Kategori:Skadedyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Klassifikation af et dyr som skadedyr er subjektivt og er baseret på dyrets potentielle skadevirkning på menneskets aktiviteter. Skadedyr kan ødelægge afgrøder, nytteplanter eller bygningsdele, forårsage sygdom eller uproduktivitet hos husdyr eller overføre sygdomme til mennesker.

Nogle dyr er nyttedyr på eet stadie af livet, men skadedyr på et andet stadie. F.eks. er sommerfugle alvorlige skadedyr som larve, men vigtige for mange planters bestøvning som voksne. Nogle insekter, som betegnes som skadedyr i nærheden af mennesker, er faktisk nyttedyr. Dette glæder bl.a. hvepsen, der som rovdyr holder mange (andre) skadedyr nede.