Ejendomsretlige tvister

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Artiklen om ejendomsretlige tvister behandler to situationer. Den første situation angår spørgsmålet om vindikation eller ekstinktion. Den anden situation angår dobbeltsuccession; en type dobbeltsuccession er dobbeltsalg.

Vindikation eller ekstinktion[redigér | rediger kildetekst]

Vindikation[redigér | rediger kildetekst]

Vindikation er et formueretligt begreb.[1] Vindikation drejer sig om den situation, hvor en genstands oprindelige ejer ad rettens vej kræver sin retmæssige ejendom tilbage fra en uretmæssig indehaver.[2] Den oprindelige ejer stiller et vindikationskrav mod genstandens nuværende ejer.[3]

Vindikation er lovfæstet i Danske Lov 6-17-5.[4]

Ekstinktion[redigér | rediger kildetekst]

Ekstinktion er det modsatte af vindikation.[5] Ekstinktion betyder, at genstandens nuværende ejer får ret til at beholde genstanden.[6] Vindikation er det modsatte af ekstinktion. Den oprindelige ejers vindikationskrav kan afvises, hvis den oprindelige ejer ved uforsigtighed har overladt genstanden til nogen, som han måtte formode ville disponere uretmæssigt over den. I sådanne tilfælde har domstolene undertiden ladet den, der har erhvervet genstanden i god tro, afvise den oprindelige ejers ejendomsret, hvilket kaldes ekstinktion.[7]

Spørgsmål om vindikation eller ekstinktion[redigér | rediger kildetekst]

Spørgsmål om vindikation (til fordel for genstandens oprindelige ejer) eller ekstinktion (til fordel for genstandens nuværende ejer) er især relevant ved den form for hæleri, hvor genstandens nuværende ejer var i god tro, da den'' nuværende ejer købte genstanden.[8] Relevante bestemmelser i Danske Lov er 5-7-4 og 5-8-12.[9] For en salgsgenstand, som sælger har solgt med ejendomsforbehold gælder som hovedregel, at sælger har ret til at kræve salgsgenstanden tilbage fra tredjemand, selv hvis tredjemand er i god tro.[10]

Dobbeltsuccession[redigér | rediger kildetekst]

Dobbeltsuccession betegner en tingsretlig konflikt.[11] Konflikten består mellem to el. fl. indbyrdes modstridende rettigheder over et formuegode, når disse rettigheder hidhører fra samme person, fx ved dobbeltsalg.[12] Den af de to erhververe, "der ikke vinder ret til aktivet, har et (obligationsretligt) erstatningskrav" mod den person, som begge erhververe har afledt ejendomsretten fra.[13] Dobbeltsuccession forekommer fx, hvis to eller flere personer erhverver deres ret fra samme person; især hvis den oprindelige ejer sælger genstanden. Herefter vil den oprindelige ejers kreditor så foretage udlæg i genstanden.[14]

Dobbeltsalg[redigér | rediger kildetekst]

Dobbeltsalg udgør en tingsretlig problemstilling.[15] Dobbeltsalg forekommer, hvor den oprindelige ejer sælger den samme speciesgenstand til to forskellige købere.[16] Det væsentlige er, at en speciesgenstand er unik, så det er ikke muligt at finde en kopi af speciesgenstanden, som den anden køber kan få.[17]

Ved dobbeltsalg er hovedreglen, at den første køber har ret til speciesgenstanden.[18]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Videre læsning[redigér | rediger kildetekst]

 • Peter Mortensen (2008): Indledning til tingsretten – tredjemandskonflikter vedrørende løsøre. 2. udgave. Thomson Reuters. ISBN 978-87-6192-306-6

Eksterne links[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ vindikation på denstoredanske.dk
 2. ^ Vindikation på legaldesk.dk
 3. ^ Obligatoriske og tinglige rettigheder: enten – eller? på jurabibliotek.dk
 4. ^ Lovforslag 2009/1 LSF 132 fremsat af den 25. februar 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) på retsinformation.dk
 5. ^ side 327 i Knud Illum (1976): Dansk Tingsret. Juristforbundets Forlag. ISBN 87-574-0460-7 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 6. ^ sammenhold siderne 140 og 484 i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 7. ^ ekstinktion (rettighedsophør) på denstoredanske.dk
 8. ^ A. Vinding Kruse & W. E. v. Eyben (1991): Formueret. Gads Forlag. ISBN 87-12-02135-0 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 9. ^ Dansk lovs 5-7-4 og 5-8-12. Vindikation eller eksstinktion? på jura.ku.dk
 10. ^ siderne 332 – 348 i Knud Illum (1976): Dansk tingsret. 3. omarbejdede udgave ved Vagn Carstensen. Juridisk Bogformidling
 11. ^ siderne 193 og 206 i Sebina Harder & Sofie Jensen (2011): Kompendium i formueret I – erstatningsret, aftaleret, køberet og tingsret. 2. udgave. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-824-9
 12. ^ side 122, 1. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 13. ^ side 189 i Henrik Kure (2015): Formueret kompendium. 2. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3746-9
 14. ^ Tilfælde af dobbeltsuccession på ventures.dk
 15. ^ siderne 349-351 i Illum, Knud (1976): Dansk Tingsret. 3. omarbejdede udgave ved Vagn Carstensen. Juristforbundets Forlag, København. {{ISBN|87-574-0460-7}} (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 16. ^ 199 - 200 i Anders Ørgaard (2020): Sikkerhed i løsøre. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5
 17. ^ siderne 42-43 i Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser. 3. udgave. 2010. ISBN 978-87-619-2852-8
 18. ^ dobbeltsalg på denstoredanske.dk