IP-koden

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

IP-koden er en international standard (IEC 60529) og en del af den danske lov, hvor den bliver beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, § 803.2.[1] Den angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske i relevante udstyr.

Den er udgivet af International Electrotechnical Commission (IEC). IP-koden omtales ofte som "Kapslingsklasse".

Kapslingsgraden betegnes med bogstaverne IP (forkortelse for Ingress Protection Rating), efterfulgt af to cifre.

Nedenstående tabeller angiver cifrenes betydning.

Hvis der ikke findes nogen krav til udstyrets beskyttelse mod nogen af kategorierne, erstattes cifrene med et x.

Eksempel[redigér | rediger kildetekst]

Krav til elektrisk udstyr indendørs er IP2X, men IP3X på steder hvor børn kan opholde sig.

Sædvanligvis bruges stikkontakter med IP30 i private hjem. Dette giver beskyttelse mod indtrængen af barnefingre, men ingen beskyttelse mod vand.

I visse områder i baderum, er kravet til indkapsling IPx4, men oftest bruges IP44, som giver beskyttelse mod indtrængning af faste genstande og vand.

Første ciffer (faste genstande)[redigér | rediger kildetekst]

Det første ciffer angiver udstyrets beskyttelse mod indtrængning af faste genstande, eksempelvis støv, og utilsigtet kontakt mellem spændingsførende dele og kropsdele som for eksempel fingre.

Ciffer Beskyttelse af udstyret mod faste partikler Beskyttelse af personer mod farlige dele
0 Ubeskyttelse Ingen særlig beskyttelse.
1 >50 mm i diameter En kugle med en diameter på 50 mm må ikke trænge ind i materiellet.
Beskyttet mod berøring af farlige dele med bagsiden af en hånd Kuglen skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
2 >12,5 mm i diameter En kugle med en diameter på 12,5 mm må ikke kunne trænge inde i materiellet.
Beskyttet mod berøring af farlige dele med en finger En leddelt prøvefinger med en diameter på 12 mm og en længde på 80 mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
3 >2,5 mm i diameter En prøvepind med en diameter på 2,5 mm må ikke kunne trænge ind i materiellet.
Beskyttet mod berøring af farlige dele med et stykke værktøj Prøvepinden skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
4 >1 mm i diameter En stiv prøvepind med en diameter på 1,0 mm må ikke kunne trænge ind i materiellet.
Beskyttet mod berøring af farlige dele med tråde o.l. Prøvepinden skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
5 Støvskærmet Indtrængen af støv er ikke helt forhindret, men støv må ikke trænge ind i en sådan mængde, at det påvirker materiellets funktion eller sikkerhed.
6 Støvtæt Der må ikke kunne trænge støv ind i materiellet.

Andet ciffer (væsker)[redigér | rediger kildetekst]

Det andet ciffer angiver udstyrets beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand.

Ciffer Beskyttelse mod indtrængen af vand Betydning
0 Ubeskyttet Ingen særlig beskyttelse.
1 Beskyttet mod vanddråber

Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning.

2 Beskyttet mod vanddråber ved hældning på maksimalt 15°

Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelige virkninger, når udstyret har en hældningsvinkel op til 15° i forhold til sin normale stilling.

3 Beskyttet mod regn

Vand, der falder som regn med en vinkel på op til 60° i forhold til lodret plan, må ikke have nogen skadelig virkning.

4 Beskyttet mod oversprøjtning

Vand der sprøjter mod kapslingen (produktet fx telefon) fra enhver retning, må ikke have nogen skadelig virkning.

5 Beskyttet mod vandstråler

Vand fra et strålerør (spuling fra slanger/ dyser) rettet mod kapslingen (produktet fx telefon) fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.

6 Beskyttet mod kraftige vandstråler

Kraftige vandstråler rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.

7 Beskyttet mod følgerne af forbigående (kortvarig) nedsænkning i vand

Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen (produktet fx telefon) er nedsænket i vand under definerede betingelser med hensyn til tryk og tid. (Der er ikke tids eller dybde krav/begrænsninger, dette er op til den enkelte producent)

8 Beskyttet mod følgerne af langvarig nedsænkning i vand

Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen (produktet fx telefon) langvarigt (fx undervandslys i en svømmepøl) er nedsænket i vand. (Der er en form for tids krav (langvarig), men ikke begrænsninger. Der er ikke dybde krav/begrænsninger, dette er op til den enkelte producent)

Tillægsbogstaver[redigér | rediger kildetekst]

Standarden åbner mulighed for at angive yderlig information om udstyret ved tilføjelse af et ekstra bogstav.

Første bogstav[redigér | rediger kildetekst]

Første bogstav angiver sikkerhedsgraden af beskyttelse af personer ved kontakt med skadelige dele i udstyret.

Se tabellen nedenfor:

Første bogstav Beskyttelse mod berøring af: Krav til udførsel
A Håndryggen en kugle med en diameter på 50 mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
B Finger en leddelt prøvefinger med diameter på 12 mm og en længde på 80 mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
C Værktøj en prøvepind med en diameter på 2,5 mm og en længde på 100 mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.
D Tråd en stiv prøvepind med en diameter på 1,0 mm og en længde på 100 mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele.

Note: Der stilles ikke krav om, at kuglen, prøvefingeren, prøvepinden eller prøvetråden ikke må kunne trænge ind i materiellet. Det kræves kun, at de ikke må kunne komme for tæt på farlige dele, hvilket f.eks kan forhindres med interne afskærmninger o.l.

Andet bogstav[redigér | rediger kildetekst]

Andet bogstav angiver betingelserne af at afprøvningen er udført med et acceptabelt resultat. Se tabellen nedenfor:

Andet bogstav Betydning
H Højspændingsudstyr
M Udstyret afprøvet mod skadelig indtrængen af vand medens bevægelige dele af udstyret er i bevægelse, eksempelvis en el-motor
S Udstyret afprøvet mod skadelig indtrængen af vand medens bevægelige dele af udstyret står stille, eksempelvis en el-motor, der står stille
W Egnet til brug under specielle vejrforhold

Kommentar[redigér | rediger kildetekst]

IP69K[redigér | rediger kildetekst]

Tysk standard DIN 40050-9 overgår IEC 60529 ved en betegnelse, IP69K, for udstyr, som tåler højt tryk, høje temperaturer og kraftig vandstrøm.[2]. Prøvestandarden for IP69K specificerer en dyse forsynet med vand med temperatur på 80°C, et tryk på 8 – 10 MPa (80–100 bar) og en vandstrøm på 14–16 liter/min. Dysen holdes 10-15 cm fra udstyret, som skal afprøves. Dysen holdes i 30 sekunder i hver af vinklerne 0°, 30°, 60° og 90°. Udstyret skal under afprøvningen stå på et bord, der roterer med fem omdrejninger pr minut. IP69K var oprindeligt udviklet for køretøjer, som trængte til kraftig rengøring, men anvendes tillige i fødevareindustrien.

Eksterne henvisninger og referencer[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, § 803.2, Retsinformation, hentet 9. marts 2019.
  2. ^ DIN (Deutsches Institut für Normung) 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung [Road vehicles; degrees of protection (IP-code); protection against foreign objects, water and impact; electrical equipment]. May 1993. (an English translation of the German original is available from DIN)