Spring til indhold

Skabelon:Taksoboks

Page extended-protected
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Denne skabelon indeholder en eller flere valgbare parametre.
Skabelonen anvender en syntaks, som er yderst kompliceret og esoterisk. Forsøg ikke at ændre den, medmindre du er helt sikker på, at du forstår opbygningen og er indstillet på at udbedre alle eventuelle uheldige følger af, at ændringer giver et uventet resultat. Alle eksperimenter bør udføres i sandkassen, sandkasse-skabelonen, eller på din egen brugerside.

Om denne skabelon

Denne skabelon opsætter en taksoboks. Selv om selve skabelonen er kompliceret, er den relativt enkel at benytte. Et eksempel på praktisk anvendelse kan ses i artiklen Sort næsehorn. De fleste parametre er valgfri, så hvis en bestemt linje ikke er relevant, udelades den blot.

Anvendelse

{{{navn}}}
[[File:{{{billede}}}|{{{billedbredde}}}|{{{billedtekst}}}]]
{{{billedtekst}}}
Bevaringsstatus
Ugyldigt statussystem {{{status_ref}}}
Videnskabelig klassifikation
Domæne{{{domæne}}}
Rige{{{rige}}}
Række{{{række}}}
Klasse{{{klasse}}}
Orden{{{orden}}}
Familie{{{familie}}}
Slægt{{{slægt}}}
Art{{{art}}}
Videnskabeligt artsnavn
{{{binomialnavn}}}
{{{binomial_autoritet}}}
Kort
[[File:{{{udbredelseskort}}}|{{{udbredelseskort_bredde}}}|{{{udbredelseskort_tekst}}}]]
{{{udbredelseskort_tekst}}}
Hjælp til læsning af taksobokse

Tom udgave med de mest anvendte parametre:

{{taksoboks
| navn = 
| farve = 
| status = 
| statussystem = 
| status_ref = 
| billede = 
| billedbredde = 
| billedtekst = 
| domæne = 
| rige = 
| række = 
| klasse = 
| orden = 
| familie = 
| slægt = 
| art = 
| binomialnavn = 
| binomial_autoritet = 
| udbredelseskort = 
| udbredelseskort_bredde = 
| udbredelseskort_tekst = 
}}


Eksempel på brug

Her gives der et eksempel på en taksoboks til en artikel om en bestemt art (sort næsehorn). Koden som skal indsættes helt øverst i artiklen ser ud således:

Sort næsehorn
Bevaringsstatus

Kritisk truet  (IUCN 3.1)
Videnskabelig klassifikation
DomæneEucaryota (Eukaryoter)
RigeAnimalia (Dyr)
RækkeChordata (Chordater)
KlasseMammalia (Pattedyr)
OrdenPerissodactyla
(Uparrettåede hovdyr)
FamilieRhinocerotidae
(Næsehorn)
SlægtDiceros
ArtD. bicornis
Videnskabeligt artsnavn
Diceros bicornis
(Linnaeus, 1758)
Kort
Sort næsehorns udbredelse
Sort næsehorns udbredelse
Hjælp til læsning af taksobokse
{{taksoboks
| navn = Sort næsehorn
| farve = pink
| status = CR
| statussystem = iucn3.1
| status_ref = 
| billede = Black Rhino Diceros bicornis.JPG
| billedbredde = 250px
| billedtekst = 
| domæne = Eucaryota ([[Eukaryoter]])
| rige = Animalia ([[Dyr]])
| række = Chordata ([[Chordater]])
| klasse = Mammalia ([[Pattedyr]])
| orden = Perissodactyla<br />([[Uparrettåede hovdyr]])
| familie = Rhinocerotidae<br />([[Næsehorn]])
| slægt = Diceros
| art = D. bicornis
| binomialnavn = Diceros bicornis
| binomial_autoritet = ([[Carl von Linné|Linnaeus]], 1758)
| udbredelseskort = Leefgebied_zwarte_neushoorn.JPG
| udbredelseskort_bredde = 225px
| udbredelseskort_tekst = Sort næsehorns udbredelse
}}

Resultatet kan ses ude til højre for teksten.

Taksoboksen er en skabelon til artikler om organismer og taksonomiske kategorier (taksa), der har som formål at give et overblik over organismens klassifikation. Den indeholder et billede og en taksonomisk oversigt over organismens placering blandt levende væsner.

