Natura 2000-område nr. 26, Ålvand Klithede og Førby Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ålvand Klithede og Førby Sø
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Thisted Kommune
Areal 838 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 26, Ålvand Klithede og Førby Sø er et Natura 2000-område mellem Nørre Vorupør og Faddersbøl i Nationalpark Thy.

Området består af en stor, sammenhængende klithede med lyng og våde klitlavninger (lokalt kaldet sleg eller sig). Det ligger på begge sider af landevejen Vorupør-Thisted og er navngivet efter Førby Sø (Vorup Sø) og den mindre sø Ålvand, lokalt kaldet Æ Oelwond.

Natur[redigér | redigér wikikode]

Der er mange søer, især lobeliesøer. Området der er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde, er værdifuldt for bl.a. de sjældne planter hjertelæbe og de to arter af brasenføde. Som fuglelokalitet er området værdifuldt for trane, tinksmed og flere arter af gæs. De værste trusler mod området er eutrofiering, tilgroning, afvanding, øget forstyrrelse, samt gæssenes anvendelse af især lobeliesøerne som fouragerings- og overnatningsområder. Naturplanområdet har et areal på 838 hektar, hvoraf 735 ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, med 528 ha hede, 60 ha eng, 73 ha mose, 74 ha sø og 7 km vandløb.[1] Desuden er der 57 ha nåleskov.[2]

Området er en del af en større naturfredning fra 1977 på 1.144 hektar, hvoraf de 614 hektar ejes af staten.[3] Det udgør siden 2007 en del af Nationalpark Thy.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21.

Natura 2000-området ligger i Thisted Kommune, og naturplanen er koordineret med Vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 17[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Vejledende registrering, Viborg Amt, nov. 2006
  2. ^ Arealinformationssystemet, Danmarks Miljøundersøgelser
  3. ^ Ålvand Klithede og Førby Sø, Danmarks Naturfredningsforening