Wikipedia:Tidløshed/Sandkasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Tidløshed er et begreb, der dækker over, at Wikipedias artikler skal kunne læses uafhængigt af tid. Wikipedia er en encyklopædi, ikke et nyhedsmedie.

Princippet[rediger kildetekst]

Man bør undgå, at den nutid, som artiklen skrives i, fylder mere end tidligere tiders måske mere relevante begivenheder. Selvom aktuelle begivenheder i skrivende stund måtte forekomme relevante og interessante, kan tidligere begivenheder i et overordnet tidsmæssigt helikopterperspektiv være mere relevante, end aktuelle begivenheder, der i skrivende stund skrives om i dagspressen. Oplysninger i en artikel bør vægtes efter, hvor relevant det er i forhold til emnet, snarere end, hvad der er sket senest. Denne vægtning skal ikke måles i antal ord eller bytes eller i, hvilken andel de forskellige oplysninger fylder procentvis i artiklen. I én artikel er fortiden mere relevant end nutiden, mens det i en anden artikel er omvendt. Det, der bør vægtes, er de forskellige oplysningers relevans, når man læser dem senere. Se evt. ti-års-testen længere nede.

Vejledningerne på denne side gælder primært artikler, der ikke omhandler aktuelle begivenheder, såsom valg, sportsbegivenheder og lign. Bemærk, at Wikipedia ej heller er en dagbog, så undlad gerne at være alt for detaljeret, men behold det overordnede overblik, så artiklen også er relevant at læse ti eller tyve år efter, at begivenheden har fundet sted.

Formuleringer i artiklen[rediger kildetekst]

Det medfører blandt andet, at man ikke bør bruge begreber som "i dag", "for nylig", "sidste år" eller lign. Angiv hellere mere præcise angivelser, såsom en bestemt dato, et bestemt årstal eller en tidsperiode. Når man læser artiklen flere år senere, kan man ikke vide, hvornår "sidste år" eller "for nylig" var.

Hvis man eksempelvis skriver i en biografi, hvor en person er ansat, bør man angive det med "Pr. [[Pr. 2022|2022]]" (med relevant årstal) i stedet for udtryk som "i dag" eller "for tiden", hvilket gennem årene ender med at blive misvisende.

Hvis der er angivet upræcise tidsangivelser i en artikel, kan man bede om en mere præcis tidsangivelse ved anvendelse af skabelonen {{hvornår?}}.

Wikipedia er ikke et nyhedsmedie[rediger kildetekst]

En anden ting, som tidløshed indebærer, er også, at man ikke nødvendigvis behøver at opdatere artikler løbende som aktuelle begivenheder sker, men at man gerne må vente til tingene er faldet mere til ro. Wikipedia er som sagt ikke et nyhedsmedie, som man bruger til at holde sig løbende opdateret om aktuelle begivenheder, men et opslagsværk, som man kan bruge efterfølgende til at læse om, hvad der er sket tidligere.

Når det kommer til artikler omhandlende aktuelle sportsbegivenheder, behøver man således ikke at indskrive resultaterne løbende som de sker i løbet af dagen, men man kan vente med en samlet redigering om aftenen eller en anden dag.

Ti-års-testen[rediger kildetekst]

Hvis man er i tvivl om. hvorvidt en oplysning er relevant over tid, kan man prøve at overveje, om oplysningen stadig er relevant om ti år.

Et eksempel: Selvom Folketingsvalget 2019 får mere opmærksomhed i 2019 end Folketingsvalget 1994, bør sidstnævnte ofres samme mængde detaljer som førstnævnte, da artiklen også skal være relevant at læse efter flere årtier, når ingen af begivenhederne er i frisk erindring længere.

Et andet eksempel: Der omtales mange sager i pressen hver dag, men det er kun nogle enkelte, der har interesse på længere sigt. Her må man skelne mellem de sager, der blev glemt efter et par dage, og dem der optog offentligheden gennem længere tid.

Selvom en oplysning kan virke relevant i skrivende stund, er det ikke sikkert, at det er tilfældet om ti år.

Ingen deadline[rediger kildetekst]

Modsat trykte publikationer er der ingen deadline, når det kommer til Wikipedias artikler. Bliver en artikel eller en udvidelse ikke skrevet i dag, kan den skrives i morgen, i næste uge eller endnu senere. Når man skriver om aktuelle begivenheder, bør man huske, at man ikke har historiens perspektiv, og at man ikke har en krystalkugle, man kan kigge i. Man bør ej heller gætte på, hvad der i detaljer sker i fremtiden, men vente på, at det sker. Men vurder gerne, om oplysningen er relevant om ti år.

Nye ting er stadig velkomne[rediger kildetekst]

En ting man skal huske ved vurdering af tidløshed er, at der stadig skal være plads til nye ting. De skal ikke afskrives som ligegyldige døgnfluer, bare fordi de er nye. Tværtimod kan der være en del imellem, der også har interesse på længere sigt. Og nogle gange kan det faktisk også være nemmere at beskrive en sag, mens kilderne er friske og let tilgængelige.

At man kan vente med at skrive om en given ting er heller ikke det samme som, at man så også skal vente. For i og med at der ikke er nogen deadline, behøver man ikke at se bort fra alt efter den. Tværtimod, vil man føre en artikel ajour frem til dags dato, er der intet til hinder for det.

Debat om tidløshed[rediger kildetekst]

Debat om, hvorvidt en artikel overholder princippet om tidløshed, bør foregå på artiklens diskussionsside, hvor der forsøges at opnås konsensus om artiklens indhold. Der kan gøres opmærksom på debatten på Opslagstavlen.

Bemærk: Noget af debatten, når det kommer til tidløshed kan bunde i, om en deltager er inklusionist (inclusionims) eller deletionist (deletionist). Førstnævnte ser helst, at Wikipedia indeholder mest mulig viden, mens sidstnævnte mere betragter Wikipedia som en traditionel encyklopædi, hvor det mindst relevante bør skæres væk.

Hvordan løses manglende tidløshed[rediger kildetekst]

Hvis en artikel mangler tidløshed, kan det løses på flere måder:

  • Man kan udvide de dele af artiklen, der er underbelyst, med tidløst, relevant information.
  • Man kan slette indhold, som (evt. efter opnået konsensus på artiklens diskussionsside), vurderes til ikke at kunne bestå ti-års-testen.
  • Man kan udskille tidslinjer i sin egen artikel, så generel information om emnet behandles i én artikel og den løbende udvikling af begivenheden omtales i en anden artikel. Eksempler på dette er Ruslands invasion af Ukraine 2022 og Tidslinje over Ruslands invasion af Ukraine 2022. Husk dog også, at ej heller tidslinjeartikler er dagbøger, hvorfor oplysningernes fremtidige relevans også her bør vurderes.
  • Ved aktuelle emner kan man evt. vente, til sagen er faldet til ro. Så kan man vurdere, hvad der har længerevarende interesse, uden at det bliver påvirket af dagsaktuelle holdninger.

Se også[rediger kildetekst]