Claus Gabriel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Broom icon.svgDenne artikel behøver tilrettelse af sproget.
Sproget i denne artikel er forældet
Du kan hjælpe Wikipedia ved at forbedre teksten.
Artiklen lader til at være skrevet dengang man stadig skrev navneord med stort og brugte AA i stedet for Å.

Claus Gabriel, – 1630 – c. 54, Billedskærer. D. c. 1654 (før April 1655), vistnok i Hillerød. Forældre: Maler Hans Bennick (s. d.) i Flensborg og Hustru. Gift c. 1633 med Margrethe, som overlevede ham.

Claus Gabriel lærte Billedskærerfaget hos Henrik Lagemann i København, og skønt denne ikke var Lavsmester, udstedte det kbh.ske Snedkerlav et Lærebrev af 20. Marts 1632; men da han s. A. vendte hjem til Flensborg, hvor han tog Borgerskab og 1633 købte Hus, nægtede Lavet her at optage ham, fordi han kun havde lært paa Kniven og ikke paa Høvlen. Dette affødte langvarige Stridighe­der; hverken divergerende Erklæringer fra Lavene i Hamborg og Husum, Magistratens Mægling eller nye, for Claus Gabriel gunstige Erklæringer fra andre nordtyske Snedkerlav førte til noget Resultat, førend Christian 4. ved en Ordre til Magistraten af 16. April 1640 skaffede ham Anerkendelse. I øvrigt var han en stridbar Mand, der kunde bruge Kniv ogsaa i Slagsmaal og 1636-38 tjente som Soldat. Ved 1648 forlod han Flensborg og blev i sine sidste Aar Slots­snedker ved Frederiksborg Slot.

Arbejder (alle i Bruskbarok med Figurer og Relieffer): Altertavle og Døbefont i Glyksborg Slotskapel (omkr. 1635-42); Prædikestole i Sattrup (Sundeved) (1642), i Breklum (1646), i Bredsted (1647). Ogsaa de 2 nøje overensstemmende Altertavler i Sønder Løgum (1647) og Gørløse ved Hillerød (før 1654) maa tilskrives ham ligesom den 1654 fuldførte Altertavle i Ølstykke. – Snedker Hans Gabriel, der 1656 leverede Billedskærerarbejder til den nu for længst ændrede yderste Bro foran Frederiksborg Slot, var utvivlsomt hans Søn. C.A.J.