Evaluering

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Evaluering (en:evaluation) betyder ”at værdifastsætte”. Som begreb er det kendt fra fransk siden slutningen af 1800 – tallet, men anvendes i sin engelske form i USA efter sputnikchokket i 1957 om bestræbelser på at vurdere uddannelsesresultater bredere end tidligere. I løbet af 1960’erne breder begrebet sig i denne betydning til Vesteuropa. Første gang, evaluering optræder i Danmark i formel betydning er i studieordningen for basisuddannelsen ved RUC, hvor der afholdes intern evaluering.[1]

Evalueringer af uddannelse[redigér | redigér wikikode]

Evaluering af individer[redigér | redigér wikikode]

Oprindelig bestod evaluering fortrinsvis i vurdering af resultater eller produkter, fx gennem prøver og tests. I løbet af 1970’erne blev der i højere grad fokuseret på procesevaluering, en tendens som slog igennem i Danmark i løbet af 1980’erne. Ved indførelsen af den nye Folkeskolelov i 1993 indførtes i § 13 stk. 2 et krav om løbende evaluering af elevernes udbytte. I 2002 udkom ”Klare mål” for en række fag. Disse skulle bl.a. indeholde mål for den løbende evaluering. Efter forskellige ændringer er der i 2009 udgivet nye Fælles Mål, som er bindende nationale mål i form af fagformål, slutmål og trinmål [2] I de videregående uddannelser, MVU og LVU er der som et led i udviklingen af Bolognaprocessen krav om evaluering af de studerendes udbytte af undervisningen. Disse krav vil normalt fremgå af den enkelte institutions studieordning. Mange institutioner har formuleret systematiske krav til evalueringens form og indhold. [3]

Evaluering af institutioner[redigér | redigér wikikode]

I den offentlige sektor foretages der løbende evaluering af institutionernes opfyldelse af de mål og standarder, som hver enkelt institution skal leve op til. Evalueringen kan både indeholde kontrol med opgaveløsningen og fremadrettet rådgivning. Den foretages normalt af en ekstern aktør, men der kan også være tale om selvevaluering.[4]

Evaluering af andre sektorer[redigér | redigér wikikode]

Såvel i Danmark som i udlandet har evalueringer bredt sig fra den offentlige sektor til det private erhvervsliv. Der iværksættes projekter, som tilsigter at skabe en egentlig evalueringskultur; bl.a. er der iværksat et større projekt inden for byggebranchen, der omfatter en række virksomheder [5]

Noter[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Dvs. en prøve uden udefra kommende, beskikket censor
  2. ^ Undervisningsministeriet
  3. ^ CBS Evalueringspolitik 14. september 2011
  4. ^ Fx foretages mange evalueringer af uddannelserne af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
  5. ^ Evaluering af Program for brugerdreven innovation