Spørgeskema

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Et spørgeskema er en videnskabelig metode, indeholdende en række af spørgsmål, der anvendes til at indhente viden fra svarpersonen. Selvom det oftest bliver benyttet som et statistisk værktøj, er dette ikke altid tilfældet. Spørgeskemaet blev opfundet af Sir Francis Galton.

Spørgeskemaer har nogle fordele over for andre spørgeundersøgelser, idet de er billige, ikke kræver lige så meget af undersøgeren som f.eks. telefonundersøgelser og ofte har standardiserede svarmuligheder, der gør det enklere at gruppere dataene. Spørgeskemaers udbredelse er desuden begrænset af, at svarpersonen skal kunne læse, forstå og besvare spørgsmålene. Således vil denne form for undersøgelse ikke kunne gøre sig gældende i visse demografiske befolkningsgrupper. Et andet problem i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaer er udformning og formulering af spørgsmålene. Her stilles krav om præcision i formuleringen af spørgsmålene, ligesom det er et krav, at spørgsmålet er entydigt. Et ofte anvendt eksempel på manglende entydighed er spørgsmålet: "Er du ophørt med at slå dine børn?" Uanset om der svares "ja" eller "nej" vil den adspurgte blive registreret som "voldelig".

De metodiske problemer ved udformning af spørgeskemaer er af samme type som ved meningsmålinger og andre opinionsundersøgelser. Se også sociologisk metode.