Den sjette store massedød

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Den sjette store massedød er en betegnelse for tabet af plante- og dyrearter, som forskere mener, at mennesker i vor levetid står midt i, og at den er forårsaget af menneskelige aktiviteter.[1][2][3][4][5]

Den sjette store massedød kaldes også den antropocæne massedød efter antropocæn eller den holocæne massedød efter holocæn.

Faldet i antallet af insekter, hvirveldyr og plantearter udgør en potentiel katastrofe for biodiversiteten.[6][7] En FN-rapport fra 2019 konstaterer at op til en million arter trues af udryddelse og at aldrig før i menneskehedens historie er klodens dyre- og plantearter udryddet så hurtigt, som det sker nu.[8]

I modsætning til de foregående fem er den nuværende massedød forårsaget af overvækst af en enkelt art, Homo sapiens. Vi er vidner til et hurtigt tab af arter, som er truende, fordi det ud over dette tab forårsager en hurtig lemlæstelse af livets træ, hvor hele grene, dvs. arter, slægter og familier sammen med de funktioner, de udfører, går tabt. Dette ændrer evolutionens bane globalt og ødelægger de forhold, der gør menneskeliv muligt. Forskere mener at dette forhold er en irreversibel trussel mod ​​fremtidige miljøer for Homo sapiens og dermed for civilisationens levedygtighed.[9]

Det går hurtigt[redigér | rediger kildetekst]

I forhold til de foregående sker den nuværende massedød usædvanligt hurtigt, idet 73 slægter er uddøde de sidste 500 år. Forskere har beregnet de nuværende generiske udryddelsesrater til at være 35 gange højere end de forventede baggrundsrater i de sidste millioner år under fravær af menneskelige påvirkninger. De slægter, der er gået tabt i de sidste 500 år, ville have taget omkring 18.000 år at forsvinde i fravær af mennesker. De nuværende generiske udryddelsesrater vil sandsynligvis accelerere meget i den nærmeste fremtid på grund af drivkræfter i den menneskelige virksomhed, jvf. Årsager, se nedenfor.[9]

Årsager[redigér | rediger kildetekst]

I modsætning til de første fem store masseudryddelser af liv, der var forårsaget af naturkatastrofer, er den nuværende masseudryddelse forårsaget af menneskelige aktiviteter som

Nye metoder[redigér | rediger kildetekst]

Forskerne har taget nye metoder i brug for at fastlægge tidsforhold og relationer af masseuddøen af dyr og planter. Med eDNA kan det f.eks. fastslås at mammutten uddøde for bare 4000 år siden.[10]

Insekter[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Fald i insektpopulationer

På trods af den synlige trussel mod de store vilde dyr, er det insekterne der er mest truet. Over 40 % af Jordens insekt-arter er nu truet med udryddelse på grund af ændringer i livsbetingelser først og fremmest som følge af intensivt landbrug omfattende udbredt brug af pesticider. Andre grunde hertil er udbredt urbanisering, klimaændring, forurening og invasive arter.[11]

Planter[redigér | rediger kildetekst]

Planter er også truet med udryddelse. Mere end halvdelen af de 454 europæiske træarter er truet.[12]

Livet på Jorden[redigér | rediger kildetekst]

Denne sjette store masseudryddelse rejser spørgsmålet om hvor længe mennesket vil kunne eksistere på Jorden[13][14]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Den sjette masseuddøen: Jordens liv forsvinder lidt efter lidt. Videnskab.dk 2014
 2. ^ "17 signs we're in the middle of a 6th mass extinction. Business Insider 2019". Arkiveret fra originalen 7. maj 2019. Hentet 7. maj 2019.
 3. ^ "It's official: scientists say we're entering Earth's sixth mass extinction. Science Alert". Arkiveret fra originalen 22. juni 2015. Hentet 22. juni 2015.
 4. ^ "Earth's sixth mass extinction has begun, new study confirms. The Conversation". Arkiveret fra originalen 12. juli 2015. Hentet 11. juli 2015.
 5. ^ "The Insect Apocalypse Is Here. What does it mean for the rest of life on Earth? New York Times 2018". Arkiveret fra originalen 28. november 2018. Hentet 28. november 2018.
 6. ^ "Sixth mass extinction could destroy life as we know it. Horizon Magazine 2020". Arkiveret fra originalen 11. december 2020. Hentet 16. december 2020.
 7. ^ The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? Biological Reviews 2022
 8. ^ "UN Report: Nature's Dangerous Decline 'Unprecedented'; Species Extinction Rates 'Accelerating'. FN 2019". Arkiveret fra originalen 7. maj 2019. Hentet 7. maj 2019.
 9. ^ a b Mutilation of the tree of life via mass extinction of animal genera. PNAS 2023
 10. ^ Eske Willerslev med kæmpe DNA-studie: Klimaforandringer var skyld i massedød under istiden. Videnskab.dk 2021
 11. ^ "Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation 2019". Arkiveret fra originalen 12. februar 2019. Hentet 15. februar 2019.
 12. ^ "More Than Half The Trees Endemic to Europe Have a Major Problem We Only Just Noticed. ScienceAlert 2019". Arkiveret fra originalen 6. oktober 2019. Hentet 9. oktober 2019.
 13. ^ "How long will life survive on planet Earth? BBC". Arkiveret fra originalen 26. marts 2015. Hentet 22. juni 2015.
 14. ^ "The Uninhabitable Earth, Annotated Edition. New York Magazine 2017". Arkiveret fra originalen 17. juli 2017. Hentet 30. august 2017.