Querco-Fagetea

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Et eksempel på en blandingsskov, den urskovsagtige naturskov ved Draved i Sønderjylland. Her ses et udsnit af et vådbundsområde (Alno-Ulmion) i forgrunden med en stamme af Almindelig Ask, i mellemgrunden til venstre med opvækst af Rød-El og i baggrunden med flere Dun-Birk.

Querco-Fagetea er den plantesociologiske klasse, som omfatter næsten alle europæiske løvskove og krat. Klassen opdeles i følgende plantesociologiske ordener:

 • Klasse: Querco-Fagetea (Ege-bøge blandingsskove med tilhørende krat)
  • Orden: Quercetalia robori-petraeae (Egeblandingsskove)
   • Forbund: Betulo-Quercetum, (Birke-egeskove på tør, næringsfattig sandjord)
   • Forbund: Hieracio-Quercetum petraeae (Høgeurt-vinteregeskove på tør, stenet bund)
   • Forbund: Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae (Farve-Visse – vinteregeskove)
    • Gruppe: Genisto-Quercenion petraeae
   • Forbund:' 'Quercion robori-petraeae
    • Gruppe: Quercenion robori-petraeae
    • Gruppe: Ilici-Fagenion
  • Orden: Quercetalia pubescenti-petraeae (Skove med Dun-Eg og egesteppeskove)
   • Forbund: Quercion pubescenti
    • Samfund: Aceri monspessulani-Quercetum petraeae (Skove med Fransk Løn og Vinter-Eg)
    • Samfund: Quercetum pubescenti-petraeae (Skove med Dun-Eg og Vinter-Eg)
   • Forbund: Orno-Ostryon
   • Forbund: Potentillo albae-Quercion petraeae
    • Samfund: Potentillo albae-Quercetum petraeae (Tørre skove med Hvid Potentil og Vinter-Eg)
  • Orden: Fagetalia sylvaticae
   • Forbund: Fagion
    • Gruppe: Luzulo-Fagenion
     • Samfund: Luzulo-Fagetum (Frytle-bøgeskove på sur bund)
     • Samfund: Deschampsio flexuosae-Fagetum (Bøgeskove med Bølget Bunke)
     • Samfund: Lonicero periclymeni-Fagetum (Blandingsskove med Eg og Bøg på fugtig, svagt sur bund)
     • Samfund: Milio-Fagetum (Bøgeskove med Flitteraks på sur bund)
    • Gruppe: Galio odorati-Fagenion
     • Samfund: Galio odorati-Fagetum (Bøgeskove med Skovmærke på gennemsnitlig bund)
     • Samfund: Hordelymo-Fagetum (Bøgeskove med Skov-Byg på nærings- og kalkrig bund)
     • Samfund: Carici-Fagetum (Bøgeskove med Star på veldrænet, kalkrig bund)
    • Gruppe: Cephalanthero-Fagenion
    • Gruppe: Aceri-Fagenion
    • Gruppe: Lonicero alpigenae-Fagenion
   • Forbund: Galio rotundifolii-Abietion
    • Gruppe: Dentario glandulosae-Fagenion
   • Forbund: Carpinion betuli
     • Samfund: Stellario-Carpinetum (Fladstjerne-avnbøgeskove på fugtig, næringsrig, men kalkfattig bund)
     • Samfund: Galio-Carpinetum (Skov-Snerre - ege-avnbøgeskove på tyndmuldede, vintervåde jorde)
   • Forbund: Alno-Ulmion
   • Forbund: Tilio-Acerion pseudoplatani
     • Samfund: Fraxino-Aceretum pseudoplatani (Aske-ahornskove på ur med høj luftfugtighed)
     • Samfund: Aceri-Tilietum platyphylli (Spids-Løn - lindeskove på ur i bjergene)
    • Gruppe: Clematido-Corylenion
    • Gruppe: Avenello-Acerenion pseudoplatani
   • Forbund: Tilenion platyphylli
    • Gruppe: Lunario-Acerenion pseudoplatani
  • Orden: Prunetalia spinosae