Spring til indhold

Wikipedia:Landsbybrønden/GoMorgen Danmark sviner Wikipedia til/Klage

Page skrivebeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne klage er den 15. maj indleveret til TV 2 i nedenstående udgave. Det giver derfor ikke mening at ændre indholdet. --Palnatoke 15. maj 2009, 18:27 (CEST)[svar]

På vegne af Wikimedia Danmark og den danske udgave af Wikipedia, vil jeg gerne bringe følgende klage: I TV2s program “Go’ morgen Danmark” sendt 13. maj 2009 kl. 6.30 blev der bragt et indslag, der omhandlede internet-encyklopædien Wikipedia. Af indslaget fremgik det, at man ikke kunne stole på internet-opslagsværket, da informationerne på dets sider ikke blev verificeret. Herefter brugte de to værter, Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt, artiklerne om hinanden som eksempler på dette.

I indslaget fremgik der følgende om påstande om fejlagtigt indhold i artiklen om Cecilie Frøkjær:

1) Hun var født i 1953.

2) At hun er vegetar og “notorisk kendt for at være en hyppig rødvinsdrikker”

3) At hun til efteråret skal starte som vært for “TV-3s hit program Wipeout”

Om Anders Breinholt fremføres følgende påstande:

1) At han kører i en Citroën Berlingo

2) At han er “glødende Brøndby fan”

3) At han er født meget pigmentfattig

4) At det i slutningen af 2008 kom frem at han “lider af en albinosygdom”.

Det pågældende indslag på TV2s hjemmeside: http://programmer.tv2.dk/go/seneste/index.php/nodeId-22312017.html

Alle artikler på Wikipedia har en redigeringshistorik, således at enhver ændring, der foretages på et givent tidspunkt, gemmes og kan kaldes frem igen til eftersyn. Det er derfor nemt at verificere artiklens indhold på det tidspunkt, programmet blev sendt. Af historikken på artiklen om Cecilie Frøkjær (http://da.wikipedia.org/wiki/Cecilie_Fr%C3%B8kj%C3%A6r historikken: http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cecilie_Fr%C3%B8kj%C3%A6r&action=history ) fremgår det, at der 12. maj 2009 10.51-10.52 blev foretaget to ændringer i artiklen af en bruger med IP-adressen 194.182.139.62 (http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cecilie_Fr%C3%B8kj%C3%A6r&diff=3097376&oldid=2951319 ). Et check af adressen viser, at brugeren anvendte en computer på Egmont Entertainment, Halmtorvet 29 Kbh V (http://www.ip-adress.com/whois/194.182.139.62 ). Brugeren ændrede Cecilie Frøkjærs fødselsår fra 1968 til 1936. Denne ændring blev dog fjernet 4 minutter efter 12. maj 2009 10.56 af en registreret wikipedia-bruger (http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cecilie_Fr%C3%B8kj%C3%A6r&diff=3097385&oldid=3097376). Derefter blev der ikke lavet flere ændringer i artiklen, før efter programmet var blevet sendt. Det vil sige, at ud af de 4 påstande om fejlagtige oplysninger har ingen på noget tidspunkt optrådt i artiklen.

I artiklen om Anders Breinholt (http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Breinholt ) kan man se af historikken (http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Anders_Breinholt&action=history ), at der ikke er foretaget nogen redigeringer i næsten to måneder før programmet, og den har altså set således ud som dette link viser på pågældende tidspunkt (http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Anders_Breinholt&oldid=2944214 ). Ingen af de påstande om fejlagtige oplysninger, der fremføres i programmet vedrørende Anders Breinholt, har altså på noget tidspunkt befundet sig i artiklen.

Selvom det fremstår, som om de artikler, der vises i programmet, er de rigtige artikler fra http://da.wikipedia.org/wiki/ , kan det således ikke være korrekt, men må snarere dreje sig om kopier downloadet til TV2s egen computer. Det er klart, at Wikipedia ikke kan stå inde for kopier af artikler, der således står uden for det normale sikkerhedsnet af fejlfinding, der udføres af en række af Wikipedias brugere.

Desuden fremføres den påstand, at enhver kan indføre fejlagtige oplysninger i artikler, da informationerne ikke bliver verificeret. Dette modbevises klart i netop dette eksempel, da forsøget på at tilføje den fejlagtige fødselsdato i Cecilie Frøkjærs artikel blev tilbagerettet kun 4 minutter efter. Anders Breinholts påstand, om at man ikke kan rette oplysninger, før man har oprettet sig som bruger, er også faktuelt forkert, da dette ikke er påkrævet, hvilket også fremhæves på den danske Wikipedias nybegynderguide: "Enhver kan redigere alt!" (http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lp:Guide_(redigering) ).

Under hensyn til, at Wikipedia-projektet i sine bestemmelser lægger vægt på kvaliteten og rigtigheden af fremførte oplysninger - herunder størst mulig dokumentation i form af noter og henvisninger - anmodes TV2-Danmark om en bedømmelse af,

1) om det pågældende indslag er i overensstemmelse med god presseetik og god journalistik, samt

2) om det kan anses at være i overensstemmelse med straffelovens bestemmelser og i modsat fald bør have strafferetslige følger.

Derudover ønskes følgende genmæle viderebragt:

"I TV2s Go' Morgen Danmark 13. maj 2009 blev der bragt et indslag om Wikipedia, hvor programmets værter Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt påviste fejlagtige informationer i hinandens Wikipedia-artikler. I forbindelse med dette vil Wikipedia Danmark gerne påpege, at de viste eksempler på fejlagtige informationer aldrig har optrådt i de pågældende artikler. De artikler, der vistes i programmet, kan således ikke have været de autentiske versioner som forelå på Wikipedia på pågældende tidspunkt. Desuden påstod Anders Breinholt, at informationer, der tilføjes artiklerne i den danske Wikipedia, ikke bliver verificeret, hvilket er en fejlagtig påstand. Mange af Wikipedias brugere anvender en stor del af deres tid på Wikipedia med netop at verificere og korrigere forkerte påstande, og på den måde bliver størstedelen af fejltagelser rettet indenfor meget kort tid. Wikimedia Danmark og den danske udgave af Wikipedia, kan således ikke stå inde for de fejlagtige oplysninger, der fremførtes i programmet, da eksemplerne, der vistes, stod uden for det normale sikkerhedsnet af fejlfinding, som bliver udført af Wikipedias mange seriøse brugere. Det skal derudover nævnes, at påstanden, om at man ikke kan redigere på Wikipedia, før man har oprettet sig som bruger, også er forkert. Enhver kan redigere på Wikipedia, uanset om man har en brugerkonto eller ej."