Terkelsbøl Moser

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Terkelsbøl Moser er et ca. 300 hektar stort moseområde nordvest for Tinglevi Aabenraa Kommune. Det består af en lang række sammenhængende moser: Terkelsbøl Mose, Ulvemose, Todsbøl Mose, Gåskær Mose, Vestermose, Dravløkke, Kragelund og Gammellykke. Området gennemstrømmes af Porså, som deler mosen i en nordlig og sydlig del. En række drængrøfter i moseområdet løber til åen. Afvandingen af moseområdet sker primært via Porså, der efter sammenløb med Terkelsbøl Å løber til Grønå, der er en del af Vidå-systemet.

Moserne er en del af Natura 2000-område nr. 98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose og fuglebeskyttelsesområde nr. 62. Ved en undersøgelse i 2009 blev der registreret 57 ynglefuglearter blandt andet sjældne arter som krikand blåhals og rødrygget tornskade. Der er registreret fem arter af padder , hvoraf spidssnudet frø og stor vandsalamander er strengt beskyttede arter under habitatdirektivet.

Moserne har tidligere været en åben og næringsfattig hedemose med tørvegrave og partier af højmose, en afvandinger medførte sænkninger af vandstanden i moseområdet. Dette medførte at mosearealerne groede til med pile- og birkekrat. Desuden blev vandområderne til sump, hængesæk og pilekrat, så der kun var forholdsvis få vandområder med et åbent vandspejl.

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Denne artikel om lokaliteten Terkelsbøl Moser kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Koordinater: 54°57′26.38″N 9°12′32.36″Ø / 54.9573278°N 9.2089889°Ø / 54.9573278; 9.2089889