Bruger:Boivie

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Babel
sv Denna användare har svenska som modersmål.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
da-1 Denne bruger kan skrive dansk på et grundlæggende niveau.
Brugere efter sprog

Jeg er Boivie från Sverige.

69 + 0 = 69 billeder.

Imagelist


Ugens artikel

Kong Valdemars segl

Kong Valdemars Jordebog er en gængs betegnelse for en gruppe tekster fra det 13. århundredes Danmark, kong Valdemar Sejrs tid. Teksterne er den første art matrikulation af kongens ejendom. Jordebogen er som tekst-empirisk kildemateriale et værdifuldt grundlag for stednavneforskningen og studiet af social-strukturelle elementer, såsom rigs-konstitution og godsbesiddelse i Valdemarernes Danmark.

Teksterne er part af et større håndskrift, manuskriptet «Codex Holmiensis A 41». I Danmark blev jordebogen først publiceret af P.F. Suhm i 1792 under titelen Liber census Daniæ (dansk: Danske skattebog), og det er skat samt matrikulation der traditionelt danner rammen for forståelsen af jordebogens indhold.

Teksten som helhed består overvejende af navneord og tal; navneordene er fortrinsvis stednavne og personnavne samt termer for mønt, mål og vægt. Teksten er oftest opstillet i to kolonner på siden. Sproget er overvejende holdt i latin, mens stednavne er på dansk. (Læs mere..)

Ugens artikel Bokmål

Symbolet for en ideel sinusformet spenningkilde (generator). Den produserer konstant spenning og kan belastes med uendelig stor strøm, samt er uten indre impedans (motstand)

En generator omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets. Kilden til mekanisk energi kan variere fra en pedaldrevet sykkel til en dampturbin i et kraftverk. Den omvendte omforming av elektrisk energi til mekanisk energi skjer i en elektrisk motor, og motorer og generatorer har svært mange likhetstrekk. Flere typer roterende elektriske maskiner kan drives både som motor og generator, uten at de har noen konstruksjonsmessige forskjeller.

Veien frem til brukbar elektrisk generator startet i 1831 med Michael Faradays oppdagelse av induksjon og hans oppfinnelse av en meget enkel generator.

Generatorer kan variere i ytelse fra noen få watt i håndholde batteriløse apparater, til mange hundre megawatt. Verdens største generatorer har en ytelse på 1750 MW hver. Les mer…

Ugens artikel Nynorsk

Fotografi i sepia av Charles-Valentin Alkan

Charles-Valentin Alkan (1813—1888) var ein fransk-jødisk komponist og ein av dei største pianovirtuosane i si levetid. Komposisjonane hans for piano solo er mellom dei vanskelegaste som nokon gong er skrivne og blir relativt sjeldan framført.

Alkan var eit vidunderbarn. Han byrja studera piano og orgel da han var seks år gammal. Sitt opus 1 fekk han utgjeve i 1828, da han var 14 år gammal. Musikken hans krev ein slåande og mesta umenneskeleg virtuositet frå utøvaren. Eit av dei mest spela stykka hans i dag er den bisarre «Marche funebre sulla morte d’un papagallo» («Sørgjemarsj over ei papegøyes død»). Les meir …

Ugens artikel Svensk

Oljeskiffer från Messels gruva i Tyskland

Oljeskiffer är en grupp finkorniga, sedimentära bergarter som är fossila bränslen. Oljeskiffer innehåller kerogen, en fast blandning av organiska föreningar, från vilket flytande kolväten kan utvinnas med olika tekniker. Begreppet oljeskiffer är egentligen missvisande då bergarten inte nödvändigtvis innehåller skiffer och dess organiska material, kerogen, dessutom skiljer sig väsentligt från petroleum (råolja). Att processera kerogen till en användbar form är dyrare och mera ansträngande för miljön än att utnyttja råolja. Fyndigheter av oljeskiffer förekommer i hela världen, varav stora mängder finns i USA.

Oljeskiffrets kerogen är i fast form, men genom den kemiska processen pyrolys kan det omvandlas till syntetisk råolja i flytande form. Pyrolys innebär att oljeskiffer upphettas till en så hög temperatur att det sönderfaller och flyktiga ämnen avges. Oljeskiffer kan också brännas direkt som ett lågvärdigt bränsle för elproduktion och uppvärmning, eller användas som råvara i kemikalie- och byggmaterialstillverkning.

Oljeskiffer har fått uppmärksamhet som energikälla då priset på konventionella oljekällor har ökat, och den även kan säkra vissa områdens oberoende från externa energileverantörer. Samtidigt förknippas utvinning och förädling av oljeskiffer med rad miljöfrågor, relaterade till markanvändning, avfallshantering, vattenanvändning, hantering av avloppsvatten, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer