Spring til indhold

Henrik Møinichen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Henrik Møinichen
Født4. januar 1631 Rediger på Wikidata
Død29. marts 1709 (78 år) Rediger på Wikidata
NationalitetDanmark Dansk
BarnChristian Møinichen Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
BeskæftigelseDommer Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Henrik Møinichen, 1631-1709, Læge, var født i Malmø 4. Jan. 1631. Hans Forældre vare Morten Sixtus M. og Margrethe Daabelsten.

1638 nedsatte hans Fader sig som Badskær i Kjøbenhavn, fra hvis Skole M. 1650 blev Student; 1653 tog han theologisk Attestats, men kastede sig derefter over Medicinen, særlig Anatomien, hvori han var saa heldig at have en Vejleder som Thomas Bartholin, der ogsaa blev ham en trofast Ven. Paa den Udenlandsrejse, han 1654 tiltraadte, fortsatte han sine Studier med Dygtighed. Efter at have besøgt Tyskland og opholdt sig 5 Aar i Italien endte han sine Vandreaar i Frankrig, hvor han i Angers tog Doktorgraden. Ved hans Hjemkomst 1660 stod Professoratet i Anatomi ham aabent, men han afslog det og traadte 1662 i Kongens Tjeneste som Hofmedikus; efter Tronskiftet 1670 forfremmedes han til Livlæge, blev 1687 Højesteretsassessor, 1695 Justitsraad og døde 29. Marts 1709. Han var gift 1. (19. Juni 1666) med Ingeborg, Klauman, Datter af Raadmand i Kjøbenhavn Verner K. og Ingeborg Mechlenburg; efter hendes Død i Barselseng (15. Juli 1672) ægtede M. 3. Maj 1676 Maria Pelt (f. 1636 d. 25. Dec. 1677), Datter af den rige Kjøbmand Aernout P. i Amsterdam og Søster til Cort Adelers 2. Hustru; 3. ægtede han 10. Jan. 1683 Sophie Charlotte Ribolt (f. 3. Avg. 1667), Datter af kongl. Kjældermester Frants R. og Sophie Dorthea Mønchmeyer. Som Forfatter har M. ingen Betydning; men han har været en dygtig Læge, der vandt sig et godt Navn hos sit store Klientel, der vistnok mest fandtes i de højere Stænder, til hvilke saa vel hans Embeder som hans 2 første Giftermaal knyttede ham; han var en Ungdomsven af Griffenfeld, Leonora Christina, som han gjentagne Gange havde under Kur,, roser ham for hans store Omhyggelighed, Lemfældighed og Forsigtighed.