Natura 2000-område nr. 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter
Hjortedalen.JPG
Hjortedalen i den sydlige ende af Blåbjerg Klitplantage
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Varde Kommune
Areal 692 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter ligger i Region Syddanmark
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter har samlet et areal på 692 hektar og består af et EU-habitatområde (H72). Størstedelen af området, (595 ha/ca. 86 %) er statsejet. De store fredede klitheder, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter er sammen med Blåbjerg Egekrat centrale elementer i området.

Beskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Det højeste punkt i området ligger i Blåbjerg Klitplantage med klittoppen "Blåbjerg" på 64 moh. Tidligere har husdyr afgræsset arealerne, men i dag bruges områderne rekreativt. Områdets største naturværdier ligger i de klitnaturtyper, der er karakteristiske for den jyske vestkyst. Naturtyperne klithede og grå/grøn klit er de mest udbredte i området, og langs med stranden findes hvid klit og forklit. Spredt i området findes mere artsrige klit-og tørvelavninger. Syd for Blåbjerg er der et stort naturligt egekrat, som udgør en væsentlig del af landets samlede areal med habitatnaturtypen skovklit. Natravn og hedelærke yngler i området.

Fredninger[redigér | redigér wikikode]

Blåbjerg og det nærliggende egekrat på 60 hektar i Blåbjerg Klitplantage blev fredet tilbage i 1909. Lyngbo Hede blev fredet i 1966 med det formål at bevare klit- og hedearealerne. Det fredede areal omfatter 236 ha. Et område på 80 ha ved Hennegårds klitter blev i 1993 fredet med det formål at sikre et åbent hedeareal og beskytte floraen og faunaen[1].

Videre forløb[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Varde Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanerne for 1.10 Hovedvandopland Vadehavet, Vesterhavet samt 1.8 Ringkøbing Fjord.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk