Spring til indhold

Linnés seksualsystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Clavis Systematis Sexualis (Nøgle til seksualsystemet) i den første udgave af Systema Naturae.

Linnés seksualsystem er en klassifikation af alle planter – eller rettere alle organismer som ikke er dyr – i 24 grupper ("klasser"). Systemet blev første gang publiceret 1735 i hans Systema Naturae og vandt umådelig indflydelse. Spor af systemet fandtes stadig i det 20. århundredes skolefloraer (fx Elisabeth Trydes fra 1930) og i hovednøglen i Rostrups flora, i hvilken man skulle starte med at tælle støvdragere i blomsten. Linnés system er for længst forældet, idet moderne systematik følger fylogeniske principper, altså forsøger at lade inddelingen afspejle evolutionens forløb. Det var ikke Linnés hensigt at skabe et naturligt system. Han ville derimod lave et praktisk system.

Linnés seksualsystem[redigér | rediger kildetekst]

Clavis Systematis Sexualis i 10. udgave af Linnés Systema Naturae.
Georg Dionysius Ehrets tavle Caroli Linnaei Classes Sive Literae fra førsteudgaven af Systema Naturae.
Senere udgave af Ehrets tavle. ”Lugdunum Batavorum (Leiden i Holland) 1736” henviser til trykkested og –år for den oprindelige udgave.

Linné baserede inddelingen i klasser på tilstedeværelsen og antallet af hanlige kønsorganer (støvdragere) samt eventuelle sammenvoksninger af disse. Først afgjorde tilstedeværelsen eller fraværet af kønsorganer om arten var fanerogam (frøplante) eller kryptogam. Fanerogamerne deltes så i arter med tvekønnede blomster og arter med énkønnede blomster, og de første efter antallet af støvdragere (1, 2, 3, ..., 10, 12, mange) med særlige klasser for arter med sammenvoksede støvdragere. Hver klasse kunne efterfølgende underinddeles efter antallet af frugtanlæg eller grifler. For eksempel hører Paeonia med talrige støvdragere og to frie karpeller til Klasse XIII Polyandria, ordenen Digynia.

Linné fik den tyske botaniker og plantetegner Georg Dionysius Ehret til at lave en anskuelsestavle af sit system. Det skete allerede mens Linné studerede i Holland. I tabellen herunder bruges Ehrets tegninger.

