UNIX-værktøjer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Dette er en liste af UNIX-værktøjer som specificeret af IEEE Std 1003.1-2008, som er en del af Single UNIX Specification (SUS). Disse værktøjer kan findes på UNIX-styresystemer og de fleste UNIX-lignende-styresystemer.

Liste[redigér | rediger kildetekst]

IEEE Std 1003.1-2008 værktøjer
Navn Kategori Beskrivelse Første opdukken
admin SCCS Oprette og forvalte SCCS-filer
alias Forskelligt Definere eller vise aliases
ar Forskelligt Oprette og vedligeholde programbibliotek arkiver
asa Tekstbehandling Fortolke carriage-control tegn
at Proces forvaltning Udfør kommando på et senere tidspunkt Version 7 AT&T UNIX
awk Tekstbehandling Mønster skanning og processeringssprog Version 7 AT&T UNIX
basename Filsystem Returnér ikke-katalog del af et stinavn
batch Proces forvaltning Planlæg kommando til at blive udført i en batch-kø
bc Forskelligt Vilkårlig-præcisionsaritmetik-sprog
bg Proces forvaltning Udføre jobs i baggrunden
c99 C-programmering Kompilér standard C-programmer
cal Forskelligt Vis en kalender Version 5 AT&T UNIX
cat Filsystem Sammenkæd og vis filer Version 1 AT&T UNIX
cd Filsystem Ændre arbejdskatalog
cflow C-programmering Generér et C-sprog flowgraph
chgrp Filsystem Ændre filens gruppe ejerskab
chmod Filsystem Ændre filens modes/attributter/tilladelser Version 1 AT&T UNIX
chown Filsystem Ændre filens ejerskab Version 1 AT&T UNIX
cksum Filsystem Vis fil checksummer og størrelser 4.4BSD
clear Ryd skærmen
cmp Filsystem Sammenlign to filer Version 1 AT&T UNIX
comm Tekstbehandling Udvælg eller fjern linjer fælles for to filer Version 4 AT&T UNIX
command Skalprogrammering Udfør en simpel kommando
compress Filsystem Komprimér data 4.3BSD
cp Filsystem Kopier filer Version 1 AT&T UNIX
crontab Forskelligt Planlæg periodisk baggrundsarbejde
csplit Tekstbehandling Opdel filer baseret på context PWB UNIX
ctags C-programmering Create a tags file 3.0BSD
cut Skalprogrammering Cut out selected fields of each line of a file
cxref C-programmering Generér en C-sprog program krydsreferencetabel
date Forskelligt Vis dato og tid Version 1 AT&T UNIX
dd Filsystem Konvertér og kopiér en fil
delta SCCS Lav en delta (forskel) til en SCCS-fil
df Filsystem Rapportér fri disk plads Version 1 AT&T UNIX
diff Tekstbehandling Sammenlign to filer
dirname Filsystem Returnér katalogdelen af et stinavn
du Filsystem Estimér brugt filplads Version 1 AT&T UNIX
echo Skalprogrammering Send argumenter til standard-output
ed Tekstbehandling The standard text editor Version 1 AT&T UNIX
env Forskelligt Set the environment for command invocation
ex Tekstbehandling Teksteditor BSD
expand Tekstbehandling Konvertér tabulatortegn til mellemrum
expr Skalprogrammering Evaluér argumenter som udtryk
false Skalprogrammering Returnér værdien false
fc Forskelligt Processér kommandohistorie listen
fg Proces forvaltning Kør jobs i forgrunden
file Filsystem Bestem filtypen Version 4 AT&T UNIX
find Filsystem Find filer Version 1 AT&T UNIX
fold Tekstbehandling Filter til at ombryde linjer
fort77 FORTRAN77-programmering FORTRAN compiler
fuser Proces forvaltning List proces IDs af alle processer som har én eller flere filer åbne
gencat Forskelligt Generér en formatteret message catalog
get SCCS Hent en version af en SCCS-fil
getconf Forskelligt Hent konfigurationsværdier
getopts Skalprogrammering Parse utility options
grep Forskelligt Vis linjer hvori det angivne søgemønster finder match
hash Forskelligt hash database access method
head Tekstbehandling Kopiér første del af filea PWB UNIX[kilde mangler]
iconv Tekstbehandling Codeset conversion
id Forskelligt Returnér user identity 4.4BSD
ipcrm Forskelligt Remove a message queue, semaphore set, or shared memory segment identifier
ipcs Forskelligt Report interprocess communication facilities status
jobs Proces forvaltning Vis jobs status i den aktuelle session
join Tekstbehandling Merges two sorted text files based on the presence of a common field
kill Proces forvaltning Terminér eller signalér til processer Version 3 AT&T UNIX
lex C-programmering Generér programmer til leksikalske opgaver
link Filsystem Opret en hard link til en fil Version 1 AT&T UNIX
ln Filsystem Link filer Version 1 AT&T UNIX
locale Forskelligt Hent locale-specific information
localedef Forskelligt Define locale environment
logger Skalprogrammering Log-beskeder
logname Forskelligt Returnér brugers login navn 4.4BSD
lp Tekstbehandling Send filer til en printer
ls Filsystem List katalog indhold Version 1 AT&T UNIX
m4 Forskelligt Makroprocessor PWB UNIX
mailx Forskelligt Proces beskeder Version 1 AT&T UNIX
make Programmering Vedligehold, opdatér og regenerér grupper af programmer
man Forskelligt Vis system dokumentation
mesg Forskelligt Tillad eller afvis beskeder Version 1 AT&T UNIX
