Georg Friedrich von Martens

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Georg Friedrich von Martens 22. februar 1756 i Hamburg - 21. februar 1821 i Frankfurt a. M.) var en tysk folkeretslærer og diplomat.

von Martens blev 1780 Dr. jur., 1782 Privatdocent i Göttingen, 1783 Prof. ord. smst., 1808—13 Statsraad i Westfalen under Kong Jérome, 1815 Forbundsgesandt i Frankfurt a. M. Baade som akademisk Lærer, praktisk Diplomat og videnskabelig Forf. brød M. ny Baner; i hans Auditorium, ved hans Forelæsninger og praktiske Kursus uddannedes en Skare af yngre Diplomater, overalt betragtedes han som en Autoritet i folkeretlige Spørgsmaal, og udgaaende fra, men gaaende uden over J.J. Moser begrundede han den positive Folkeret. Grotius-Pufendorf’s filosofisk-deduktive Opfattelse af Folkeretten som blot naturlig Ret med denne Opfattelses Efterklang hos Chr. Wolf afløses af M.’s praktiske og konkrete System; vel findes naturretlige Rudimenter i M.’s Lære, men den egl. Kilde til Folkeretten søger M. i Praksis og de mellemstatlige Traktater. Fra M.’s Primae lineae juris gentium Europaearum practici in usum auditorum adumbrata (1785) udgik hans klassiske Précis du droit des gens moderne de l’Europe fonde sur les traités et l’usage (1789, i talrige Udg. og Overs., nyeste Bearbejdelse ved S. {Pinheiro-Ferreira med Fortale af Ch. Vergé, I—II 1858, 2. Opl. 1864). Hertil sluttede sig den berømte, endnu udkommende, Traktatsamling Recueil des principauæ traités d’alliance, de paix, de tréve, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange etc., depuis 1671 jusqu’à present (I—VII, 1791—1801) med senere Fortsættelser bl. a. af M.’s Brodersøn Karl v. M. (1790—1863) o. a., fra 1887 af Felix Stoerk, fra 1909 af Heinrich Triepel, og som Hjælpekilder til Folkeretsstudiet »Abriss des Staatsrecht der vornehmsten Europäischen Staaten. Erster Theil, erste Abtheilung: Dänemark, Schweden, Grossbritannien« (1794), »Sammlung der wichtigsten Beicbsgrundgesetze etc. Erster Theil. Dänemark, Schweden, Grossbritannien« (1794), »Erzählung merkvürdiger Falle des neueren Europäischen Völkerrechts« (I—II, 1800—02) og Cours diplomatique (I—III, 1804). Skarp og klar er M.’s folkeretlige Monografi Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises (1795. Ogsaa paa Tysk og Engelsk). I nær Forbindelse med M.’s litterære Virksomhed paa Folkerettens Omraade staar hans handels-, sø- og vekselretlige Skr, »Versuch einer historischen Entwickeilung des wahren Ursprungs des Wechselrechts« (1795), »Grundriss des Handelsrechts insbesondere des Wechsel- und Seerechts« (1797, 3. Opl. 1820) og »Gesetze und Verordnungen der einzelnen Europäischen Mächte über Handel, Schiffahrt und Assecuranzen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts mit einigen Anmerkungen. Erster Theil. Frankreich« (1802).