ICD-10 Kapitel V - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

ICD-10 Kapitel V – Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser) er det femte kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet indeholder psykiske lidelser.

Kapitel V – Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser) (F00-F99)
F00-F09 – Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser eller tilstande, der skyldes beskadigelse eller sygdom, der påvirker hjernens funktion.(demens)
F00 - Demens ved Alzheimers sygdom
F01 - Vaskulær demens
F02 - Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds
F03 - Ikke specifiseret demens
F04 - Organisk amnestisk syndrom ikke forårsaget af alkohol eller psykoaktive stoffer
F05 - Delir, ikke fremkaldt af alkohol eller psykoaktive stoffer
F06 - Andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade, hjernedysfunktion eller legemlig sygdom
F07 - Personligheds- og adfærdsforstyrrelser forårsaget af sygdom, beskadigelse eller dysfunktion af hjernen
F09 - Ikke specificeret organisk eller symptomatisk mental lidelse eller personlighedsforstyrrelse
F10-F19 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer
F10 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol
F11 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af opioider
F12 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af cannabis
F13 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af sedativa eller hypnotika
F14 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af kokain
F15 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af andre centralstimulerende stoffer
F16 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af hallucinogener
F17 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af tobak
F18 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af flygtige opløsningsmidler
F19 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af multiple eller andre psykoaktive stoffer
F20-F29 – Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser.
F20 - Skizofreni
F21 - Skizotypisk sindslidelse
F22 - Paranoide psykoser
F23 - Akutte og forbigående psykoser
F24 - Induceret psykose
F25 - Skizoaffektive psykoser
F28 - Andre ikke-organiske psykoser
F29 - Ikke specificeret ikke-organisk psykose
F30-F39 - Affektive sindslidelser
F30 – Manisk enkeltepisode.
F31 - Bipolar affektiv lidelse.
F32 - Depressiv enkeltepisode.
F33 - Periodisk depression.
F34 - Vedvarende (kroniske) affektive tilstande.
F38 - Andre affektive sindslidelser eller tilstande
F39 - Ikke specificeret affektiv sindslidelse eller tilstand
F40-F48 – Nervøse og stress-relaterede tilstande tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer
F40 - Fobiske angsttilstande
F41 - Andre angsttilstande
F42 - Obsessiv-kompulsiv tilstand
F43 - Reaktioner på svær belastning og tilpasningsreaktioner
F44 - Dissociative tilstande og forstyrrelser
F45 - Somatoforme tilstande
F48 - Andre nervøse tilstande
F50-F59 – Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer.
F50 - Spiseforstyrrelser
F51 - Ikke-organiske søvnforstyrrelser
F52 - Ikke-organiske seksuelle funktionsforstyrrelser
F53 - Psykiske lidelser i barselsperioden IKA
F54 - Psykiske faktorer forbundet med sygdomme klassificeret andetsteds
F55 - Misbrug af ikke-afhængighedsskabende stoffer
F59 - Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske og fysiske faktorer uden nærmere specificering
F60-F69 – Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen.
F60 - Specifikke forstyrrelser af personlighedsstrukturen
F61 - Forstyrrelser i personlighedsstruktur af blandet og anden type
F62 - Ikke-organiske personlighedsændringer
F63 - Patologiske vane- og impulshandlinger
F64 - Kønsidentitetsforstyrrelser
F65 - Seksuelle afvigelser
F66 - Seksuelle udviklings- og orienteringsforstyrrelser
F68 - Andre forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd hos voksne
F69 - Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd uden nærmere specificering
F70-F79 – Mental retardering
F70 - Mental retardering af lettere grad
F71 - Mental retardering af middelsvær grad
F72 - Mental retardering af sværere grad
F73 - Mental retardering i sværeste grad
F78 - Anden mental retardering
F79 - Mental retardering uden nærmere specificering
F80-F89 – Psykiske udviklingsforstyrrelser.
F80 - Specifikke udviklingsforstyrrelser af tale og sprog
F81 - Specifikke udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder
F82 - Specifikke udviklingsforstyrrelser af motoriske færdigheder
F83 - Blandede udviklingsforstyrrelser af specifikke færdigheder
F84 - Gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser
F88 - Andre psykiske udviklingsforstyrrelser
F89 - Psykiske udviklingsforstyrrelser uden nærmere specificering
F90-F98 – Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst.
F90 - Hyperkinetiske forstyrrelser
F91 - Adfærdsforstyrrelser
F92 - Blandede adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
F93 - Emotionelle forstyrrelser opstået i barndommen
F94 - Sociale funktionsforstyrrelser i barndom og adolescens
F95 - Tics
F98 - Andre adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens
F99 - Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
F99 - Psykiske lidelser eller forstyrrelser ikke nærmere specificeret
LægevidenskabSpire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.