Natura 2000-område nr. 45 Korsø Knude

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Korsø Knude
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Thisted Kommune
Areal 20 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 45 Korsø Knude (også Kåse Knude) består af den nordvestlige ende af en seks km lang og 1,5 km bred kalkknude med en stejl vest- og nordvestvendt skrænt og EU-habitatområdet H187 har et areal på i alt 20 hektar, der ligger vest for Hjardemål Klitplantage, nordvest for Østerild Klitplantage, og et par km syd for Vigsø Bugt i Skagerrak; Mod vest ligger Hanstholmknuden (Habitatområde nr 220) der er den østlige del af Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors sø og Vandet sø. Mod nord ligger Vullum Sø, der også er Natura 2000-område, nr. 23 Vullum Sø. Et område på 17 hektar blev fredet i 1955 [1]

Af det samlede areal på 20 hektar er 14,6 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvoraf 5,8 ha er hede; 0,5 ha er mose, 0,3 ha er enge, 7,7 ha ere overdrev og der er 0,3 km vandløb.

Korsø Knuden var en ø i stenalderhavet og nu 6.000 år efter er der stadig stejle kystskrænter mod vest og nord. Disse skrænter danner i dag levested for en række sjældne planter, der er knyttet til den kalkholdige jordbund. Dele af knuden er dækket af et mere eller mindre tykt lag af flyvesand med enkelte blottede kalkpartier. Vegetationen består derfor af overdrevsvegetation på kalkpartierne, og klitvegetation på de sanddækkede dele. Området er levested for sjældne planter som Bitter Mælkeurt, Bakke-Fnokurt, Stivhåret Kalkkarse, Dansk Kambunke og Hvidgrå Draba. Den sjældne mos Kruset Snoblad (Tortella tortuosa) der er karakteristisk for tilstedeværelse af blottet kalk gør skrænten til en værdifuld botanisk lokalitet.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Thisted Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk