Fridlev Skrubbeltrang

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Fridlev Skrubbeltrang (5. august 1900 i Bjergby12. februar 1988) var en dansk historiker, lektor, dr.phil. med speciale i landbrugshistorie.

Fridlev Skrubbeltrang havde et langt aktivt forfatterskab. Han debuterede i 1938 med Den danske Bonde 1788-1938 og modtog i 1984 Landbrugsrådets Kulturpris.

Skrev bl.a. Husmænd og Husmandsbevægelse gennem Tiderne, udgivet af De Samvirkende Danske Husmandsforeninger i anledning af de provinsielle samvirksomheders 50 års jubilæum, Det Danske Forlag, København 1952. Værket er et hovedværk i beskrivelse af husmandsbevægelsen på et tidspunkt, hvor husmandstanken stadig var i fremvækst.

Skrubbeltrangs hovedværk var Det danske Landbosamfund 1500-1800 (1978), som grundigt gennemgår den danske bondesamfunds udvikling, både økonomisk, politisk og socialt, i perioden fra renæssancen til tiden omkring landboreformernes indvirkning.

Skrubbeltrang spillede en stor rolle i at få belyst landbrugsbefolkningens liv og samfundsmæssige betydning i Danmarkshistorien. Han formåede med sin forskning at åbne nye veje og kilder til at fortælle om den del af Danmarks befolkning, som førhen havde været tavse i historieforskningen.

Nekrolog[redigér | redigér wikikode]

Forfatterskab[redigér | redigér wikikode]

 • Fridlev Skrubbeltrang: Den danske Bonde 1788-1938; 1938
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Bondeskifter og foldudbytte" (Fortid og Nutid XIII; 1939)
 • Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800; København 1940 (Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie; København 1977); ISBN 87-7500-831-9
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Hoveriindberetninger som Kilder til dansk Landbohistorie" (Fortid og Nutid XIV; 1941)
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Kapiteltakster og Kirkekøb paa Sjælland i det 18. Aarhundrede" (Festskrift til Erik Arup; 1946)
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Christian D. F. Reventlow som danske Historikere har set ham" (Årbog for Lolland-Falster, 5. række, II; 1947)
 • Fridlev Skrubbeltrang: Den danske husmand. Husmænd og husmandsbevægelse gennem tiderne; I. (Det danske forlag, 1952).
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Om brugen af landbohistorisk talmateriale" (Fortid og Nutid XIX; 1955)
 • Fridlev Skrubbeltrang: "Strejftog blandt østjyske bønder i det 18. århundrede" (Østjysk Hjemstavn XXVI; 1961)
 • Fridlev Skrubbeltrang: Det indvundne Danmark; Udgivet af Det danske Hedeselskab; Gyldendal, København 1966
 • Fridlev Skrubbeltrang: "M. H. Løvenskiolds hoveridagbog 1795-97" (Bol og By 7; 1973)
 • Fridlev Skrubbeltrang: Det danske Landbosamfund 1500-1800; Den danske historiske Forening 1978; ISBN 87-87462-09-5

På internettet[redigér | redigér wikikode]