Som taksoboksen er sat op foreløbigt, er den opbygget på følgende måde:

 • Navnet på organismen eller kategorien
 • Billede
 • Bevaringsstatus
 • Taksonomisk oversigt
 • Videnskabeligt navn på arten
 • Evt. Udbredelseskort

Se nærmere om taksoboksens opbygning på Hvordan læses en taksoboks

Navnet bør stemme overens med artiklens navn og fortrinsvis være det danske navn af organismen/kategorien. Taksoboksen følger i høj grad konventionerne på den engelske Wikipedia. Der er farvekoder til de forskellige riger eller domæner af livet (dyre-, plante-, svamperiget, samt protister, bakterier og virus).

Farvekoderne er:

 • Planteriget: lightgreen
 • Dyreriget: pink
 • Svamperiget: lightblue
 • Protister: khaki
 • Bakterier: lightgrey
 • Virus: violet

Status kan udelades i taksoboksen. Den kan have flere forskellige værdier alt efter hvor truet arten er - læs videre om de forskellige værdier du kan anvende omkring status på siden om Wikipedia:Bevaringsstatus.

Billedet kan du hente på Commons. Søg efter artens latinske navn, så finder du oftest en del fotos.

I den taksonomiske oversigt skrives de videnskabelige navne på de foreskellige kategorier (f.eks. rige, række, klasse, orden... osv.) i hvilke organismen eller kategorierne er inddelte. Efter de latinske navne skrives i parentes de eventuelle danske former af de videnskabelige navne, men kun hvis de eksisterer i forvejen uden for Wikipedia. At finde på danske navne strider mod Wikipedias principper om kun at at beskrive viden og ikke lave originalarbejde. Hvis feltnavnet bliver meget langt, kan man eventuelt indsætte et linjeskift¸ <br />.

De videnskabelige navne er primære, fordi klassifikationen primært består af disse navne og eventuelle danske navne udelukkende er fortolkninger eller oversættelser af begreberne. En anden grund er, at der ikke er danske former for mange af de latinske navne, hvilket vil resultere i en forvirrende blanding af danske og latinske former. At lave links af fortrinsvis de danske former vil fremhæve dem mere, dette er både praktisk og gør det nemmere at se hvad alle kategorierne står for. Det praktiske består i at artikeltitlerne fortrinsvis er baserede på de danske navne, så det er meget nemt at linke ved bare at skrive f.eks. [[Pattedyr]] i stedet for [[Mammalia|Pattedyr]].

I den taksonomiske oversigt skal det kun være slægts- og artsnavn der skrives kursivt. Taksonomiske navne over slægtsniveau skrives aldrig i kursiv. Dette tager skabelonen sig af, så du skal bare skrive det hele med almindelig skrift.

Binomialnavn er artens slægtsnavn og artsnavn - de to niveauer fra den taksonomiske oversigt, der altid skal skrives i kursiv.

Binomial autoritet er den person, der første gang publiserede en beskrivelse af arten og gav den et latinsk navn. Man kan også tilføje årstallet for dette. Det er desuden sædvane at skrive en parentes om navnet, hvis det nuværende slægtsnavn er et andet end det oprindelige, hvilket er tilfældet for det sorte næsehorn, fordi Linné oprindelig navngav dyret Rhinoceros bicornis, men det senere er blevet henført til slægten Diceros. For planter (samt svampe og alger) gælder, at hvis arten er flyttet til en ny slægt, angiver man først i parentes den der først har beskrevet arten med dette artsnavn, og efter parentesen den, der først har klassificeret den i den nye slægt. Derudover udelader man generelt årstallene.

Udbredelseskortet kan udelades i taksoboksen. Kortene kan ofte også findes på Commons.

Taksonomisk beskrivelse mangler

Hvis en artikel findes eller oprettes uden en taksoboks, kan skabelonen Skabelon:Udentakso indsættes. Alle artikler med denne skabelon kan så senere findes i kategorien: Kategori:Mangler taksonomisk beskrivelse

Denne artikel er ikke taksonomisk beskrevet
Der mangler en informationsboks, som indeholder informationer om biologien, f.eks.: rige, række, klasse, orden og evt. et billede.