mkdir Filsystem Opret kataloger Version 1 AT&T UNIX
mkfifo Filsystem Opret FIFO special filer 4.4BSD
more Tekstbehandling Vis filindhold sidevist
mv Filsystem Flyt filer Version 1 AT&T UNIX
newgrp Forskelligt Change to a new group Version 6 AT&T UNIX
nice Proces forvaltning Invoke a utility with an altered nice value Version 4 AT&T UNIX
nl Tekstbehandling Linje nummereringsfilter
nm C-programmering Write the name list of an object file
nohup Proces forvaltning Invoke a utility immune to hangups
od Forskelligt Dump files in various formats Version 1 AT&T UNIX
paste Tekstbehandling Merge corresponding or subsequent lines of files Version 32V AT&T UNIX
patch Tekstbehandling Udfør patch-ændringer på filer
pathchk Filsystem Check stinavne
pax Forskelligt Portable archive interchange 4.4BSD
pr Tekstbehandling Vis filer Version 1 AT&T UNIX
printf Skalprogrammering Vis formatteret output 4.3BSD-Reno
prs SCCS Vis en SCCS-fil
ps Proces forvaltning Rapportér proces status Version 4 AT&T UNIX
pwd Filsystem Vis aktuelt arbejdskatalog – returnér arbejdskatalog navn
qalter Batch-værktøjer Ændre batch job
qdel Batch-værktøjer Slet batch jobs
qhold Batch-værktøjer Hold batch jobs
qmove Batch-værktøjer Flyt batch jobs
qmsg Batch-værktøjer Send beskeder til batch jobs
qrerun Batch-værktøjer Rerun batch jobs
qrls Batch-værktøjer Frigiv batch jobs
qselect Batch-værktøjer Vælg batch jobs
qsig Batch-værktøjer Signalér til batch jobs
qstat Batch-værktøjer Vis status af batch jobs
qsub Batch-værktøjer Send et script
read Skalprogrammering Læs en linje fra standard-input
renice Proces forvaltning Set nice values of running processes 4.0BSD
rm Filsystem Slet katalog emner/indgange Version 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Slet en delta fra en SCCS-fil
rmdir Filsystem Slet kataloger Version 1 AT&T UNIX
sact SCCS Vis aktuel SCCS fil-editeringsaktivitet
sccs SCCS Front end for SCCS-undersystemet
sed Tekstbehandling Stream-editor Version 7 AT&T UNIX
sh Skalprogrammering Shell, standard kommandosprogsfortolker Version 7 AT&T UNIX (i tidligere versioner, var sh enten Thompson shell eller PWB shell)
sleep Skalprogrammering Suspendér udførsel i et angivet interval Version 4 AT&T UNIX
sort Tekstbehandling Sortér, flet eller sekvenstjek tekstfiler
split Forskelligt Opdel filer i dele Version 3 AT&T UNIX
strings C-programmering Find visbare strenge i filer
strip C-programmering Fjern unødvendig information fra udførbare filer
stty Forskelligt Set the options for a terminal
tabs Forskelligt Set terminal tabs PWB UNIX
tail Tekstbehandling Kopiér den sidste del af en fil PWB UNIX[kilde mangler]
talk Forskelligt Talk to another user 4.2BSD
tee Skalprogrammering Duplikér standard-input
test Skalprogrammering Evaluér udtryk
time Proces forvaltning Tidstag en simpel kommando Version 3 AT&T UNIX
touch Filsystem Change file access and modification times Version 7 AT&T UNIX
tput Forskelligt Change terminal characteristics System V
tr Tekstbehandling Translate characters Version 4 AT&T UNIX
true Skalprogrammering Returnér værdien true
tsort Tekstbehandling Topological sort Version 7 AT&T UNIX
tty Forskelligt Returnér en brugers terminal navn Version 1 AT&T UNIX
type Forskelligt Displays how a name would be interpreted if used as a command
ulimit Forskelligt Set or report file size limit
umask Forskelligt Get or set the file mode creation mask
unalias Forskelligt Fjern alias definitioner
uname Forskelligt Returnér systemnavn PWB UNIX
uncompress Forskelligt Ekspandér komprimeret data 4.3BSD
unexpand Tekstbehandling Konvertér mellemrum til tabuleringstegn 3.0BSD
unget SCCS Undo a previous get of an SCCS-fil
uniq Tekstbehandling Rapportér eller filtrér repeterende linjer væk i en fil Version 3 AT&T UNIX
unlink Filsystem Call the unlink function Version 1 AT&T UNIX
uucp Datanetværk System-til-system kopiéring
uudecode Datanetværk Dekod en binær fil 4.0BSD
uuencode Datanetværk Kod en binær fil 4.0BSD
uustat Datanetværk uucp status forespørgsel og jobstyring
uux Proces forvaltning Fjernkommando udførsel
val SCCS Validér SCCS-filer
vi Tekstbehandling Skærm-orienteret (visuel) teksteditor BSD
wait Proces forvaltning Vent på en proces fuldførsel
wc Tekstbehandling Linje, ord og byte eller tegn tælling Version 1 AT&T UNIX
what SCCS Identificér SCCS-filer
who System administration Vis hvem som er på system Version 1 AT&T UNIX
write Forskelligt Write to another user's terminal Version 1 AT&T UNIX
xargs Skalprogrammering Construct argument lists and invoke utility PWB UNIX
yacc C-programmering Yet another compiler compiler PWB UNIX
zcat Tekstbehandling Ekspandér og sammensæt data

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Wikibooks-logo.svg
Wikibooks har en bog, der er relateret til denne artikel:
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til: