Frans af Assisis liv i Giottos billeder

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Giotto di Bondone og hans værksted malede i årene 1297-1300 en cyklus af billeder til Frans af Assisis helgenlegende, sådan som den var kendt gennem Thomas af Celanos og Bonaventuras værker.

Der er i alt 28 billeder, som er malet på den nederste del af væggene i overkirken i Basilica di San Francesco i Assisi. Serien begynder forrest på højre sidevæg og strækker sig ned til indgangsdøren og tværs over bagvæggen og op mod alteret igen ad venstre sidevæg.

(Til hvert billede er en kort forklaring, som bygger på de gamle helgenlegender.)

Giotto: Legenden om Frans[redigér | rediger kildetekst]

1. En jævn borger fra Assisi bredte sin kappe ud foran Frans som en forudsigelse af at han ville blive æret af alle
2. Frans mødte en adelsmand, som trods sin stand var fattig, og af barmhjertighed tog han sin kappe af for at klæde den fattige.
3. Frans drømte om et strålende palads fyldt med våben, som bar Kristi korsmærke. Og da han spurgte, hvis de var, fik han fra himlen at vide, at de alle var til ham og hans efterfølgere.
4. Da Frans bad foran krucifikset i San Damiano lød stemmen fra korset til ham: "Frans, gå hen og genopbyg mit hus. For du ser, at det er ved at falde sammen".
5. Frans gav alting tilbage til sin far. Efter at have afført sig sine klæder og givet afkald på at eje jordisk gods, sagde han, at nu var hans far alene ham, til hvem han måtte sige "Vor fader, du som er i himlene".
6. Pave Innocens III drømte at Laterankirken var ved at styrte sammen, men at en fattig mand, nemlig Frans, holdt den oppe, så at den bestod.
7. Pave Innocens III godkendte brødrenes ordensregel og gav dem til opgave at prædike bod.
8. Brødrene bad i en hytte og Frans i en anden. Men ved midnatstid så de Frans på en strålende ildvogn, så hele egnen blev oplyst.
9. En mindrebroder så i et syn en rækker troner i Himlen. Om den største blev der sagt, at den havde tilhørt en af de faldne engle, men nu var reserveret til den ydmyge Frans.
10. Da Frans så jublende djævle over byen Arezzo, sendte han en af sine brødre hen for at uddrive djævlene i den almægtige Guds navn. Og dæmonerne flygtede og freden vendte tilbage til byen.
11. Frans erklærede sig villig til at gå ind i en stor ild sammen med sultanens præster. Men ingen af dem turde.
12. En gang Frans bad inderligt, blev han løftet op fra jorden og omgivet af en lysende sky. Hænderne udstrakte han i form af et kors.
13. Frans fik forberedt en krybbe, hvor hø og okse og æsel blev bragt ind. Og der prædikede han om den fattige konges fødsel. Og en ridder så Jesus-bernet i stedte for det barn, som Frans havde anbragt i krybben.
14. Da Frans red op af bjergsiden på en fattig mands æsel, og da denne fattige mand klagede over tørst, gav Frans sig til at bede, og staks sprang and frem af klippen.
15. Frans på vejen til Bevagna gav sig til at prædike for fuglene.
16. Frans frelste en ridders sjæl. Ridderen fra Celano havde inviteret Frans til at spise. Men mens de andre begyndte at spise, havde han skriftet og beredt sit hus, hvorefter han opgav ånden og døde.
17. Frans prædikede for pave Honorius III og hans kardinaler sådan, at det stod klart, at det ikke var ord af menneskelig visdom, men ord inspirerede af Gud.
18. Mena Antonius af Padova prædikede i Arles, hvor Frans ikke var til stede, viste Frans sig legemligt for dem og velsignede brødrene
19. Mens Frans bad på bjerget La Verna havde han et syn af en seraf som bar et krucifiks. Og Frans modtog Kristi sårmærker på hænder, fødder og side.
20. Da Frans døde, så en af hans brødre hans sjæl stige til himlen.
21. Da Frans døde, havde biskoppen af Assisi, der opholdt sig på ærkeenglen Sankt Michaels bjerg et syn, hvor Frans sagde: "Se, jeg går til Himmelen".
22. Da Frans lå død ved Portiuncula fjernede ridderen Girolamo, som var en berømt læge, naglerne fra sårene og følte med egen hånd på helgenens hændre, fødder og side.
23. Folkemængden fra Assisi samlede sig og bar med grene og lys i hænderne hans legeme op til San Damiano, så Sankt Clara og hendes søstre kunne se ham.
24. Paven kom i egen person til Assisi og helgenkårede Frans og indførte hans navn i helgenfortegnelsen.
25. Da pave Gregoius tvivlede om såret i Frans' side, blev han i et syn overbevist derom.
26. Helbredelse af en mand fra Ilerda.
27. Kvinden fra Beneventos skriftemål.
28. Befrielse af hæretikeren Pietro.

Henvisninger[redigér | rediger kildetekst]