Wikipedia:Landsbybrønden/Infobokse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Infobokse[redigér wikikode]

Hej Hubertus,

Du laver et stort og yderst prisværdigt arbejde med at lave infobokse til alle danske byer. Jeg har tidligere lavet en lidt anden inforbokse beregnet på gamle danske landsbyer (se fx Otterup, Voer, Holbæk, Ørsted). I min boks har jeg som standard indført antallet af gårde og huse, dyrket areal og værdiansættelse ved matriklen 1682 (baseret på Henrik Pedersens oversigt), ældste navneform og udskiftningsår (efter J.P.Trap: Danmark, 5 udgave), desuden indbyggertallene ifølge folketællingerne (trykte oplysninger, diverse år). Jeg vil bede dig om at kigge på disse og se, om det er muligt at forene de to infobokse i en fælles form, idet de i min boks angivne oplysninger findes landsdækkende (fraset Bornholm og Sønderjylland). Jeg ser gerne, at vi kan komme videre med at skabe en fælles "by/landsby"-infoboks.

Desuden vil jeg gerne spørge, om der findes (eller eventuelt kunne laves) en infoboks for de gamle sognekommuner (før 1970), idet jeg som et forsøg har skrevet om Tikøb kommune - men uden en sådan boks. Jeg fornemmer, at du har bedre muligheder (også teknisk) for at komme med et bud herpå end jeg.

Min forhåbning - som jeg håber, at du deler - er, at vi med tiden vil udvikle Wikipedia til en slags J.P.Trap: Danmark, 6 udgave (elektronisk), hvor oplysningerne fra de gamle trykte udgaver forefindes, idet oplysninger om fx godser, kirker og andre enkeltbebyggelser vil få egne artikler. Det er imidlertid vigtigt, at der er fuld klarhed over hvilke emner, der behandles:

 • under amtsbeskrivelser,
 • under herredsbeskrivelser,
 • under sognebeskrivelser,
 • under bybeskrivelser (herunder landsbybeskrivelser),
 • under enkeltbebyggelser (kirker, herregårde osv.).

Måske burde der - ved siden af infoboksene - laves en art skabelon til de løbende tekster, der ikke indskrives i skabelon. Hvis du har tid, lyst og mulighed, ser jeg gerne et bud herpå også. Venlig hilsen--Rmir2 7. mar 2010, 11:06 (CET)


Hej Rmir2.

Lad mig starte med at sige, at det altid er en fornøjelse at møde nogen med interesse for dansk geografi. Jeg har med interesse læst flere af de artikler, du har bidraget stort til, bl.a. Landsby, Landsbyer i Danmark, Bybegrebet i Danmark samt ikke mindst satellitby og forstad, som jeg selv har haft stor glæde af at anvende i byartiklerne. I alle de nævnte artikler er det tydeligt at se, at du besidder en stor viden og at du sætter grundighed og god formidling i højsædet. Alt sammen egenskaber der leder den dansksprogede wikipedia i den rigtige retning. :-) Med disse ord vil jeg nu gå over til dine forespørgsler/forslag.

Jeg er selv i besiddelse af TrapDanmark-bøgerne (3. udgave fra 1904) derhjemme og har ofte brugt dem fra tid til anden, ikke mindst når der skal findes historiske oplysninger om en by og deltaljerede beskrivelser af sogne samt hvilke skolebygninger, kirker, gårde, stationsbygninger mm. de måtte indeholde. Det er i øvrigt også muligt (som du sikkert ved) at låne nyere TrapDanmark-bøger, hvori Bornholms- og Sønderjyllands forskellige amter optræder - de kan findes såvel på biblioteker som for mit vedkommende lånes privat. Alt i alt skulle det betyde at samtlige af de ældre amter kan dækkes fuldt ind på wikipedia.

Din første forespørgsel ang. en fælles infoboks for by/landsbyartiklerne: Jeg har kigget på dine infobokse til bl.a. Ørsted (Norddjurs) og kan ved sammenligning af eksempelvis Ørum Djurs se, at de to typer adskiller sig væsentligt fra hinanden. Førstnævnte (type-1) er overordnet en historisk infoboks med vægt på byens udvikling gennem tiderne, mens andennævnte (type-2) primært er en nutidig infoboks, dog med byens grundlæggelse angivet fra tid til anden. Kan disse to typer infobokse kombineres til én samlet boks? Spørgsmålet er om de to typer overhovedet skal kombineres? Kernen i dette udsagn ligger i wikipedias målgruppe/læsere. Hvem er det man ønsker at nå med artiklerne?

For mit vedkommende kan jeg sige, at type-2 først og fremmest tjener som en faktaboks, der lynhurtigt skal skabe overblik for læseren. F.eks. hvad det er for by der er tale om, hvor den ligger i Danmark, hvor mange indbyggere den har, hvordan man får flere oplysninger om byen (link til en evt. hjemmeside) osv. Ønsker man flere detaljer (hvad de fleste nok gør), står artiklens første afsnit lige ved siden af og fortæller mere beskrivende, hvad det er for en slags by man læser om. Målgruppe? For type-2-modellen i princippet alle. Fra skoleelever, studerende, lastbilschauffører, familien på søndagsudflugt og brede turistgrupper, til almindeligt interesserede læsere fra ind- og udland. Sagt med andre ord, en bred målgruppe.

Anderledes med type-1. Denne faktaboks er (generelt set) for mennesker, der ønsker at tage sig bedre tid til at udforske byen. Eksempelvis at udforske, hvilket ældre amt og herred byen lå i, hvor stor byen var omkring år 1900, hvilke bygninger der var byens oprindelige osv. Målgruppe: en mere snæver kreds af interesserede læsere. Studerende, forskere, historieinteresserede læsere fra ind- og udland, mennesker med familiemæssig tilknytning til byen o.l. Sagt med andre ord, en smallere målgruppe med blik for detaljen. Jeg synes faktisk, det vil være at stille sig mellem to stole at kombinere de to bokse. Resultatet kan blive en boks, som ingen vil være tilfreds med, idet den ene gruppe synes der er for meget, mens den anden måske synes der er for lidt i boksen. Løsningen bør derfor (efter min mening) være at bibeholde begge typer bokse under to forskellige artikler. I eks. Ørum Djurs´s tilfælde vil det dels betyde en type-2-artikel, der bibeholder "Ørum Djurs" som navn, dels en type-1-artikel der kunne hedde "Ørum Djurs (historisk). I begge artikler skal der selvfølgelig, som noget af det første, linkes til parallel-artiklen, så der gøres opmærksom på dens eksistens. På denne måde går vi alle målgrupper i møde, uden at hverken hurtigt overblik eller detaljer går tabt.

Anden forespørgsel ang. en infoboks for gamle sognekommuner. Jeg må med det samme sige, at jeg generelt ikke er nogen teknisk ekspert når det gælder computerløsninger på wikipedia. Dog har jeg gjort forsøget på min skabelonbrugerside, Bruger:Hubertus/Sandkasse, med at sammensætte en infoboks til forstæder/bydele, men dette er udelukkende ud fra "IKEA-møbel-princippet" (læs: følg en allerede eksisterende brugsanvisning). Jeg kunne imidlertid forestille mig at infoboksen på Tørring (Randers Kommune) var en model man kunne bygge videre på, i øvrigt en infoboksmodel jeg ville have taget op som diskussion på landsbybrønden på et senere tidspunkt. Den kunne så indeholde "Amt", "Herred", "Sogne", "Oprettelse", udvalgte "Befolkningstal" m.m. og et gammelt kort over kommunen. Jeg tror du er bedre til at vurdere, hvad der skal med her end jeg er.

Tredje forespørgsel ang. indhold under amts-, herreds-, sogne-, by-, landsby- og enkeltbebyggelsesbeskrivelser. By- og landsbybeskrivelsen bør følge den model, jeg har skitseret med Ørum Djurs (dog skal det drøftes deltaljeret, præcis hvilke dele der bør gå under henholdsvis type-1 og type-2). Amtsbeskrivelsen er mere ligetil: den bør følge TrapDanmarks opbygning, uden det selvfølgelig bliver ren afskrift. Altså: "Overblik", "Amtets størrelse", "Ager og Engs Hartkorn", "Folketal", "Amtsrådkredse", "Landstingskreds", "Stift", "Jurisdiktioner", "Udskrivningskreds" og en passage med amtets historie. Herredsbeskrivelsen bør indeholde "Overblik", "Fladeindhold", "Ager og Engs Hartkorn", "Folketal", "Provsti", "Jurisdiktion" og herredets historie.

Med Sognebeskrivelsen ser jeg gerne, at der igen bliver oprettet parallelartikler, altså en nutidig artikel (eks.) Glesborg Sogn og en fortidig (eks.) "Glesborg Sogn (historisk)". Sidstnævnte bør efter TrapDanmarks model indeholde: "Overblik", "Amt", "Herred", "Stift", "Kirke", "Fladeindhold", "Jurisdiktion" og sognets historie, men ikke byer, øvrige stednavne og detaljerede beskrivelser af enkeltbebyggelser. Enkeltbebyggelser som kirker må overordnet gerne bevares i sin nuværende form med infoboks (eks.) Glesborg Kirke, dog bør den udvides med det ældre amt og herred kirken lå i. Afsnittet om bygningshistorie er fint. Hvad herregårde angår bør der være en infoboks efter samme skabelon som kirken, og ellers synes jeg godt om afsnittenes inddeling i eksempelvis artiklen Rosenholm Slot. Kunne godt danne mønstereksempel for de øvrige herregårde.

I store træk er det mit bud på en opbygning af de emner, du nævner. :-) - Hubertus 19. mar 2010, 00:19 (CET)

Hej - jeg følger jeres diskussion med interesse; Jeg vil lige gøre opmærksom på Skabelon:Infoboks herregård som kan ses på Fussingø, men som vi desværre ikke har fået sat ind så mange steder endnu. - Nico 24. mar 2010, 13:54 (CET)

Hej igen. Fussingøs skabelonmodel er bestemt egnet til herregårde. Den kunne så evt. suppleres med opbygningen under artiklen Rosenholm Slot, når der fyldes mere på. Måske er det også muligt at tilføje våbenskjold/heraldik i skabelonen? mvh. - Hubertus 25. mar 2010, 12:59 (CET)


Til: - Hubertus og - Nico:

Først og fremmest tak til Hubertus for henvisningerne, der gav mig anledning til dybe overvejelser inden, at jeg nu svarer tilbage. Også tak til Nico - henvisningen til infoboksen under Fussingø var et kærkomment supplement til den i øvrigt glimrende beskrivelse af Rosenholm Slot, selv om jeg også har et par forslag til ændringer. Men lad mig begynde med det store udsyn: hele emnet "info-bokse" kan opdeles i to "dimensioner": Infotype-dimensionen og Fortid-nutid-dimensionen.

Infotype-dimensionen[redigér wikikode]

De oplysninger, der kan være af betydning for en artikel, kan inddeles i 4 grupper:

 1. emner, der findes om alle steder og som egner sig til anbringelse i infoboks,
 2. emner, der findes om alle steder, men som ikke egner sig til infoboks,
 3. emner, der ikke findes om alle steder, men som egner sig til tabelform eller lignende,
 4. emner, der ikke findes om alle steder, og som ikke egner sig til tabelform eller lignende.

Af disse er det kun den første slags, der kan/bør indgå i en infoboks. Alle andre oplysninger bør henvises til den løbende tekst og det må overvejes, om der kan opstilles en mere eller mindre fast indholdsfortegnelse. Materiale, der egner sig til gengivelse i en tabelform (fx hjemmehørende skibe eller ind- og udførsel ved en ladeplads, se Hjerting (Esbjerg)), bør fremstilles i tabelform. En sådan indholdsfortegnelse over emner til den løbende tekst kunne med fordel opstilles hver for sig for fx byer, bydele, godser, slotte, fæstninger, fabrikker, skoler og kirker. Så vidt, så godt.

Fortid-nutid-dimensionen[redigér wikikode]

Man kan her skelne mellem to slags emner:

 1. tidsmæssigt afsluttede (fx sognekommune, kommune 1970-2006, herred, birk, amter hhv. 1662-1792, 1792-1970, 1970-2006, syssel) og
 2. tidsmæssigt uafsluttede emner (fx storkommune 2007-, regioner).

Problemet er de emner, der på den ene side har en lang historie, på den anden side ikke er tidsmæssigt afsluttede endnu. Byer og sogne er begge eksempler herpå. For disse er jeg tilbøjelig til at være enig i, at der kan være grund til at skelne mellem artikler om nutidige forhold og artikler om historiske forhold (indtil 1970 eller 2006) og så bruge enten skabelonen "uddybende" eller "se også" til at henvise til "søsterartiklen" (hvis jeg må kalde den sådan). En anden mulighed ville være to bokse i samme artikel (en om nutid, en om fortid), men jeg tror, at mange af artiklerne hurtigt vil kunne "svulme op" og gøre delingen ønskelig alligevel.

Hvilke oplysninger hvor[redigér wikikode]

Det tredje problem bliver hvilke oplysninger, der hører til hvor (for at undgå for mange gentagelser) og hvilke oplysninger, der kan anses for vedkommende (hører fx postadresse til relevante oplysninger? Hører oplysninger om en kommunes samlede befolkning og areal til i en boks om en by?). Her tror jeg, at der er grundlag for en nøjere overvejelse. Egentlig synes jeg, at boksen for Tørring (Randers Kommune) kombineret med oplysninger fra Ørum Djurs-boksen ville kunne blive vellykket, hvis den blev suppleret med et billede.

Ser vi på indholdet, se er jeg enig i, at mange gode forslag kan hentes i J.P.Trap: Danmark (alle 5 udgaver) suppleret med andre statistisk-topografiske fremstillinger (fx Gyldendals egnsbeskrivelser fra 1970-erne). Der bliver vi ikke uenige.

Det var en flot boks angående bydelen Frederiksberg, men jeg tror at den indholdsmæssigt har sat sig mellem to stole: kommunen og bydelen (nemlig ved angivelse af borgmesteren). Her vil to artikler - en om kommunen, en om bydelen - vist være en bedre løsning. Og så tror jeg, at vi anno 2010 alene skal tale om bydele (forstæder er et begreb fra før kommunalreformen 1970, og købstæder har i dag ingen retslig særstilling og betegnelsen har nu mistet sin politisk-administrative betydning). Men stilmæssigt (udformningen) og ikke mindst med det gode oversigtskort er det et virkeligt godt bud på en bydels-skabelon. Hvis borgmesteren var afløst af en oplysning om bydelens arealmæssige størrelse, nærmer vi os det bedste, jeg kan forestille mig.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig en artikelform for herregårde, hvor en historisk, en arkitekturhistorisk og (i dag manglende) driftsmæssig beskrivelse af dette a la Rosenholm Slot suppleret med en tilpasset boks a la Fussingø ville kunne opstilles som ramme for en godsbeskrivelse.

Navigations- og infoboks[redigér wikikode]

I forbindelse med herreder og sogne blev jeg opmærksom på, at boksen for disse kunne laves som en art navigationsboks, hvor fx de i et herred hjemmehørende sogne kunne indgå som klikbare oplysninger i boksen, lige som de i sognene "autoriserede stednavne" kunne indgå i en boks for sogne. Til gengæld kunne de kirkelige oplysninger med fordel samles i boksen for kirker (ideen fik jeg, da jeg så på Ullerslev Kirke og Ullerslev Sogn, hvor dobbeltoplysninger er flere og skillelinierne mellem dem i dag uklare).

Taget i betragtning, at de administrative forhold har ændret sig flere gange gennem tiden, er jeg blevet tilbøjelig til at mene, at de overvejende bør omtales under den løbende tekst, enten i en ret kort form i retning af: "X-by i Y sogn, tidligere Z sogn, V herred, W birk, 1662-1792 Æ amt, 1792-1970 Ø amt, 1970-2006 Å amt" og/eller mere uddybende. Ordningen med at angive disse oplysninger i byernes info-bokse, tror jeg, snarere vanskeliggør end letter overskueligheden.

Ja, så langt er jeg nået i mine overvejelser - bortset fra een ting til: måske burde hele denne diskussion flyttes over til at ske i "landsbybrøndens" ramme. Det kunne måske være andre med gode bud, som ikke har kunnet følge med her.--Rmir2 25. mar 2010, 17:16 (CET)


Til Rmir2:

Infotype-dimensionen: Jeg er generelt enig med dig i betragtningerne. Det vil være fint hvis også andre skribenter gav nogle bud på, hvad den løbende tekst skal indeholde på disse emner.
Fortid-nutid-dimensionen: Skabelonen "uddybende" er oplagt at bruge som link til søsterartiklen. Helt enig.
Hvilke oplysninger hvor: Man kan snildt kombinere eksemplerne Tørring og Ørum Djurs til en samlet infoboks, men jeg synes det vil gå ud over overskueligheden at sætte det hele ind i én artikel. Type-1 skabelonen kunne se sådan ud i eksemplet "Tørring":
(Overskrift) = Tørring (Randers Kommune):
Grundlagt = 1500-tallet (eks.)
Kommune 1970-2006 = Nørhald Kommune
Amt 1970-2006 = Århus Amt
Amt før 1970 = Randers Amt
Herred = Gjerlev Herred
Sogn = Øster Tørslev Sogn
Udskiftet = 1750 (eks.)
Ejendomme 1682 = 6 Gårde, 0 Huse m.jord, 3 Huse u.jord (eks.)
Skyldsat 1682 = 61,67 Hrtk.Tdr (eks.)
Dyrket Areal 1682 = 299,8 Tdr. Ld (eks.)
Kort= (Tørrings placering på det store danmarkskort - ikke regionskortet)
Demografi = (indbyggertal udvalgt gennem tiderne)
Synes ikke det gør noget at "sogn" optræder i begge typeartikler, da disse så at sige fungerer som en tidsmæssig bro mellem de to søsterartikler. Hvad type-2 skabelonen angår, bør den se nogenlunde ud som pt. - minus angivelse af byens grundlæggelsesår. Jeg synes postnummeret skal bibeholdes i infoboksen, da det er min erfaring at adskillige skribenter ønsker det føjet til artiklen. Hvis det bliver slettet af infoboksen, vil lokalinteresserede skribenter bare føre det ind i selve artikelteksten alligevel, og dér synes jeg ikke det pynter. Derudover er der den sidegevinst, at vores artikler vil "ploppe op" på google hver eneste gang der søges efter et postnummer på nettet, og hermed vil vores artikler i stigende grad blive brugt som opslagsværk når man skal finde faktaoplysninger om et sted i Danmark. Lad os derfor beholde det.
Også kommunens samlede indbyggertal og areal bør beholdes i infoboksen. Der har i løbet af wikipedias levetid været flere eksempler på, at lokalpatrioter ønsker at sætte en bys indbyggertal lig med kommunens indbyggertal, for på denne måde at få deres by til at fremstå større end den egentlig er. Ved at sammenholde kommunefakta med byområdets indbyggertal i infoboksen dæmmes der op for disse forsøg på manipulation. Desuden synes jeg også det er interessant at se hvor meget en by "fylder" i forhold til den samlede kommune. Prøv f.eks. at se på to nogenlunde lige store byer Viborg samt Fredericia og sammenlign deres indbyggertal i.f.t. kommunens indb. og dens samlede areal. Der er ret store forskelle på de to byers indbyggermæssige andel af kommunen. Som læser kan man udlede en masse heraf, eksempelvis hvor magtfuld en given by måtte være i en kommune, hvor stor en del af indbyggerne der er byboere kontra landbeboere osv. Med dette i mente ser jeg gerne de nuværende kommunedata bibeholdt.
Er stort set enig i din betragtning angående indholdet i Frederiksberg-infoboksen. God idé at bytte "borgmester" ud med "areal". :-) Er dog ikke helt enig i din betragtning omkring begrebet "forstad". Du har utvivlsomt ret i din skildring af begrebets historie i forbindelse med "købstæder", men ikke desto mindre har "forstad" været et særdeles anvendt begreb i offentligheden de sidste 40 år, selvom det måske ikke er blevet præcist defineret. Det vil derfor (efter min mening) være forkert at slette det fra en kommende forstads/bydels-infoboks, når det fortsat anvendes meget hyppigt. Ang. infoboksens kort over "større by": ser jeg i øvrigt gerne at kortet bliver gjort til et .svg-kort, så det kan anvendes på samme måde som regionskortet i byartiklerne.
Navigations- og infoboks: Jeg er enig med dig i dine første betragtninger angående "autoriserede stednavne" og "kirkelige oplysninger", men ikke enig i den sidste del, angående de administrative forhold. Synes klart infoboksen er at foretrække når det gælder overskuelighed, men måske er det lettere at vurdere når man ser det udført i praksis.
Lad os høre nogle flere meninger :-) - Hubertus 7. apr 2010, 19:14 (CEST)

Til - Hubertus:

Tak for din melding. Jeg har ind imellem arbejdet lidt med problemet om en herredsboks og har lavet dette udkast Bruger:Rmir2/stationsby. Har du eventuelle forslag til det eller kan det oprettes som standard?--Rmir2 8. apr 2010, 06:20 (CEST)

Til orientering ligger tre bind af Trap Danmark, 3. udgave (1898-1906) til fri afbenyttelse på Google Books, da ophavsretten for alle forfatternes vedkommende er udløbet. Det er muligt at kopiere teksten, hvilket jeg har gjort i fx artiklen om Sankt Josephs Hospital. Her er links:
(jeg har ikke kunnet finde de øvrige bind) --KLN 8. apr 2010, 06:35 (CEST)


Til - Rmir2.

