Wikipedia:Sletningsforslag/Benni Chawes

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

På baggrund af sideopretterens navn er det åbenlyst en selvbiografi. Celtics 25. sep 2010, 20:11 (CEST)

 • Slet - af ovennævnte årsag Celtics 25. sep 2010, 20:15 (CEST)
 • Neutral - Igen ikke sletningsårsag alene fordi artiklen evt. er oprettet af ham selv. Jeg kan dog ikke rigtigt afgøre, om han er notabel, men artiklen kræver i hvert fald en kritisk oprydning. --Arne (Amjaabc) 25. sep 2010, 22:53 (CEST)
 • Slet - Selvbiografier har intet at gøre på Wikipedia. Folk kan simpelthen ikke vurdere deres egen relevans objektivt. --Dannebrog Spy 26. sep 2010, 13:22 (CEST)
 • Jeg kender ham ikke, men efter beskrivelsen kunne det godt se ud til, at han kan have sin artikel. Hans samarbejde med NHØP og andre burde i givet fald verificeres bedre.--Rmir2 27. sep 2010, 18:50 (CEST)
 • Behold Her er nogle af de første artikler om ham som Google finder: [1] - [2] - [3] --Santac 8. okt 2010, 15:42 (CEST)
 • Slet - Jeg betvivler som sådan ikke mandens notabilitet, men selvbiografier hører ikke hjemme her. --Medic (Lindblad) 9. okt 2010, 22:36 (CEST)
  • Ville artiklen have været ok hvis den var skrevet af et anonymt IP-nummer? --Santac 11. okt 2010, 15:48 (CEST)
   • Det forhold tager normen ikke højde for, den er ligesom de fleste andre politikker og normer ens for alle. I det her tilfælde sladrer brugernavnet, men andre ting kan også give fingerpeg. I det her tilfælde: 1) artiklen er kun delvist formatteret, 2) den oprindelige version indledtes med et link til hjemmeside, 3) brugeren har kun redigeret den ene artikel. Det er typiske kendetegn for selvbiografier og burde give anledning til mistanke. Dertil kommer at vedkommende efter to uger endnu ikke har kommenteret sletningsforslaget. Typisk adfærd for selvbiografi-skribenter der kommer, skriver om sig selv og så skrider igen, når de synes resultatet er ok.
    Hvad IP-numre angår, så kan brugere med forstand på den slags ofte indkredse dem til virksomheder og institutioner, der kan have noget med sagen at gøre. Jvf. TV2-Wikigate-sagen og blokeringerne af Sektornet så er den slags nemlig ikke nær så anonyme, som mange tror. --Dannebrog Spy 11. okt 2010, 18:35 (CEST)
    • En artikel skal vel bedømmes ud fra hvordan den ser ud og ikke ud fra hvordan den er skabt? En tæt på anonym IP adresse kunne være en computer på Københavns hovedbibliotek. --Santac 12. okt 2010, 07:18 (CEST)
 • Jeg er principielt enig med --Santac. Som jeg tidligere har tilkendegivet, anser jeg, at artiklen kan finde berettigelse. Jeg vil dog tillige tilslutte mig --Dannebrog Spy, at det er uheldigt, at hele artiklen er skrevet af den person, den omhandler. Hvis vi vil holde fast i vores principper, burde der foretages en grundig revidering af en anden (herunder formattering). Hvis dette ikke sker, er jeg bange for, at jeg vil tilslutte mig en sletning (vi havde for en del tid siden en tilsvarende debat med en anden musiker, der mente sig berettiget til at foretage selvpromovering her). Derfor: omskrivning eller sletning. Vil nogen påtage sin omskrivning inden for en given frist? --Rmir2 12. okt 2010, 08:25 (CEST)
Jeg har nu formateret den, så den nærmer sig wikistandarden. --Santac 3. nov 2010, 21:17 (CET)
 • Jeg værdsætter dit bidrag, men min rygmarvsfornemmelse siger mig, at den fortsat har for meget præg af selvpromovering.--Rmir2 30. nov 2010, 18:40 (CET)