Forplantningsorganer tydeligt erkendbare
  Monoclinia[1] - Støvdragere og frugtanlæg i samme blomst
    Støvdragere frie
      Alle støvdragere lige lange
      I. Monandria – 1 støvdrager
Monogynia, Digynia
fx Canna
      II. Diandria – 2 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia
fx Olea, Piper
      III. Triandria – 3 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia
fx Crocus, Iris
      IV. Tetrandria – 4 støvdragere
Monogynia, Digynia, Tetragynia
fx Protea, Hamamelis, Ilex
      V. Pentandria – 5 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia, Tetragynia, Pentagynia, Polygynia
fx Primula, Stapelia
      VI. Hexandria – 6 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia, Tetragynia, Polygynia
fx Bromeliaceae, Oryza
      VII. Heptandria – 7 støvdragere
Monogynia
fx Trientalis
      VIII. Octandria – 8 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia, Tetragynia, Polygynia
fx Acer
      IX. Enneandria – 9 støvdragere
Monogynia, Trigynia, Hexagynia
fx Laurus
      X. Decandria – 10 støvdragere
Monogynia, Digynia, Trigynia, Pentagynia, Decagynia
fx Dianthus, Silene, Oxalis
      XI. Dodecandria – 12 støvdragere
Monogynia, Digynia, Polygynia
fx Sempervivum
      XII. Icosandria – flere end 12 støvdragere på et ringformet fæste
Monogynia, Digynia, Trigynia, Tetragynia, Pentagynia, Polygynia
fx Prunus
      XIII. Polyandria – flere end 12 støvdragere tæt under frugtanlægget
Monogynia, Digynia, Trigynia, Tetragynia, Pentagynia, Hexagynia, Polygynia
fx Papaver, Paeonia, Reseda
      Støvdragere af forskellig længde
      XIV. Didynamia (tomægtige) – 4 støvdragere, hvoraf 2 er længere end de andre
Gymnospermia, Angiospermia, Polypetala
fx Thymus
      XV. Tetradynamia (firmægtige) – 6 støvdragere, hvoraf de 4 er længere end de 2
Siliculosa, Siliquosa
fx Brassica
    Støvdragere sammenvoksede indbyrdes eller med frugtanlægget
      XVI. Monadelphia – støvtråde sammenvoksende til én gruppe, støvknapper frie
Pentandria, Decandria, Polyandria
fx Geranium, Hibiscus
      XVII. Diadelphia – støvtråde sammenvoksende til to grupper, støvknapper frie
Hexandria, Octandria, Decandria
fx Lathyrus
      XVIII. Polyadelphia – støvtråde sammenvoksende til tre-flere grupper, støvknapper frie
Pentandria, Icosandria, Polyandria
fx Citrus, Hypericum
      XXIV. Syngenesia – støvtråde frie, støvknapper sammenvoksende til et rør
Polygamia aequalis, Polygamia superflua, Polygamia frustranea, Polygamia necessaria, Monogamia
fx Asteraceae, fx Taraxacum
      XX. Gynandria– støvdragere sammenvoksende med frugtanlægget
Diandria, Triandria, Tetrandia, Pentandria, Hexandria, Decandria, Polyandria
fx Orchidaceae, Passifloraceae, Arum
  Diclinia[2] - Støvdragere og frugtanlæg i forskellige blomster
      XXI. Monoecia – sambo (= enbo)
Monandria, Triandria, Tetrandia, Pentandria, Hexandria, Polyandria, Monadelphia, Polyadelphia, Syngenesia
fx Najas, Sparganium, Pinus, de fleste arter af Carex
      XXII. Dioecia – særbo (= tvebo)
Didandria, Triandria, Tetrandia, Pentandria, Hexandria, Octandria, Enneandria, Decandria, Icosandria, Polyandria, Monadelphia, Syngenesia, Gynandria
fx Salix, Cannabis, Taxus, Silene dioica
      XXIII. Polygamia – tvekønnede og énkønnede blomster på samme plante (gynodiøci og androdiøci ved henholdsvis ♀+tvekønnede og ♂+tvekønnede)
Monoecia, Dioecia, Trioecia
fx Musa
Forplantningsorganer ikke tydeligt erkendbare
      XXIV. Cryptogamia
Plantae, Filices, Musci, Algae, Fungi,
fx Ficus, bregner, mosser, alger, svampe

Etymologi[redigér | rediger kildetekst]

Linné sammensatte sine navne for klasserne af ord og orddele fra de klassiske sprog græsk og latin, præcis som i navngivningen af planter og dyr. Vigtigst var naturligvis talordene, hvor de græske blev valgt. Således er for eksempel navnet på klassen Triandria dannet af tri – ”tre” – og andria – ”hanlig” (andros – mand).

Talord         Andet                     
mono- én-                      andr- han-
di- to- gyn- hun-
tri- tre- -oecia -bo (afledt af oikos = ”hus”)
tetra- fir- -clinia -leje
penta- fem- -dynamia -mægtig, -magtfuld
hex- seks- -delphia vedr. broderskab
hept- syv- crypt- skjult
oct- otte- syn- sammen-
enne- ni- gam- vedr. ægteskab
dec- ti- gymn- nøgen
dodec- tolv- angi- dækket
icos- tyve-
poly- mange-

Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ monoklin = tvekønnede blomster (egentlig ”et leje” eller ”mand og kvinde i én seng”
  2. ^ diklin = énkønnede blomster (egentlig ”to lejer” eller ”mand og kvinde i separate senge”