Preben Bille-Brahe

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
C.W. Eckersberg: Portræt af grev Preben Bille-Brahe og hans anden hustru Johanne Caroline, født Falbe. 1817. Ny Carlsberg Glyptotek

Preben lensgreve Bille-Brahe (25. februar 1773 i Odense21. september 1857Hvedholm) var en dansk godsejer.

Han var søn af Henrik Bille-Brahe og dennes tredje hustru, Caroline Agnese Raben, blev født 25. februar 1773 i Odense. Han besøgte latinskolen sammesteds, blev student og studerede derpå ved universitetet i Göttingen.

Efter sin hjemkomst 1793 lod han sig militært uddanne og trådte som løjtnant ind i Hestgarden. Da han trak sig tilbage fra den aktive tjeneste 1798, udnævntes han til major ved landeværnet.

Han ophøjedes 9. maj 1798 i grevestanden, idet han oprettede Grevskabet Brahesminde, der består af stamhuset Hvedholm med godserne Damsbo, Stensgaard og Østrupgård samt øerne Avernakø og Drejø. Desuden grundede Bille Brahe 1811 for sin næstældste søn Stamhuset Egeskov, hvilket hans fader havde købt, og 1805 erhvervede han Svanholm i Horns Herred, der tilfaldt hans tredje søn som arv.

Han var blandt de "erfarne" mænd, som Frederik VI sammenkaldte 1832 for at indhente deres betænkning om den året forud bebudede stænderforfatnings enkeltheder. Han var kongevalgt medlem af den første roskildske stænderforsamling og gjorde her regeringens finansregnskab til genstand for kritisk behandling, ligesom han også med interesse tog sig af landsbyskolelærernes kår.

Han var som godsejer en overordentlig dygtig administrator, der lagde megen humanitet for dagen i forholdet til bønderne, hvorfor han også var højt skattet af disse. Han indlagde sig store fortjenester som patron for Odense Adelige Jomfrukloster, hvilket han doterede med betydelige summer af sine egne midler.

Bille-Brahe fik titlerne kammerherre og gehejmekonferensråd og dekoreredes med Storkorset af Dannebrogordenen.

Han døde på Hvedholm 21. september 1857. Hans bønder rejste mindesmærker for ham på alle tre godser. Bille Brahe var tre gange gift, 1. (1796) med Eleonore Sophie baronesse Rantzau (død 1800), 2. gang (1816) med Johanne Caroline Vilhelmine Falbe (død 1823), 3. gan (1824) med Brigithe Susanne (Sibylle) komtesse Schaffalitzky de Muckadell (død 1876).


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905); .
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.