Kongeloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Kongeloven
Dansk lovgivning
År: 1665
Datoer
Vedtaget: 14-11-1665
Stadfæstet: 14-11-1665
Offentliggjort: 1709
Status: Se artiklen
Et eksemplar af Kongeloven udstillet på Frederiksborg slot.

Kongeloven, Lex Regia, var den danske enevældes retslige grundlag dateret den 14. november 1665. Den fastsatte den kongelige arvefølge og formaliserede kongens enevældige magt (jura majestatis). Et eksemplar af kongeloven lå på alteret under samtlige salvinger under enevælden.[1]

Loven affattedes af kongelig kammersekretær Peter Schumacher (1671 adlet Griffenfeld) i 1665 og den er delvis inspireret af fiskal Søren Hansen Kornerups forslag til en arvefølgelov. Loven var kun kendt i en snæver kreds af højtstående embedsmænd, indtil den ved Christian 5.s tronbestigelse i 1670 oplæstes i Statsrådet; den blev først trykt i 1709 [2].

Kongeloven gør kun en eneste indskrænkning i kongens suverænitet: Han kan ikke reducere sin uindskrænkede magt.[3]

Gyldighed[redigér | rediger kildetekst]

Kongeloven blev i de fleste henseender ophævet ved epilogen til Grundloven af 1849, mens dens arveregler først blev ændret ved Tronfølgeloven af 31. juli 1853.

To paragraffer i loven er gældende den dag i dag: § 21, der kræver den udøvende magts tilladelse til prinser og prinsessers udrejse og ægteskab, og § 25, der giver dem ret til at undsige sig rettergang og vidnesbyrd ved de almindelige domstole.

Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Monrad Møller, Anders (2012). Enevældens kroninger. Syv salvinger - ceremoniellet, teksterne og musikken. Forlaget Falcon. s. 6. ISBN 978-87-88802-29-0.
  2. ^ Lex Regia, det er: Den souveraine Konge-Lov, sat og given af Friderich den Tredie ... og af Hs. Maj. underskreven d. 14. Novemb. 1665, som Friderich den Fierde ... allernaadigst haver befalet ved offentlig Tryk at vorde publiceret d. 4. Sept. 1709, 19 kobberstukne Blade; ornamenterne ere tegnede af Claus A Møinichen, stukne af Andr. Reinhard. Skriften er stukken af Mich. Aug. Røg . Indbundet i fløjel og med guldbroderi – Link til digitaliseret udgave af 1709-bogen.
  3. ^ Prof. Vemund Skard: Norsk språkhistorie bind 2 (s. 46), Universitetsforlaget, ISBN 82-00-02245-5

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Relevante Links[redigér | rediger kildetekst]