring og -uddybning af Danmarks Statistiks brug og betydning af ordet "efterkommere" på nogen måde skulle »argumentere for at Danmarks Statistik har en forkert eller manipulerende definition af begrebet "efterkommer"« (de tre ord er fremhævet af mig). Notens forklaring og uddybning af Danmarks Statistiks brug og betydning af ordet "efterkommere" kan i mine øjne næppe karakteriseres som værende af »argumenterende« karakter, idet den – som nævnt ovenfor – dels er skrevet på en faktuel og objektiv måde (der ikke har noget med mine egne personlige »overvejelser« at gøre), og dels tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks egen begrebsforklaring af ordet "efterkommere". Jeg beskylder endvidere på ingen måde Danmarks Statistik for at have en »manipulerende« definition af ordet "efterkommere" – så vær venlig ikke at tillægge mig den slags uhæderlige motiver, tak! Notens forklaring og uddybning af Danmarks Statistiks brug og betydning af ordet "efterkommere" er udelukkende foretaget med det formål at gøre Danmarks Statistiks begrebsforklaring og afgrænsning af ordet "efterkommere" forståelig for enhver, som læser artiklen (og som måtte spørge sig selv, præcis hvad begrebet "efterkommere" egentlig dækker over og/eller hvilken gruppe mennesker begrebet "efterkommere" i grunden omfatter). Formålet med noten er desuden at give en ganske naturlig forklaring på, hvorfor antallet af efterkommere i Danmark ifølge Danmarks Statistiks offentliggjorte tal umiddelbart forekommer så lavt sammenholdt med antallet af indvandrere i Danmark (idet en plausibel – men forkert – tese eller forklaring ellers kunne være den, at man fejlagtigt antager, at indvandrerne i Danmark stort set ingen børn sætter i verden sammenlignet med danskerne). Således finder jeg det yderst relevant at understrege, at antallet af indbyggere i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk altså er højere end de af Danmarks Statistik oplyste tal, idet disse tal ikke indbefatter f.eks. tredje- og fjerdegenerationsindvandrere, hvis forældre har valgt at beholde deres oprindelige udenlandske statsborgerskab i stedet for at søge om og få tildelt dansk indfødsret. Hvordan dette skulle karakteriseres som værende »ikke encyklopædisk nok« og »ret politiserende« kan jeg derfor ikke umiddelbart se.
  4. I tillæg dertil kan jeg – vedrørende din afsluttende bemærkning omkring »den officielle betegnelse indvandrere eller efterkommere (der mangler en artikel om dette)« – se, at opslaget "Indvandrer" siden sin oprettelse i 2007 har omdirigeret til den om indvandringsemnet udmærkede artikel "Immigration"[2], medens opslaget "Indvandrere" (i pluralisformen) siden sin oprettelse i 2011 har omdirigeret til artiklen "Flygtning"[3] (hvilket dog på grund af forskellene i definitionerne på hhv. "indvandrere" og "flygtninge", jf. tillige Danmarks Statistiks egne definitioner på hhv. "indvandrere"[4] og "flygtninge"/"asylansøgere"[5], ingenlunde er hensigtsmæssigt, hvorfor jeg har omdirigeret pluralisopslaget "Indvandrere" til artiklen "Immigration", hvor hele indvandringstemaet belyses). Derudover kan jeg oplyse dig om, at de i artiklen "Immigration" to forekommende underafsnit "Immigration i Danmark – 1960'erne og eftertiden" og "Immigration i Danmark – I dag" dels omfatter en beskrivelse af indvandrere og efterkommere i Danmark i nyere tid (fra 1960'erne og frem til vore dage), og dels indeholder {{uddybende}}-skabelonen med henvisning til hhv. artiklen "Fremmedarbejder" og artiklen "Anden etnisk baggrund end dansk", hvori emnet om indvandrere og efterkommere i Danmark uddybes. Hvad angår opslagene "Efterkommer" og pluralisformen "Efterkommere" har jeg valgt at omdirigere disse to opslag til artiklen "Anden etnisk baggrund end dansk", al den stund både begrebet "efterkommer(e)" såvel som uddybende oplysninger om indvandreres efterkommere i Danmark belyses i denne artikel.
  5. Slutteligt vil jeg mene (angående din sidste bemærkning »Det kunne måske hjælpe med nogle kilder til en debat om det«), at der i artiklen "Anden etnisk baggrund end dansk" er mere end rigelig med kilder i form af henvisninger til hele 14 forskellige eksterne artikler om emnet.
Med venlig hilsen,
WikibrugerDu kan skrive til mig her... 29. okt 2013, 17:21 (CET)


Det må jeg nok sige. --Casper (diskussion) 29. okt 2013, 18:37 (CET)

Til det helt generelle - og overskuelige - spørgsmål om brug af betegnelsen "neger" (herunder somalineger") og "muhamedaner" er det min opfattelse, at disse termer af store dele af befolkningen idag anses som negativt ladede ord, hvorfor de bør undgås i en neutral encyklopædi. De øvrige spørgsmål kræver lidt tid til at læse mere i historikken, og den tid har jeg ikke nu. Pugilist (diskussion) 29. okt 2013, 17:51 (CET)

Billedet er irrelevant, da "anden etnisk baggrund end dansk" forudsætter en dansk kontekst, som det ikke har, og derfor har jeg fjernet det. I øvrigt bør artiklen nok handle mere om de berørte befolkningsgrupper end om diverse eufemismer. --Palnatoke (diskussion) 29. okt 2013, 20:55 (CET)

Start en diskussion om Anden etnisk baggrund end dansk

Start en diskussion