Georg Ludwig von Maurer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Georg Ludwig von Maurer.

Georg Ludwig von Maurer (2. november 1790 i Erpolzheim ved Durkheim i Rhinpfalz9. maj 1872 i München) var en tysk retslærd og politiker, far til Konrad von Maurer.

Maurer, som blev Dr. jur. 1811, studerede 181214 i Paris, virkede derefter i det praktiske retsliv, 1818 som appellationsråd og revisionsråd i Zweibrücken, derefter som statsprokurator i Frankenthal. Han besvarede 1821 et af München-Akademiet udsat prisspørgsmaal, udgivet 1824 under titlen Geschichte des altergemanischen und namentlich altbairdschen offentlich-muendlichen Gerichtsverfahren, dessen Vortheile; Nachtheile und Unterganig in Deutschland ueberhaupt und in Baiern insbesondere, et trods visse mangler grundlæggende arbejde. 1826 blev han ordentlig professor i München, 1829 medlem af statsrådet, 1830 Præsident for det øvrebayerske Landraad, 1835 livsvarigt Rigsraad, 1832— 34 Medlem af Regentskabet for Kong Otto af Grækenland, i hvilken Stilling han virkede med stor Energi, ikke mindst for Reformer paa Administrationens og Retsvæsenets Omraade, 1847 i nogle Maaneder Justits- og Udenrigsminister. Resten af sit Liv virkede M. som Statsraad, særlig som Referent paa Justitsvæsenets Felter, 1858 sendtes han i overordentlig Mission til Grækenland. Som Forf. var M. meget frugtbar; hist. Sans og politisk Interesse førte ham ind paa Studiet af den hist. Udvikling af de ikke-statlige økonomiske og kommunale Sammenslutninger, af Landsbyernes og Byernes Forfatning og Jurisdiktion m. in. Resultaterne af sine friske og vidtskuende Undersøgelser nedlagde han i sit bindstærke,, ikke afsluttede Værk: »Einleitunig zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der 6f-fentlicben Gewalt« (1854), »Geschichte dier Marken verfassung in Deutschland« (1856), »Geschichte der Fronhofe, der Bauernhofe und der Hof verfassung in Deutschland« (I—IV, 1862— 63), »Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland« (I—II, 1865—66) og »Geschichte der Stådteverfassung in Deutschland« (I—IV, 1869, 1870—71). Af M.s øvrige herhenhørende Skr skal fremhæves »Ueber die Bayrischen Stødte und ihre Verfassung unter der Romischen und Frånkischen Herrschaft« (1829) og »Das Stadt- und das Landrechtsbuch Ruprechts von Frey-sing« (1839). En Plads for sig selv. i Maurers Produktion indtager »Das griechische Volk in 6f-fentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Be-ziehung vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834« (I—III, 1835), af hvilket særlig, 1. Bd er af videnskabelig, hist. og jur. Bet., medens 2. er rettet mod Grev Armiansperg; 3. bind indeholder Interessante Neugriechische Urkunden, Gesetze und Verordnungen der früheren und späteren Zeit.

Kilder[redigér | redigér wikikode]