Habitatdirektivet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Tinnet Krat. Skovbræmme på sandbund med Stilk-Eg og Skov-Fyr (habitatskovtype nr. 9190: Stilkege-krat).

Habitatdirektivet er det direktiv fra den Europæiske Union ("Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992"), der har til formål at sikre sårbare og truede biotoper (habitater) og arter. I to bilag findes lister over disse levesteder og arter, og medlemsstaternes regeringer pålægges at registrere områder, som kræver overvågning, særlige plejetiltag og beskyttelse.

I direktivets artikel 2 nævnes formålet med direktivet, nemlig ... at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter inden for ... medlemsstaternes område...

I artikel 3 pålægges staterne at deltage i samarbejdet, ... et sammenhængende europæisk økologisk net af særlige bevaringsområder under betegnelsen Natura 2000..., som ... omfatter de naturtyper, der er nævnt i bilag I, og levesteder for de arter, der er nævnt i bilag II...

Desuden pålægges landene at bidrage ... til oprettelsen af Natura 2000 i forhold til andelen af naturtyperne og levestederne for arterne efter stk. 1, der er repræsenteret på dens område... og hver stat skal udpege ... lokaliteter som særlige bevaringsområder under hensyn til målene i stk. 1.

Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, hvoraf der findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark.

I Danmark findes der 260 habitatområder med et samlet areal på ca. 19.300 km², hvoraf hovedparten er hav.

Skov- og Naturstyrelsen har i sit skrift Katalog over skovudviklingstyper i Danmark lavet følgende sammenføring af habitatskovtyper og det man dér kalder "skovudviklingstyper":

Note[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]