Hendrik Kern

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Hendrik Kern

Jan Hendrik Caspar Kern (6. april 1833Java5. juli 1917 i Utrecht) var en nederlandsk indolog og sprogforsker.

Kern, som blev opdraget i Holland, studerede i Leyden og Berlin, navnlig sanskrit, tog 1855 Doktorgraden i Leyden (Specimen hisioricum exhibens Scriptores græcos de rebus persicis Achæmenidarum monumentis collatos), 1858—62 var han Lærer ved Maastrichter Athenæum, derefter begav han sig til London og derfra 1863 til Benares som Prof. ved det derværende Sanskrit-College; 1865 blev han Prof, i Leyden, fra hvilket Embede han tog Afsked 1903 og levede siden i Utrecht, ivrig beskæftiget med ind. Sprogstudier (Sanskrit, Påli og Javansk). Værker: Hollandsk Overs, af »Sakuntalå« (1862), Udg. af Varåhamihiras »Brhatsamhitå<: (i »Bibi. Ind.« VII, Kalkutta 1865) med eng. Overs, (i »Journ. Royal Asiat. Sbc«, Lond. 1870 ff.), Udg. og tysk Overs, af Varåhamihiras »Yogayåtrå« (i Webers »Ind. Stud.« X og XIV, Leipzig, 1868 og 1876), Udg. af »Aryabhatiya with the Coin-mentary Bhatadlpikå« (Leyden 1874), »Over de jaartelling der Zuidelijke Buddhisten« (Amsterdam 1873), »Geschiedenis van het Buddhisme in Indié« (2 Bd, Haarlem 1881—83; overs, paa Tysk af H. J a c o b i), Udg. af »Jåtakamålå« (i »Harvard Oriental Series« I, Boston 1891), »Zur Erklårung der altpers. Keilschriften« (i »Zelt-schr. d. deutsch. morgeni. Ges.« 1869), »Kawi-Studien« (Haag 1871; 2 Sange med Overs, og Forklaring af det oldjavanske Digt »Arjuna-wiwåhaO, Udg. og Overs, af »Wrtta saiicaya« (Leyden 1875, old javansk Digt om Prosodi, Kawi-Tekst med holl. Overs.), »Eene indische Sage in javaansch gewand« (Amsterdam 1876), »De Fidjitaal ver geleken met hare verwandten in Indoniesié en Polynesié« (smst. 1886), »Glossen, in der Lex Salica« (Haag 1869), Notes on the Frankish words (i den HesseFske Udg. af Lex Salica, Lond. 188()) og den efter Grimm's Grundsætninger bearbejdede »Niederlånd. Schul-gramm.« (7. Opl. Amsterdam 1884). I 1903 hædredes K. ved Udgivelsen af et Festskrift »Album-Kern« (Leyden 1903), indeholdende fuldstændig Fortegnelse over hans litterære Arbejder. Hans samlede Afhandlinger »Verspreide Geschriften« blev udgivne i 8 Bd ('s-Gravenhage 1913 ff.), og hans talrige Samlinger til Påli-Leksikografi »Tovoegselen op't Woordenbok van Childers«,, I—II, blev optrykte i Verh. d. Kon. Akad. Amsterdam 1916.

Kilder[redigér | redigér wikikode]