Alle parametre

Parameter Brug Indhold
farve Obligatorisk Farven på taksoboksen indikerer hvilket rige artiklen hører til. Farvemulighederne er:
 • Planteriget: lightgreen
 • Dyreriget: pink
 • Svamperiget: lightblue
 • Protister, Stramenophiler: khaki
 • Bakterier: lightgrey
 • Virus: violet
navn Obligatorisk Det danske navn for artiklen så vidt muligt. Hvis der ikke findes et dansk navn, så brug det latinske. Under ingen omstændigheder skal der opfindes et dansk navn.
status Valgfri F.eks. LC, NT, VU, EN, CR, EW, EX
statussystem Valgfri F.eks. iucn3.1 eller DKRL
status_ref Valgfri F.eks. <ref>En reference til en kilde, fx IUCN's hjemmeside</ref>
status_text Valgfri Navn på et afsnit i artiklen, hvor status uddybes (fx: #Dyrets status). Vises som et wikilink med navnet "Se tekst" i parentes efter status
status2 Valgfri F.eks. LC, NT, VU, EN, CR, EW, EX
statussystem2 Valgfri F.eks. iucn3.1 eller DKRL
status2_ref Valgfri F.eks. <ref>En reference til en kilde, fx IUCN's hjemmeside</ref>
status2_text Valgfri Navn på et afsnit i artiklen, hvor status uddybes (fx: #Dyrets status). Vises som et wikilink med navnet "Se tekst" i parentes efter status
uddød Valgfri Kan udfyldes med en kort præcisering, hvis status = EX
fossiliseringsperiode Valgfri Den periode hvori organismen uddøde og blev fossiliseret.
billede Valgfri Stien til et billede, hvori billedenavnerummet ikke skal skrives.
billedbredde Valgfri Bredden på billedet.
billedtekst Valgfri En beskrivelse af hvad man ser på billedet, som kommer til at stå under billedet.
billede2 Valgfri Stien til et billede, hvori billedenavnerummet ikke skal skrives.
billedbredde2 Valgfri Bredden på billedet.
billedtekst2 Valgfri En beskrivelse af hvad man ser på billedet, som kommer til at stå under billedet.
domæne Valgfri Se domæne. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
domæne_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overrige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overrige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
rige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
rige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underrige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underrige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
urangeret_række Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_række_autoritet Valgfri Se række. Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overdivision Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overdivision_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overrække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overrække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
division Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
division_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
række Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
række_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underdivision Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underdivision_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underrække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underrække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
infrarække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infrarække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
mikrorække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
mikrorække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
nanorække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
nanorække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
urangeret_klasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_klasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
klasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
klasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
infraklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infraklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
urangeret_orden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_orden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
magnorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
magnorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
orden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
orden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
infraorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infraorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
parvorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
parvorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
division_dyr Valgfri Se division. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
division_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
sektion_dyr Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
sektion_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
undersektion_dyr Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
undersektion_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
urangeret_familie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_familie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overfamilie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overfamilie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
familie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
familie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underfamilie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underfamilie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
overtribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overtribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
tribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
tribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
undertribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
undertribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
alliance Valgfri Se alliance. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
alliance_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
slægt Valgfri Se slægt. Skriv kun det latinske navn her uden kursivering, da denne indsættes automatisk.
slægt_da Valgfri Se slægt. Skriv her det danske navn, hvis der findes et, og link dette.
slægt_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
slægt2 Valgfri Ekstra slægtmulighed
slægt2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underslægt Valgfri Se slægt. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underslægt_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
sektion Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
sektion_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
serie Valgfri Se serie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
serie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
art Valgfri Se art. Skriv her det latinske navn, hvor slægtsnavnet bliver forkortet til forbogstavet. Hvis navnet f.eks. er Xxxxx yyyyy, skal der stå X. yyyyy.
art_da Valgfri Se art. Skriv her, hvis muligt, det danske navn for arten. Dette skal dog kun gøres ved underarter eller lignende.
art_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
underart Valgfri Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underart_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
virusstamme Valgfri
variation Valgfri
variation_link Valgfri
binomialnavn Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
trinomial Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
udbredelseskort Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verden arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn2 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
trinomial2 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
udbredelseskort2 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verden arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort2_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort2_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn3 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial3_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
trinomial3 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial3_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
udbredelseskort3 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verden arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort3_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort3_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn4 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial4_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
trinomial4 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial4_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på det nederste takson.
udbredelseskort4 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verden arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort4_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort4_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
underinddeling Valgfri Hvis dette takson kan underinddeles i flere taksa, skal disse nævnes her. Hvis listen er for lang kan underinddelingen også nævnes uden for taksoboksen i artiklen eller i en liste et andet sted.
underinddeling_rang Valgfri Rangen af underinddelingen. Hvis rangen af artiklen f.eks. er en familie, så vil rangen af underinddelingen typisk være slægter.
synonymer Valgfri Synonymer til artiklens navn.
synonymer_ref Valgfri Reference for synonymer.

Sporingskategori

Denne skabelon kan tilføje artikler til følgende artikler:

TemplateData

TemplateData
Dette er denne skabelons TemplateData-dokumentation, som bruges af VisualEditor og andre værktøjer.

Taksoboks

En taksoboks, de mest almindelige parametre er vist nedenfor

Skabelonparametre[Rediger TemplateData]

Denne skabelon foretrækker blok-formatering af parametre (en parameter per linje).

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

Navnet på eksempelvis dyret, ofte artikelnavnet (fx: Sort næsehorn)

Strengpåkrævet
farvefarve

Taksoboksens farve (eksempler for henholdsvis plante- og dyrerige: lightgreen, pink)

Strengpåkrævet
statusstatus

Status i forhold til udryddelse (fx: EX, RE, CR, EN, VU, NT, LC)

Strengvalgfri
statussystemstatussystem

Gældende statussystem (iucn3.1 eller dkrl)

Standardværdi
iucn3.1
Strengvalgfri
billedebillede

Filnavnet for et billede på commons (det indledende 'file:' skal ikke medtages)

Strengvalgfri
billedbreddebilledbredde

Billedbredde (default er: 250px)

Standardværdi
250px
Strengvalgfri
billedtekstbilledtekst

Billedtekst, der vises under billedet (brug [[og]] til wikilinks)

Strengvalgfri
domænedomæne

Domænet, fx Eucaryota

Strengvalgfri
rigerige

Riget, fx: Animalia ([[Dyr]])

Strengvalgfri
rækkerække

Rækken, fx: Chordata ([[Chordater]])

Strengvalgfri
klasseklasse

Klassen, fx: Mammalia ([[Pattedyr]])

Strengvalgfri
ordenorden

Ordenen, eksempel med linjeskift (<br />): Perissodactyla<br />([[Uparrettåede hovdyr]])

Strengvalgfri
underordenunderorden

Underorden

Strengvalgfri
familiefamilie

Familien, eksempel med linjeskift (<br />): Rhinocerotidae<br />([[Næsehorn]])

Strengvalgfri
underfamilieunderfamilie

Underfamilie

Strengvalgfri
slægtslægt

Slægtsnavnet, eksempel uden dansk navn: Diceros

Strengvalgfri
artart

Det latinske artsnavn, kun første bogstav af slægtsnavn, fx: D. bicornis

Strengvalgfri
binomialnavnbinomialnavn

Artsnavnet skrevet fuldt ud, fx: Diceros bicornis

Strengvalgfri
binomial_autoritetbinomial_autoritet

Autornavn, fx: [[Carl von Linné|Linnaeus]], 1758

Strengvalgfri
udbredelseskortudbredelseskort

Filnavnet for et billede på commons (det indledende 'file:' skal ikke medtages)

Strengvalgfri
udbredelseskort_breddeudbredelseskort_bredde

Billedbredde, (default: 225px)

Standardværdi
225px
Strengvalgfri
udbredelseskort_tekstudbredelseskort_tekst

Tekst under kortet, fx: Sort næsehorns udbredelse

Strengvalgfri
synonymersynonymer

Et eller flere synonymer for det latinske navn

Strengvalgfri
synonymer_refsynonymer_ref

Reference til synonymer

Strengvalgfri
billede2billede2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
billedbredde2billedbredde2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
billedtekst2billedtekst2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
uddøduddød

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
status_textstatus_text

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
status_refstatus_ref

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
fossiliseringsperiodefossiliseringsperiode

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
status2status2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
statussystem2statussystem2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
status2_textstatus2_text

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
status2_refstatus2_ref

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overdomæneoverdomæne

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overdomæne_autoritetoverdomæne_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
domæne_autoritetdomæne_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_domæneurangeret_domæne

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_domæne_autoriteturangeret_domæne_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overrigeoverrige

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overrige_autoritetoverrige_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_rigeurangeret_rige

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_rige_autoriteturangeret_rige_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
rige_autoritetrige_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underrigeunderrige

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underrige_autoritetunderrige_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_rækkeurangeret_række

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_række_autoriteturangeret_række_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overdivisionoverdivision

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overdivision_autoritetoverdivision_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overrækkeoverrække

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overrække_autoritetoverrække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
divisiondivision

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
division_autoritetdivision_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
række_autoritetrække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underdivisionunderdivision

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underdivision_autoritetunderdivision_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underrækkeunderrække

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underrække_autoritetunderrække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infrarækkeinfrarække

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infrarække_autoritetinfrarække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mikrorækkemikrorække

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mikrorække_autoritetmikrorække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
nanorækkenanorække

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
nanorække_autoritetnanorække_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_klasseurangeret_klasse

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_klasse_autoriteturangeret_klasse_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overklasseoverklasse

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overklasse_autoritetoverklasse_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
klasse_autoritetklasse_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underklasseunderklasse

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underklasse_autoritetunderklasse_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infraklasseinfraklasse

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infraklasse_autoritetinfraklasse_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_ordenurangeret_orden

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_orden_autoriteturangeret_orden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
magnordenmagnorden

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
magnorden_autoritetmagnorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overordenoverorden

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overorden_autoritetoverorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
orden_autoritetorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underorden_autoritetunderorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infraordeninfraorden

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
infraorden_autoritetinfraorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
parvordenparvorden

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
parvorden_autoritetparvorden_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
division_dyrdivision_dyr

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
division_dyr_autoritetdivision_dyr_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
sektion_dyrsektion_dyr

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
sektion_dyr_autoritetsektion_dyr_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
undersektion_dyrundersektion_dyr

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
undersektion_dyr_autoritetundersektion_dyr_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_familieurangeret_familie

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_familie_autoriteturangeret_familie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overfamilieoverfamilie

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overfamilie_autoritetoverfamilie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_overfamilieurangeret_overfamilie

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
urangeret_overfamilie_autoriteturangeret_overfamilie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
familie_autoritetfamilie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underfamilie_autoritetunderfamilie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overtribusovertribus

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
overtribus_autoritetovertribus_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
tribustribus

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
tribus_autoritettribus_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
undertribusundertribus

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
undertribus_autoritetundertribus_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
alliancealliance

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
alliance_autoritetalliance_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
slægt_daslægt_da

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
slægt_autoritetslægt_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
slægt2slægt2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
slægt2_autoritetslægt2_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underslægtunderslægt

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underslægt_autoritetunderslægt_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
sektionsektion

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
sektion_autoritetsektion_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
serieserie

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
serie_autoritetserie_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
art_daart_da

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
art_autoritetart_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underartunderart

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underart_autoritetunderart_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
variationvariation

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
variation linkvariation link

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomialtrinomial

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial_autoritettrinomial_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomialnavn2binomialnavn2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomial2_autoritetbinomial2_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial2trinomial2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial2_autoritettrinomial2_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort2udbredelseskort2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort2_breddeudbredelseskort2_bredde

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort2_tekstudbredelseskort2_tekst

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomialnavn3binomialnavn3

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomial3_autoritetbinomial3_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial3trinomial3

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial3_autoritettrinomial3_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort3udbredelseskort3

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort3_breddeudbredelseskort3_bredde

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort3_tekstudbredelseskort3_tekst

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomialnavn4binomialnavn4

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
binomial4_autoritetbinomial4_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial4trinomial4

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
trinomial4_autoritettrinomial4_autoritet

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort4udbredelseskort4

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort4_breddeudbredelseskort4_bredde

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
udbredelseskort4_tekstudbredelseskort4_tekst

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underinddelingunderinddeling

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
underinddeling_rangunderinddeling_rang

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
imageimage

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
logologo

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri