Lille Lyngby Mose

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Lille Lyngby Mose er et moseområde der ligger ved sydøstsiden af Arresø i Hillerød Kommune og består overvejende af rigkær, afgræssede enge og enkelte tørvegrave. Æbelholt- og Pøle Å løber gennem mosen, ud i søen.

Et område på 235 hektar blev fredet 1989.[1] Den østligste del af fredningen består af tidligere fredede landbrugsarealer. Dette område rummer bl.a. den lyngklædte bakke, Vittenbjerg. Der ligger inden for området to små sandede bakker, "Bjerget" og "Alten".

Flora[redigér | rediger kildetekst]

Langs søbredden er der rør- og pilesumpe, men hvor bredden afgræsses, er den næsten ubevokset. Den har derfor en speciel og meget artsrig flora, og også den lille skæv vindelsnegl lever her. Den kalkrige jordbund i Lille Lyngby Mose består snegle- og muslingeskaller, der blev aflejret dengang, der var fjord, og som stadig ligger nede i jorden. Det skaber i forbindelse med vekslende fugtighedsgrad betingelser for en artsrig flora. Der er i alt registreret næsten 500 forskellige plantearter indenfor fredningen, heraf flere sjældne som sumphullæbe, pukkellæbe, majgøgeurt, vibefedt, ægbladet fliglæbe, smalbladet kæruld, kødfarvet gøgeurt, leverurt og almindelig månerude.[1]

Fauna[redigér | rediger kildetekst]

Fuglelivet er rigt, ikke mindst på grund af de mange, mindre vådområder, der ligger omkring søen og ikke mindst øst for. I området kan om foråret høres græshoppesanger, men også en række vadefugle som storspove, sortklire, rødben, hvidklire, svaleklire, tinksmed, mudderklire og stenvender ses i vandkanten. I mosen er der også registreret stor vandsalamander .[1]

Adgangsforhold[redigér | rediger kildetekst]

Der er adgangsforbud i de statejede, botanisk mest spændende arealer nord og øst for "Bjerget" og "Alten" og engene syd for. Resten af området er privatejet og der er ikke offentlig adgang. Der går dog en offentlig sti fra Lille Lyngby langs søen mod øst gennem "Lunden" og som fortsætter ud til bakkeknolden Bjerget, hvorfra der er udsigt over søen. [2]

Naturbeskyttelse[redigér | rediger kildetekst]

Ud over naturfredningen er mosen en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Natura 2000 -område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose.[3]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b c Om fredningen på fredninger.dk
  2. ^ Lille Lyngby Mose på fugleognatur.dk
  3. ^ "Natura 2000 planen" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 6. marts 2019. Hentet 3. marts 2019.
Denne artikel om lokaliteten Lille Lyngby Mose kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Koordinater: 55°57′34.54″N 12°9′5.16″Ø / 55.9595944°N 12.1514333°Ø / 55.9595944; 12.1514333