Kronozoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Tre temperaturkurver, hvor den røde er fra Grønlandsisen (GRIP). Den viser Yngre Dryas som en bølgedal til venstre for midten. De to andre kurver er fra Antarktis, og de viser mindre udslag på den sydlige halvkugle. Moderne tid med høje temperaturer ses til venstre, mens istiden er de to tredjedele af hver kurve til højre.

Kronozoner er en alternativ eller supplerende tidsopdeling af Danmarks oldtid og nutid baseret på klimaets udvikling efter sidste istid. Omtales også som Blytt-Sernander systemet efter nordmanden Axel Gudbrand Blytt (botaniker, geolog) og svenskeren Rutger Sernander (botaniker, geolog, arkæolog) der beskrev en række pollenzoner baseret på analyser af danske tørvemoser.

Dryas-tid[redigér | rediger kildetekst]

Frodig højslette på Dovrefjell. Sådan kan det have set ud i Danmark i Yngre Dryas

Perioderne kaldet ældste, ældre og yngre dryas var kuldeperioder hvor Danmark ikke var isdækket, men hvor det var for koldt for træer og Danmark derfor var dækket af tundra. Perioderne er opkaldt efter planten Rypelyng, der på latin hedder Dryas - en plante der både dengang og nu var meget udbredt på tundraen. Imellem disse køligere perioder, lå 2 mildere perioder kaldet Bøllingtid og Allerødtid. Fra Allerødtiden kendes Brommekulturen.

Med Yngre dryas afsluttedes den geologiske epoke Pleistocæn og den sidste rest af Weichsel-istiden

Fyrretid[redigér | rediger kildetekst]

Hede med opvækst af fyr og birk. Sådan kan det have set ud i Danmark i midten af præboreal tid
Skovsø med tæt skov i baggrunden. Sådan kan det have set ud i Danmark i Atlantisk tid

Klimaet var nu blevet så mildt at træer efterhånden indfandt sig, men der skulle stadig gå mange tusinde år før Danmark egentlig blev skovdækket. Hermed indledtes den geologiske epoke der kaldes Holocæn og den såkaldte Flandern-mellemistid - begge perioder som vi stadig lever i. Det blev også begyndelsen på den Ældre stenalder i Danmark, også kaldet mesolitikum. I det meste af tiden var Danmark stadig yderst sparsomt befolket, men menneskerne fra skovjægerkulturen Maglemosekultur var boede nu hele året i Danmark.

  • Kronozone: Præboreal tid 9.300-7.900 f.Kr., også kaldet Birke-fyrretid
  • Kronozone: Boreal tid 7.900-7.000 f.Kr., også kaldet Hassel-fyrretid

Ældre lindetid[redigér | rediger kildetekst]

Ca. 7.000 f.kr. startede den atlantiske varmetid hvor klimaet var varmere end i dag. Nu invandrede de store løvtræer som Skov-Elm, Eg og Ask og Danmark blev dækket af klimaks-urskov fra kyst til kyst, en tæt mørk skov med ringe vegetation i skovbunden. I denne periode flyttede menneskene ud til kysten, og først møder vi overgangskulturen Kongemosekultur og senere kystjægerkulturen Ertebøllekultur, der bl.a. er kendt for køkkenmøddinger.

Yngre lindetid[redigér | rediger kildetekst]

Klimaet blev køligere, men var stadig varmere end i dag. Menneskene blev nu bofaste. Landbruget holdt sit indtog med bondestenalderen (neolitikum) der i denne periode afløstes af bronzealderen

Bøgetid[redigér | rediger kildetekst]

I denne sidste kronozone finder vi Jernalderen og Historisk tid

Skematisk[redigér | rediger kildetekst]

Herunder en skematisk præsentation af udviklingen. Se også Det danske kulturlandskabs udvikling.

Danmark i Sen Pleistocæn og Holocæn
Epoke Istid Vegetation Kronozone Kulturhistorisk
Sen Pleistocæn Eem-mellemistiden Tæt løvskov
Tidlig Weichsel Iskappe / Tundra
Mellem Weichsel,
Højglacial
Højarktisk tundra Mammutsteppe
Iskappe Jylland-stadialen
Sen Weichsel,
Senglacial
Tundra Ældste dryas
Parktundra Bøllingtid Ældste stenalder
Rensdyrtid
Allerødtid
Tundra Yngre dryas
Holocæn Flandern-
mellemistid,
Postglacial
Birke-fyrretid Præboreal tid Ældre stenalder
Hassel-fyrretid Boreal tid
Ældre lindetid Atlantisk tid
Yngre lindetid Subboreal tid Yngre stenalder
Bronzealder
Bøgetid,
Kultursteppe
Subatlantisk tid Jernalder
Vikingetid
Middelalder
Reformation og Enevælde
Demokrati og Industrialisering
Systemskifte og Verdenskrigene
Efterkrigstiden og Nyeste tid