Det ser fint ud. Man kunne evt. supplere med et danmarkskort (under herredsseglet) for at vise hvor i landet herredet lå. Men en flot opsætning er det, og absolut en brugbar skabelon.

Til - KLN.

Det var jeg ikke klar over. Tak for tippet :-) --Hubertus 9. apr 2010, 15:31 (CEST)

Mening om infobokse for danske byer: En infoboks bør kort sagt give nogle klokkeklare, korte og sammenlignelige allround fakta om artiklen, som der ikke kan stilles det mindste spørgsmålstegn ved rigtigheden af. Dernæst bør den være så overskuelig som mulig, hvorfor begrænsning er en kunst. Det svære er at vælge fra, men det er vigtigt. Jeg ser at Rmir2 er meget fokuseret på den historiske del i artiklerne, hvilket bestemt er vigtigt, men ikke væsentligt vigtigere end andre kapitler i artiklerne. Historiekapitlet bør måske ideelt set fylde 10-20% af en færdigskrevet artikel. Kan der skrives mere om historien, så er det fint, men i givet fald bør det så være i en særskilt artikel, fx om byens historie. Derfor bør den historiske del heller ikke fylde mere i en infoboks. Jeg synes det passer meget godt at angive sogn og året hvor byen er grundlagt i infobokse som nu, for at sikre en passende vægtning.

Jeg er i store træk enig med Hubertus i, hvad der bør være indhold i infobokse. Der er dog en enkelt ting jeg synes der fylder for meget i byernes infobokse "Borgmestre" se fx København, måske bør den helt udgå af byernes infobokse og fremover kun fremgå af kommunernes infobokse. Generelt er jeg åben over for nye emner til byernes infobokse, såfremt forslag herom fremkommer. Det er dog en forudsætning, at de giver nogle klokkeklare, korte og sammenlignelige allround fakta om artiklen, som der ikke kan stilles det mindste spørgsmålstegn ved rigtigheden af. --Patchfinder 11. apr 2010, 18:54 (CEST)

En mindre ting der gerne må udgå af de danske byernes infobokse er "Tidszone", den er meget relevant i fx den engelske Wikipedia, der læses af mange nationaliteter, men ikke i den danske Wikipedia. Grønland og Færøerne betragtes ganske vist som tilhørende Danmark, men med selvstyre. Det vil være tilstrækkeligt at angive tidszonen i artiklen Danmark--Patchfinder 11. apr 2010, 19:25 (CEST)

Jeg undrer mig over at der her tales om særdanske infobokse - den slags bør kunne gøres så alment at det kan bruges uanset om vi taler om Øster Bøvelse eller New Delhi. Der vil så naturligvis være felter, der skal være valgfri og ting, der vil afhænge af kontekst, men det er principielt set detaljer. --Palnatoke 11. apr 2010, 19:38 (CEST)
Jeg udtaler mig udelukkende om infobokse for danske byer, selvfølgelig er en tidszone for New Delhi relevant--Patchfinder 11. apr 2010, 19:46 (CEST)
Og så er det netop at kæden knækker - hvis vi taler om samme boks, vil det være mere end fjollet at skjule tidszonen ved byer i udvalgte lande.. --Palnatoke 11. apr 2010, 19:49 (CEST)
Jeg troede egentligt, at der var forskellige infobokse til byer i de forskellige lande, men jeg kan så forstå, at der benyttes samme infoboks for byer i alle lande. Set i det forhold er jeg enig I at tidszone bør bibeholdes i infoboksen. Jeg har primært arbejdet på artikler om danske byer!.--Patchfinder 11. apr 2010, 20:07 (CEST)

Der er pt. forskellige infobokse på danske byer sammenlignet med udenlandske, se eksempelvis Slesvig by og Zürich sammenlignet med Viborg (el. Paris der i højere grad følger "den danske model"). Hvis denne diskussion også skal omhandle udenlandske byer, står vi overfor meget større og komplicerede ændringer end dem vi har diskuteret hidtil i dette afsnit. Den oprindelige intention var at komme med bud på danske forhold, selvom overskriften hedder "Infobokse". Jeg foretrækker klart at vi afgrænser os til danske forhold og drøfter det andet på et senere tidspunkt. --Hubertus 13. apr 2010, 01:52 (CEST)

Fint nok - man skal starte et sted, og så må vi på et senere tidspunkt finde ud af om der kan frembringes en by-infoboks, der kan bruges af alle. --Palnatoke 13. apr 2010, 06:37 (CEST)